Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DPBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
2.DizP
Biologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvodu
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)D-ZHDSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DizP
Biologické a technologické predpoklady intenzifikácie pestovania orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Biotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKatedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1