Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | F | I | K | M | O | P | R | S | Ú | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
2.BPBologická aktivita rastlinných silícKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--