Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Dažďové vody v riešení zelených plôch obce
Jurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / --
2.
BP
Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatreníRaček, M.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DPDetské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaFlóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
4.
BP
Diaľkový prieskum Zeme v krajinárstve
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
BP
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2
Vinczeová, Z.
Tarajová, M.
6.
BP
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.
Halva, J.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy1 / 1