Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | F | I | K | M | O | P | R | S | Ú | V

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstve
Halászová, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--