Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby povrchového odtoku s nepriaznivými účinkami na zastavané územia obcíHalászová, K.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KIDFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Indexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmeny
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1 Kosír, O.
3.
DizP
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--