Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPKmeňová variabilita druhu Pleurotus ostreatusGolian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Škarba, M.
2.DPKoncepcia zbierok interiérových rastlín v expozičných skleníkoch Botanickej záhrady SPU v NitreŠajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPKrajinársko-ekologické zhodnotenie aktuálneho stavu vodnej nádržeKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Sabová, Z.
4.BPKrajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci ŽiranyMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPKvalita a monitoring ovzdušia vo vybranej lokalitePokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kiko, M.
6.DPKvalita ovzdušia v blízkosti skládok odpaduPokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Horniaková, V.
7.BPKvalita sadbového materiálu drevín v SRPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / ----
8.DPKvalitatívne ukazovatele vybraných zástupcov koreninových rastlín v závislosti od foliárnej aplikácie hnojiva StercosulMezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Ivan, O.
9.BPKvantitatívne ukazovatele a obsah silíc vo vybraných zástupcoch koreninových rastlín v závislosti od foliárnej aplikácie hnojiva StercosulMezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Firkaľ, O.