Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Klimatická zmena, jej príčiny a dopadyČimo, J.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBC
B-ZBC
B-PUISP
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v PrievidziBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BPKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
2 / 2
5.
BPKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
6.
BP
Kultivácia jedných húb v nádobách
Golian, M.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.DP
Kvalita povrchových vôd vybraného toku
Jurík, Ľ.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
BP
Kvalita sadbového materiálu drevín v SR
Paganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
9.
DP
Kvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiavKatedra zeleninárstva (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1 Sečanská, K.