Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | F | I | K | M | O | P | R | S | Ú | V

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Krajinno-architektonická štúdia vybranej časti sídliska v Prievidzi
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
2.
BP
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--