Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Manažment údržby bylinných kompozícií
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
BP
Manažment údržby bylinných kompozícií
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
BP
Matematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajine
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Metódy určovania vlhkosti pôdy
Tárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DPModelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Monitoring občasných vodných tokov v krajineKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
9.BPMožnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej Európy
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 1
10.
BP
Možnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Peterka, M.
11.
DP
Možnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajine
Kaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
12.
BP
Možnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Kliment, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--