Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPMalé stavby pre účely hospodárskeho využitia vo vidieckom prostredí.Čitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Plaštiak, A.
2.BPMalé vodné nádrže vybraného okresuFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 2--
3.DizPManažment prirodzeného potenciálu zrenia bieleho vína aplikáciou špecifických technologických postupov spracovania hroznaAiler, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)D-ZHDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPManažment zakladania a údržby záhonov ruží v mestskom prostredíRovná, K.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPMestské poľnohospodárstvoHalajová, D.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 2 Hrivnáková, M.
6.DPMestský park vo VrábľochHalajová, D.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Hoppanová, P.
7.BPMetódy hodnotenia vertikálnych stien v interiériŠajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPMetódy merania vlhkosti pôdyTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Marták, J.
9.BPMetódy modelovania vlhkosti pôdyTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPMetódy zberu priestorových údajov pre tvorbu výškopisuHalva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPModel výchovy a údržby tvarovaných živých plotovRaček, M.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Gašparík, A.
12.DPModelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafikyMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPModelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPModerné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPMonitoring bionómie Ázijskej lienky (Harmonia axyridis) vo vinohradníckej výrobe v priebehu vegetácie a v čase zberu hroznaAiler, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy0 / ----
16.BPMožnosti monotematického horizontálneho a vertikálneho využitia rosé vín pri zážitkovej enogastronómiiAiler, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy0 / ----
17.BPMožnosti pestovania papriky zeleninovej (Capsicum annuum L.) v severných podmienkach SlovenskaAndrejiová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Ondrušek, S.
18.BPMožnosti predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovBáreková, A.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPMožnosti predchádzania vzniku odpadov z obalovBáreková, A.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kazíková, D.
20.DPMožnosti priestorového určovania pôdnej vlhkostiTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Perhala, M.
21.BPMožnosti uplatnenia ekosystémových služieb zelenej infraštruktúry v sídleFeriancová, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPMožnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKliment, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPMožnosti zvýšenia kvality hrozna zmenou vybraných agrotechnických zásahovBernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Belica, M.