Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | F | I | K | M | O | P | R | S | Ú | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Meranie vybratých fyziologických parametrov pre potreby riadenia závlah
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--
2.BP
Mikrobiologická kvalita drobného ovocia
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
3.
DPMikrobiologická kvalita hrozna
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
4.
DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafikyMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
5.
DP
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
6.
BPModerné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--