Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPNakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniamJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Sekula, M.
2.DPNávrh dopravných pomerov v k. ú. Kočovce na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kopunec, Z.
3.DPNávrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Bako, Z.
4.DPNávrh dopravných pomerov v k. ú. Veľké Janíkovce na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Cupák, M.
5.DPNávrh krajinno-architektonického riešenia vybraného verejného priestoruTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy0 / ----
6.DizPNávrh metodiky výberu katastrálnych území pre zadávanie projektov pozemkových úpravMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPNávrh miestneho územného systému ekologickej stability v katastrálnom území MojmírovceTárníková, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Brestovská, V.
8.DPNávrh miestneho územného systému ekologickej stability vo vybranej časti krajinyTárníková, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Červeňanská, M.
9.DPNávrh odvodnenia futbalového ihriska v obci JarokHalaj, P.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Krúpa, R.
10.DPNávrh protipovodňových opatrení pre zvýšenú aktivitu vodného toku PodlužiankaPokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kucharík, M.
11.DPNávrh revitalizácie brownfieldu v areáli bývalého výrobného objektuTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy0 / ----
12.DPNávrh sadovnícko-architektonických úprav vybraného územiaKollár, J.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPNávrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KII, I-ZHIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPNávrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC, B-ZBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPNávrh ÚSES pre vybrané katastrálne územieStreďanský, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Dežerický, D.
16.DPNové prístupy v tvorbe verejných a rekreačných priestorovBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)FZKIPodrobnosti témy0 / 1--