Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Návrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stabilityKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
DP
Návrh ekostablizačných opatrení v krajine
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
DP
Návrh funkčného usporiadania územia v k. ú. Drážovce
Muchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
0 / ----
4.DPNávrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-Brezany
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
BP
Návrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraníKatedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
6.DP
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
7.
DP
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
8.
DP
Návrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajov
Čimo, J.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.DPNávrh zelenej infraštruktúry vybraného územia
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--