Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Moravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABCFZKIDetails of topic
0 / 1
--
2.DTPorovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vína
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUADetails of topic1 / 1 Achberger, J.
3.
BT
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Čakovská, B.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14SUA
Details of topic
1 / 1
4.
BT
Posúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodí
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 2
5.
DTPosúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencieNovotná, B.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--SUA
Details of topic
1 / 1
Frívalská, M.
6.
BT
Pozemkové úpravy na Slovensku
Muchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--
FZKI
Details of topic
1 / 1
7.DTPrepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokaliteŠtěpánková, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUADetails of topic1 / 2 Stanček, T.
8.
BT
Priebeh kvality vody vo vybranom povodíKaletová, T.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKIDetails of topic1 / 1
9.
BT
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Konc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBC
FZKIDetails of topic1 / --
10.
BT
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
11.
BT
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
B-ABC14
SUADetails of topic1 / 1 Dočekalová, K.
12.
BT
Prírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach Slovenska
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Szabó, D.