Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABCFZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Porovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vína
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
3.BP
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Čakovská, B.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Rybanská, R.
4.
BP
Posúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodí
Halaj, P.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
5.DP
Posúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencie
Novotná, B.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Pozemkové úpravy na Slovensku
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
7.
DP
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Štěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 2
8.
BP
Priebeh kvality vody vo vybranom povodí
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Remišová, M.
9.
BPPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
B-KBC
FZKIPodrobnosti témy1 / --
10.BP
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Konc, Ľ.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BPPrírodné a jednlé záhrady v meste
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Dočekalová, K.
12.
BP
Prírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach Slovenska
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Szabó, D.