Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPPlán údržby drevín na modelovom územíRaček, M.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Nosko, K.
2.DPPlán zelenej infraštruktúry vybraného mesta alebo obceTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy0 / ----
3.BPPočítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPPomologické hodnotenie populácie orecha kráľovského v obci TehlaPaulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)I-ZHIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPPosúdenie stresových faktorov krajiny vo vybranej lokaliteTárníková, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Mankovecký, D.
6.BPPosudzovanie účinkov exhalátov na poľnohospodársku výrobuPokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Orihel, M.
7.DizPPovrchový odtok, infiltrácia a erózia na svahoch s vodoodpudivými pôdamiŠurda, P.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)D-KIDSPUPodrobnosti témy0 / ----
8.BPPozemkové úpravyMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Majlát, M.
9.DizPPrejavy spektrálnych charakteristík rastlín pestovaných na substráte z kompostární určených na recykláciu kuchynského odpaduTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDSPUPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPPrejavy spektrálnych charakteristík rastlín pomocou metód Diaľkového prieskumu ZemeTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Siráňová, M.
11.DPPremeny vidieckej krajinyFeriancová, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Zelinková, N.
12.DPPrepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokaliteŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Radačovská, Ž.
13.DPPrevádzka a posúdenie vodohospodárskej infraštruktúry malej obce a povodniamJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy2 / 1 Briedik, B.
Janjušević, M.
14.DPPriebeh kvality vody severozápadnej časti Žitného ostrovaKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Sárkányová, J.
15.BPPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPProjekt výstavby ovocného saduPintér, E.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy2 / 1 Janás, M.
Šabík, D.
17.BPProjekt výstavby vinohraduPintér, E.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Marečková, N.
18.DPProjekt výstavby vinohradu a technologického vybavenia vinárskej prevádzkyPintér, E.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy0 / 1--