Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | F | I | K | M | O | P | R | S | Ú | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPRevitalizácia vybranej plochy verejnej zelene v urbanizovanom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
DP
Riešenie vybraného priestoru v krajine.
Kuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
DizP
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--