Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Krajčovičová, A.
2.
DP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
3.
DP
Rekultivácia skládkyTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
0 / ----
4.
BP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíKatedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
5.
DPRevitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíHillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
6.
BP
Rieky a nábrežia v mestskej krajine
Tóth, A.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Jánošík, J.
7.
BP
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.Flóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
8.BPRiešenie vybraného krajinného priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKIPodrobnosti témy0 / 2
--
9.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoruKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--
10.
DP
Riešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKIPodrobnosti témy0 / 2
--
11.DizP
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Halászová, K.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Rozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)
Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.BPRozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na SlovenskuBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--