Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DizP
Spektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpadu
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy
0 / --
--
2.
DP
Spracovávanie hydrofyzikálnych dát
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.
DP
Stanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciou
Aydin, E.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Stratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mesta
Hillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy
2 / 2
5.
BPSynoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstievHillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--