Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPSadovnícko-architektonické riešenie mestského Handparku v HandlovejKollár, J.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Snitka, S. M.
2.DPSadovnícko-architektonický návrh verejného priestoru vybranej časti obce. (podľa vlastného výberu)Verešová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy0 / 2--
3.DPSledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahyBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
4.BPSpracovanie a vyhodnotenie základných ekologických podkladov o záujmovom územíTárníková, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Porubčanová, K.
5.DPSpracovanie dokument starostlivosti o dreviny pre vybrané plochy zelene v meste TurzovkaRovná, K.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTISPUPodrobnosti témy1 / 1 Porvazník, J.
6.BPStanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciouAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPStav a rozvoj malých čistiarni odpadových vôd vo vybranom okreseJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Šoka, Š.
8.BPSynoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstievHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14, B-ZBCSPUPodrobnosti témy0 / 2--