Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPTechnológia pestovania druhu Stropharia rugoso-annulataGolian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
2.DizPTechnologické možnosti výroby a prezervácie bioaktívne hodnotných štiav a extraktov záhradníckych plodín využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysleMezey, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)D-ZHDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPTechnologické princípy revitalizácie bylinných spoločenstiev v urbanizovaných podmienkach mestaHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-ARI, I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 2--
4.BPTvorba hydrologických podkladov v krajineŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy3 / 2 Lengyelová, H.
Paluga, T.
Jantáková, L.
5.BPTvorba máp výškopisu v projektoch pozemkových úpravHalva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Baránková, S.
6.DPTvorba povrchového odtoku na svahuKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Pospiš, B.