Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DT
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / --
--
2.
BT
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCSUA
Details of topic
0 / 1
--
3.DT
Vplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdy
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--FZKI
Details of topic
0 / 1
--
4.DTVplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodiny
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--FZKIDetails of topic0 / 1--
5.BT
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdy
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
6.BT
Vplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vína
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic1 / 1 Špačinský, M.
7.
DT
Vplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vínJedlička, J.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
8.
BT
Vplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušia
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBC
SUA
Details of topic
1 / 1
9.
DT
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Mezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)--FZKI
Details of topic
1 / 1
Jahodník, T.
10.BTVplyv pôdnych a listových stimulantov na kvantitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / --
11.
BTVplyv rôzneho termínu výsadby a pestovateľského sponu na úrodové parametre ibišteka jedléhoŠlosár, M.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUADetails of topic1 / 1 Baloghová, V.
12.
DTVplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladbyDepartment of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Details of topic1 / 1 Ďurajková, M.
13.
BT
Vplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stien
Šajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
14.Final thesisVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKI
Details of topic
0 / --
--
15.
DisTVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Vplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristiky
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1 Olejár, M.
17.
DT
Vplyv vlahových pomerov na rast a parametre plodov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) (Juglans regia)Paulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUADetails of topic0 / 1
--
18.
BT
Vplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 2
--
19.
DTVplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodinyDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
20.
BT
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodia
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
21.
DT
Vplyv vybraných pôdnych biostimulantov na kvalitatívne parametre mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)Šlosár, M.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Bedrichová, J.
22.
DT
Vplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistej
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
23.
DT
Vplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlín
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
0 / 2
--
24.
DisT
Vplyv zelenej infraštruktúry na odtokový režim urbanizovaného povodia.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)D-LESUADetails of topic0 / 1
--
25.
DT
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1
26.BTVybrané kvantitatívne parametre osiva nových odrôd černušky siatejMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
27.
BT
Výpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GISTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
28.
BTVýroba fortifikovaných bielych a červených vínPintér, E.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
1 / 1
29.BTVýroba ovocných vínDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / -- Brugerová, R.
30.
DisTVýskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na SlovenskuJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
31.
BT
Výskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová Ves
Bakay, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
32.
BT
Výskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatrení
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
33.BT
Využitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny
Valšíková-Frey, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic
0 / 1
--
34.DTVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveTátošová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--FZKI
Details of topic
1 / --
35.
DT
Využitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých Tatier
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
36.
DT
Využitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôd
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIISUADetails of topic
1 / --
Peknušiaková, N.
37.BTVyužitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómiiAiler, Š.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic
1 / --
38.
DT
Využitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiachDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
39.
BT
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14
SUA
Details of topic
1 / --
Diškantová, L.
40.
BT
Význam a využitie interšpecifických odrôd viniča v ekologickom vinohradníctve
Bernáth, S.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
41.
BTVýznam biologického pestovania viniča hroznorodého z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUADetails of topic
1 / 2
Ľalík, M.
42.BTVýznam biostimulantov pri pestovaní zeleniny
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
SUA
Details of topic
1 / 1
Mačugová, L.
43.
DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)D-GLAFZKI
Details of topic
0 / 1--
44.
DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovŠtěpánková, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
45.
DT
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlach
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
46.
DisT
Vzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úpravMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
47.BTVzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1