Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPVirtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)FZKIPodrobnosti témy0 / ----
2.BPVodné a mokraďové biotopy Borskej nížiny a Malých KarpátKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Abel, T.
3.DizPVplyv abiotických faktorov na morfologické a biologické vlastnosti viniča a obsahové látky vínaJedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)D-ZHDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
4.DizPVplyv aplikácie biouhlia na emisie skleníkových plynov z pôdyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPVplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodinyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 2 Mikulovský, B.
6.BPVplyv aplikácie biouhlia na vybrané charakteristiky v systéme pôda-rastlina-atmosféraHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPVplyv enologických tanínov na vybrané vlastnosti vínaPintér, E.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
8.DizPVplyv hydromorfologických a hydrodynamických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokochVelísková, Y.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KIDSPUPodrobnosti témy0 / ----
9.DPVplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profiluBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 2 Bršel, L.
10.DPVplyv magnetického poľa na obsah vitamínu C a refraktometrickej sušiny klíčkoch a výhokoch vybraných druhov liečivých a aromatických rastlínValšíková-Frey, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)I-ZHIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Žáčiková, M.
11.DPVplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vínJedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPVplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vínJedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Gubáň, L.
13.BPVplyv pozberového spracovania na vybrané kvalitatívne parametre osiva bazalky Tulsi a černušky siatejMezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Medek, M.
14.BPVplyv prírodných katastrof na životné prostredie celého SlovenskaNovotná, B.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Sluková, S.
15.BPVplyv termínu vegetatívneho množenia na zakoreňovanie menej známych odrôd koreninových rastlínMezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Malíková, P.
16.DizPVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)D-KIDSPUPodrobnosti témy0 / ----
17.BPVplyv vybraného prípravku na elimináciu stresových faktorov pri kontajnerovom pestovaní zeleninyGolian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Tánczosová, M.
18.BPVplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)Bernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
19.DPVplyv vybraných pôdnych aditív na množstvo koreňovej biomasy poľnohospodárskej plodinyAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPVplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodinyAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPVrtivka orechová (Rhagoletis completa) - potenciálne významný škodca orechov na SlovenskuPaulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Koščialik, R.
22.BPVyhodnotenie výskytu Drosophila suzukii vo vinohradníckej výrobe v priebehu vegetácie a v čase zberu hroznaAiler, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy0 / ----
23.DPVýpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS a DesQ-MaxQŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Baláž, M.
24.DizPVýskum procesov synergie metód DPZ a dendrologických zmien rastlín pre riadenie závlahy.Bárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KIDSPUPodrobnosti témy0 / ----
25.DPVyužitie autochtónnych druhov rastlín vo floristikeGogoláková, A.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-ZHIFZKIPodrobnosti témy0 / ----
26.DPVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Herda, P.
27.DPVyužitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých TatierKóňa, J.Katedra zeleninárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPVyužitie kvitnúcich okrasných rastlín v gastronómiiValšíková-Frey, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Janotíková, T.
29.BPVyužitie modernej počítačovej grafiky v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy1 / -- Luptáková, M.
30.BPVyužitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómiiAiler, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy1 / -- Hajdučíková, M.
31.BPVyužitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómiiAiler, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy0 / ----
32.BPVyužitie prípravkov na zlepšenie kondície rastlín v ovocných sadochPaulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
33.DPVyužitie účinkov biologicky aktívnych látok v znižovaní rizika ochorení ľudíJedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPVyužitie záhradníckych plodín vo floristikeValšíková-Frey, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Dzíbelová, A.
35.BPVýznam malých vodných nádrží vo vybranom okrese pre ochranu pred suchom a povodňamiJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPVýznam výchovného rezu pri stromoch v sídlachPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
37.DizPVzájomná interakcia povrchových a podzemných vôd – hydrodynamické modelovanieVelísková, Y.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KIDSPUPodrobnosti témy0 / ----
38.DPVzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredíČitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Slobodníková, A.