Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BTZáklady spektrometrie vo výskume rastlínDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
2.
DisT
Zarastanie korýt vodných tokov vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenie v nich
Velísková, Y.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
3.DTZávislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kreBernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
0 / 2
--
4.DT
Závislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátu
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Kružliaková, M.
5.
DT
Zber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológií
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1--
6.
BT
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-VLU
SUA
Details of topic
1 / 1
7.
BT
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
8.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic0 / 1--
9.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--FZKIDetails of topic0 / 1
--
10.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, Bratislava
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1
11.BT
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Tóth, A.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Belinska, A.
12.
DisT
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácii
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)D-GLA
FZKI
Details of topic0 / --
--
13.BTZhodnotenie kvality zelene v obci BernolákovoRovná, K.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
14.
DisT
Zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
SUADetails of topic0 / ----
15.
DisTZhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenóz
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1
--
16.DTZhodnotenie vinohradníckej a vinárskej výroby a ich optimalizácia vo vybranom vinárskom podnikuPintér, E.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
17.
DisTZmeny povrchového odtoku, intenzity vodnej erózie a retencie vody v pôde v podmienkach klimatickej zmenyDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
SUADetails of topic0 / ----
18.
DisT
Zmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenských nádržiach v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímy
Velísková, Y.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
19.
BT
Znečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klíme
Pokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
SUA
Details of topic
1 / 1
20.BTZnečistenie povrchových vôd odpadmiPokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic1 / 1