Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | F | I | K | M | O | P | R | S | Ú | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BT
Alternatívy zavlažovania športových plôch
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCFZKI
Details of topic
0 / 2--
2.
BT
Analýza funkcií priestoru vyhradenej zelene (MŠ,ZŠ) vybraného územia.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 2
Remenárová, K.
3.
BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Bihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Segéň, P.
4.
BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Bihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Ishchenko, Y.
5.
BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom sídle
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
6.DTAntimikrobiálna aktivita chilli papričiekDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
7.BTAntimikrobiálna aktivita liečivých rastlínKačániová, M.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
8.
DT
Antimikrobiálna aktivita rastlinných silíc proti vybraným druhom patogénov
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKI
Details of topic
0 / 1
--
11.
DT
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Bakay, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTISUADetails of topic
0 / --
--
12.
BT
Bologická aktivita rastlinných silícKačániová, M.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUA
Details of topic
0 / 1--
13.
DT
Detské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
14.
DTFytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.Jedlička, J.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
15.DisT
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstve
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
16.DTKrajinno-architektonická štúdia vybranej časti sídliska v PrievidziBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
17.BT
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC
FZKI
Details of topic0 / 1
--
18.
DT
Meranie vybratých fyziologických parametrov pre potreby riadenia závlah
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
19.BT
Mikrobiologická kvalita drobného ovocia
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
20.
DT
Mikrobiologická kvalita hrozna
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
21.
DT
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic0 / 1--
22.
DT
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 1--
23.
BT
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic0 / 1
--
24.
DT
Obnova historického parku pri kaštieli vo Veľkom Bieli
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
25.
BT
Obnova starých výsadieb ovocných drevín
Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
26.
BT
Obnova vybraných priestorov obce.
Flóriš, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic1 / 1 Popovičová, B.
27.
DT
Obnova vybraných priestorov obce.Flóriš, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic0 / 1
--
29.BT
Revitalizácia vybranej plochy verejnej zelene v urbanizovanom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
30.DTRiešenie vybraného priestoru v krajine.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARI
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
31.
DisT
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
32.
DT
Sadovnícko-architektonický návrh vybraného priestoru sídlickovej zelene.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
33.
DT
Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahyBárek, V.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
34.
BT
Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
35.DTVirtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / --
--
36.
BT
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profiluDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 2--
37.DT
Využitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých Tatier
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
38.BTVyužitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / --