Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Ord.
TypeTopicThesis supervisorSupervising department
Programme
Intended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BT
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredíBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1
2.
BTAkvapónia a jej využitie v zeleninárstveŠlosár, M.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
3.
DisT
Analýza súčasného stavu a zhodnotenie perspektívy v zabezpečenosti vodných zdrojov v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pri zohľadnení dopadov klimatickej zmeny
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
4.BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Bihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--FZKI
Details of topic
0 / 1
--
5.
BTAnalýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14FZKIDetails of topic1 / 1
6.
BTAnalýza vybranej závlahovej sústavyFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKI
Details of topic
0 / 1
--
7.BT
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonte
Halva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic
1 / 1
8.
BT
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajineDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic
0 / 1
--
9.
DT
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
SUADetails of topic0 / 2
--
10.DT
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUA
Details of topic
2 / 2
11.
DisT
Antifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvodu
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)D-HOD
FZKI
Details of topic
0 / 1--
12.
BTAplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)Andrejiová, A.
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
SUA
Details of topic
1 / 1
Fabianová, R.
13.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic
0 / 1
--
14.BTAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic0 / 1
--
15.DT
Atraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentov
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUA
Details of topic
0 / ----
16.
DT
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
SUA
Details of topic
0 / --
--
17.DisT
Biologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvodu
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
SUA
Details of topic
0 / 1
--
18.
DisT
Biologické a technologické predpoklady intenzifikácie pestovania orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
SUA
Details of topic
0 / 1
--
19.
BTBiotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic1 / 1
20.
DT
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
21.BT
Dažďové vody v riešení zelených plôch obce
Jurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / --
22.
BT
Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatrení
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
SUADetails of topic0 / 1
--
23.
DT
Detské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARIFZKIDetails of topic0 / 1
--
24.
BTDiaľkový prieskum Zeme v krajinárstveTátošová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--FZKI
Details of topic
1 / 1
25.
BT
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídlaŠtěpánková, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUA
Details of topic2 / 2
26.BT
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.
Halva, J.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1 Homolova, E.
27.
DT
Ecological Aspects of Planning and Designing Urban Green SpacesTóth, A.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / ----
28.
BT
Faktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdy
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
29.
DT
Fenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadiebŠajbidorová, V.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 1--
30.
DT
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
0 / 1--
31.
DT
Fyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hrozna
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
32.
BTHericium sp. – huba s vysokým potenciálomDepartment of Vegetable Production (FZKI)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
33.
BT
historický vývoj sídliskovej zástavby
Bihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
34.
DT
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberu
Hegedűsová, A.
Department of Vegetable Production (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
35.BTHodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom územíDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Hrabovský, A.
36.DTHodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
37.DT
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic1 / 1
38.
BT
Hodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)Andrejiová, A.
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
SUA
Details of topic
0 / 1
--
39.
DT
Hodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GIS
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKI
Details of topic1 / 1 Gálisová, M.
40.
BTHodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOVJurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
Mamrák, P.
41.
BT
Hodnotenie stability stromov na modelovom územíRaček, M.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic
1 / 1
Rokášiová, R.
42.
BT
Hodnotenie úrodových parametrov ačokči
Šlosár, M.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--SUA
Details of topic
1 / 1
43.
BTHodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1
44.
BT
Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látkyHegedűsová, A.
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
FZKIDetails of topic1 / 1
45.
DT
Charakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky Nemecko
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic
0 / 1
--
46.BT
Choroby orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic
1 / 1
47.
DisT
Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby povrchového odtoku s nepriaznivými účinkami na zastavané územia obcíHalászová, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
48.
BT
Indexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmeny
Horák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Kosír, O.
49.
DisT
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstve
Halászová, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1
--
50.
BT
Klimatická zmena, jej príčiny a dopady
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
B-ZBC
B-LCISA
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
51.
DT
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 1--
52.BT
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1--
53.
BT
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic2 / 2 Longauer, J. A.
Štofiková, V.
54.
BTKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
55.
BT
Kultivácia jedných húb v nádobáchGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
56.
DT
Kvalita povrchových vôd vybraného toku
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
1 / 1
Melicherčíková, P.
57.
BT
Kvalita sadbového materiálu drevín v SR
Paganová, V.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
58.
DT
Kvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiavMezeyová, I.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Sečanská, K.
59.
BT
Landscape Architecture of the 20th Century in Austria and Slovakia
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / --
60.
DisT
Lyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovania
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1--
61.
BT
Manažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
62.
BT
Manažment údržby bylinných kompozíciíDepartment of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
63.
BT
Matematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajine
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
64.DTMetódy určovania vlhkosti pôdyTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
65.DT
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1--
66.DT
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
67.
BT
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / 1--
68.
BT
Monitoring občasných vodných tokov v krajineKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 1--
69.
BT
Možnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej EurópyMezey, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic2 / 1 Švidroňová, Ž.
Babic, D.
70.
BT
Možnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
Paganová, V.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-KBC
FZKIDetails of topic1 / 1
71.DT
Možnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajine
Kaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KII
FZKI
Details of topic
1 / 1
Kerek, M.
72.
BT
Možnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Kliment, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic0 / 2--
73.
BTNávrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stability
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
74.DT
Návrh ekostablizačných opatrení v krajine
Šinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / 1
Katona, P.
75.
DT
Návrh funkčného usporiadania územia v k. ú. DrážovceMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKI
Details of topic
0 / --
--
76.
DTNávrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-BrezanyDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
77.BT
Návrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraní
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
78.
DT
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
SUA
Details of topic
0 / --
--
79.
DT
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
FZKIDetails of topic0 / 1
--
80.
DTNávrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
81.DT
Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územia
Tóth, A.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
82.
BT
Obnova objektu historickej zeleneDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic
1 / 2
Godorová, R.
83.BTObnova starých výsadieb ovocných drevínPaulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
84.BT
Obnova vybraných priestorov obce.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14FZKI
Details of topic
0 / 1
--
85.
DT
Obnova zelene vidieckeho sídla
Kuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
1 / 2
86.DTOverovanie listového biostimulantu na báze aminokyselín pri pestovaní vybraných druhov zeleniny
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
87.
DT
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)
Department of Vegetable Production (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Details of topic1 / 1 Škvarek, D.
88.DT
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní uhorky siatej (Cucumis sativus L.)
Hegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Details of topic
1 / 1
89.BT
Overovanie vybraných pôdnych biostimulantov pri pestovaní mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
Benzová, L.
90.
BT
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Moravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
91.
DT
Porovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vína
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
1 / 1
92.
BT
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Čakovská, B.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14SUA
Details of topic
1 / 1
93.BT
Posúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodí
Halaj, P.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 2
Kanyicsková, K.
94.
DT
Posúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencieNovotná, B.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
SUADetails of topic
1 / 1
Frívalská, M.
95.
BT
Pozemkové úpravy na Slovensku
Muchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Bešinová, N.
96.
DT
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokaliteŠtěpánková, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--SUADetails of topic1 / 2 Stanček, T.
97.
BT
Priebeh kvality vody vo vybranom povodí
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
Remišová, M.
98.
BT
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBCFZKI
Details of topic
1 / --
99.BTPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBCFZKI
Details of topic
0 / 1
--
100.
BT
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
B-ABC14
SUADetails of topic
1 / 1
Dočekalová, K.
101.
BT
Prírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach SlovenskaNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--SUADetails of topic
1 / 1
Szabó, D.
102.BT
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1
103.DT
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
104.
DT
Rekultivácia skládky
Tátošová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
0 / --
--
105.BTRevitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíDepartment of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic1 / 2
106.
DT
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
I-ZHI
FZKI
Details of topic0 / 2
--
107.
BT
Rieky a nábrežia v mestskej krajine
Tóth, A.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
108.
BT
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.
Flóriš, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic0 / 1--
109.
BT
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic0 / 2
--
110.
BT
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic
0 / 2
--
111.
DT
Riešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARI
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
112.DisT
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKI
Details of topic
0 / 1
--
113.
BT
Rozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
114.
BT
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na SlovenskuBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic0 / 1
--
115.
DisT
Spektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpadu
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic
0 / --
--
116.
DT
Spracovávanie hydrofyzikálnych dát
Tárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
117.
DT
Stanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciou
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
118.
BT
Stratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mesta
Hillová, D.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
2 / 2
Kováčová, D.
Bilkóová, K.
119.
BT
Synoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstiev
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
B-ZBC
FZKIDetails of topic0 / 2
--
120.
BT
Škodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýňPaulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic1 / 1 Molda, M.
121.DT
Štúdia úpravy vodného toku
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKI
Details of topic
1 / 2 Hubinák, V.
122.DisTŠtúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostredia
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic0 / 1--
123.
BT
Technológia pestovania druhu Stropharia rugoso-annulataGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Klesniaková, Z.
124.
DisTTechnologické možnosti výroby a prezervácie bioaktívne hodnotných štiav a extraktov záhradníckych plodín využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysle
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
FZKI
Details of topic0 / 1--
125.
DT
Topografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadov
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KIIFZKIDetails of topic
1 / 2
126.
DT
Tvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácie
Muchová, Z.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--SUA
Details of topic
1 / 1
127.DisT
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Kačániová, M.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
128.BTTvorba hydrologických podkladov s využitím GIS
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
129.
DT
Tvorba povrchového odtoku na svahu
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KII
FZKI
Details of topic0 / 1--
130.
BT
Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Paulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
131.
DT
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / ----
132.
BTVodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
SUA
Details of topic
0 / 1
--
133.
DTVplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 1--
134.
DT
Vplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodiny
Horák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKIDetails of topic0 / 1--
135.
BT
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdy
Horák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
136.
BT
Vplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vína
Ailer, Š.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Špačinský, M.
137.
DT
Vplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic0 / 1--
138.
BT
Vplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušia
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCSUA
Details of topic
1 / 1
139.
DT
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Mezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1 Jahodník, T.
140.BTVplyv pôdnych a listových stimulantov na kvantitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / --
141.
BT
Vplyv rôzneho termínu výsadby a pestovateľského sponu na úrodové parametre ibišteka jedlého
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
142.
DTVplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladbyŠajbidorová, V.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-ZHIFZKI
Details of topic
1 / 1
143.BTVplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stien
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
144.
Final thesisVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených polí
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / ----
145.DisTVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
FZKIDetails of topic0 / 1--
146.
BT
Vplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristiky
Igaz, D.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBCFZKIDetails of topic
1 / 1
Olejár, M.
147.DTVplyv vlahových pomerov na rast a parametre plodov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) (Juglans regia)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
148.BT
Vplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
149.
DTVplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodinyAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic
0 / 1
--
150.
BT
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodia
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 1
--
151.
DT
Vplyv vybraných pôdnych biostimulantov na kvalitatívne parametre mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Bedrichová, J.
152.
DT
Vplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistejPaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
153.
DT
Vplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlín
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 2--
154.DisTVplyv zelenej infraštruktúry na odtokový režim urbanizovaného povodia.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LESUA
Details of topic
0 / 1
--
155.
DT
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
156.
BT
Vybrané kvantitatívne parametre osiva nových odrôd černušky siatej
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Fabianová, M.
157.BT
Výpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GIS
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBCFZKI
Details of topic
0 / 1
--
158.
BT
Výroba fortifikovaných bielych a červených vín
Pintér, E.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
159.
BT
Výroba ovocných vín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic1 / --
160.DisTVýskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na SlovenskuDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
161.
BT
Výskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová Ves
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
162.
BT
Výskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatrení
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
163.
BTVyužitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1--
164.
DT
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / --
165.
DT
Využitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých TatierKóňa, J.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
166.DTVyužitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôd
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
SUA
Details of topic
1 / --
Peknušiaková, N.
167.
BT
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic
1 / --
Šípeková, R.
168.
DT
Využitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiachFuska, J.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
169.BT
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
SUADetails of topic
1 / --
Diškantová, L.
170.BTVýznam a využitie interšpecifických odrôd viniča v ekologickom vinohradníctveBernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
171.
BT
Význam biologického pestovania viniča hroznorodého z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja
Bernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / 2
172.
BT
Význam biostimulantov pri pestovaní zeleniny
Andrejiová, A.
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
SUA
Details of topic
1 / 1 Mačugová, L.
173.
DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
174.DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic0 / 1
--
175.DTVýznam výchovného rezu pri stromoch v sídlachPaganová, V.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKI
Details of topic0 / 1--
176.
DisT
Vzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úprav
Muchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1--
177.
BT
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1
178.
BTWebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajineFuska, J.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Baross, D.
179.
BT
Základy spektrometrie vo výskume rastlínBárek, V.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
180.
DisT
Zarastanie korýt vodných tokov vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenie v nichVelísková, Y.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
181.DTZávislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kre
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic0 / 2
--
182.DTZávislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátuGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Kružliaková, M.
183.
DT
Zber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológiíFuska, J.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
184.
BT
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
Jedlička, J.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
185.
BT
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-VLUSUA
Details of topic
1 / 1
Páterková, N.
186.DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
187.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic0 / 1--
188.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, Bratislava
Bihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
1 / 1
Ježeková, M.
189.BTZelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miestTóth, A.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / 1
Belinska, A.
190.
DisT
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentáciiŠtěpánková, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)D-GLA
FZKI
Details of topic
0 / --
--
191.
BT
Zhodnotenie kvality zelene v obci Bernolákovo
Rovná, K.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
192.DisT
Zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého
Ailer, Š.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
SUADetails of topic
0 / --
--
193.
DisT
Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenózHalaj, P.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1--
194.
DT
Zhodnotenie vinohradníckej a vinárskej výroby a ich optimalizácia vo vybranom vinárskom podniku
Pintér, E.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
195.
DisTZmeny povrchového odtoku, intenzity vodnej erózie a retencie vody v pôde v podmienkach klimatickej zmeny
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LESUA
Details of topic
0 / --
--
196.DisTZmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenských nádržiach v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímyVelísková, Y.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKIDetails of topic0 / 1--
197.
BT
Znečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klíme
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCSUADetails of topic1 / 1 Szalaiová, K.
198.
BT
Znečistenie povrchových vôd odpadmiDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
Farkašová, L.