Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | F | I | K | M | O | P | R | S | Ú | V

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Alternatívy zavlažovania športových plôchBárek, V.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Segéň, P.
3.
DP
Antimikrobiálna aktivita chilli papričiek
Kačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BPAntimikrobiálna aktivita liečivých rastlínKačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Antimikrobiálna aktivita rastlinných silíc proti vybraným druhom patogénovKačániová, M.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
DP
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaKatedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTI
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
9.
BPBologická aktivita rastlinných silícKačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
10.
DP
Detské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.DP
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
Jedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
12.
DizPInformačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.BPKrajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci ŽiranyKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Meranie vybratých fyziologických parametrov pre potreby riadenia závlahKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.BPMikrobiologická kvalita drobného ovociaKačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Mikrobiologická kvalita hroznaKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
17.
DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
18.
DP
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
19.
BP
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Obnova starých výsadieb ovocných drevín
Paulen, O.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
21.BPPočítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Riešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.
DizP
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Halászová, K.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KID
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
24.
DPSledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahyBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
25.
BPÚdržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy
0 / --
--
27.
BP
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
Bárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
DP
Využitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých TatierKóňa, J.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Šípeková, R.