Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
2.BP
Akvapónia a jej využitie v zeleninárstve
Šlosár, M.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Tondrová, J.
3.
DizP
Analýza súčasného stavu a zhodnotenie perspektívy v zabezpečenosti vodných zdrojov v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pri zohľadnení dopadov klimatickej zmenyHalaj, P.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KID
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
BPAnalýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Šurinová, L.
6.BPAnalýza vybranej závlahovej sústavy
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonte
Halva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Landczman, V.
8.
BP
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajine
Lackóová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
9.
DP
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.
Jurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
10.
DPAnalýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2
11.
DizPAntifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvoduKačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
12.
BP
Aplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)Andrejiová, A.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBCSPUPodrobnosti témy1 / 1
13.BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
15.
DP
Atraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentov
Mezey, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.DPBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTISPUPodrobnosti témy0 / ----
17.
DizP
Biologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvoduKačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
18.
DizP
Biologické a technologické predpoklady intenzifikácie pestovania orecha kráľovského (Juglans regia L.)Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)D-ZHDSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Biotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredí
Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
20.DPCykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
21.
BP
Dažďové vody v riešení zelených plôch obce
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / --
22.
BP
Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatreníRaček, M.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14SPUPodrobnosti témy0 / 1--
23.
DP
Detské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaFlóriš, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
24.BP
Diaľkový prieskum Zeme v krajinárstve
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy1 / 1
25.
BP
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Štěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy2 / 2 Vinczeová, Z.
Tarajová, M.
26.
BP
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.
Halva, J.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
27.
DP
Ecological Aspects of Planning and Designing Urban Green SpacesTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.
BP
Faktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdyTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Mojžišíková, M.
29.
DP
Fenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadieb
Šajbidorová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DP
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.DP
Fyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hrozna
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
32.
BP
Hericium sp. – huba s vysokým potenciálom
Golian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
33.
BP
historický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DP
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberuKatedra zeleninárstva (FZKI)I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
35.BPHodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom územíLackóová, L.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
DP
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
DPHodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Kaššáková, K.
38.
BP
Hodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)
Andrejiová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBC
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.DP
Hodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GIS
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
40.
BPHodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
41.
BP
Hodnotenie stability stromov na modelovom území
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
42.
BPHodnotenie úrodových parametrov ačokčiŠlosár, M.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Czéreová, M.
43.
BPHodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
44.
BP
Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1 Perútková, P.
45.
DP
Charakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky Nemecko
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
46.BP
Choroby orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
47.
DizP
Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby povrchového odtoku s nepriaznivými účinkami na zastavané územia obcí
Halászová, K.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
48.BP
Indexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmeny
Horák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kosír, O.
49.
DizP
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KIDFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Klimatická zmena, jej príčiny a dopady
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBC
B-ZBC
B-PUISP
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DP
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Bihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
52.
BP
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
53.BPKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
2 / 2 Štofiková, V.
Longauer, J. A.
54.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
55.
BP
Kultivácia jedných húb v nádobách
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DP
Kvalita povrchových vôd vybraného toku
Jurík, Ľ.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KIIFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
57.
BP
Kvalita sadbového materiálu drevín v SRPaganová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
58.
DP
Kvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiav
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
59.BPLandscape Architecture of the 20th Century in Austria and SlovakiaTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy1 / --
60.
DizPLyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovaniaTall, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)D-KIDFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
61.
BP
Manažment údržby bylinných kompozíciíKatedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy0 / 2--
62.
BP
Manažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
63.BPMatematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajineKatedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.
DP
Metódy určovania vlhkosti pôdy
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
65.
DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
66.
DP
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
67.BPModerné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrieKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.
BP
Monitoring občasných vodných tokov v krajineKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
69.
BPMožnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej EurópyMezey, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy2 / 1
70.
BPMožnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-KBCFZKIPodrobnosti témy
1 / 1
71.
DPMožnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajineKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
72.BPMožnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKliment, M.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 2--
73.
BPNávrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stabilityKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
74.
DP
Návrh ekostablizačných opatrení v krajineŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
75.
DP
Návrh funkčného usporiadania územia v k. ú. Drážovce
Muchová, Z.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
76.
DP
Návrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-Brezany
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
77.
BP
Návrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraní
Čimo, J.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBC
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
DP
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
79.DPNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
80.DP
Návrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajov
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
81.
DP
Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územia
Tóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
BP
Obnova objektu historickej zeleneKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
Godorová, R.
83.BP
Obnova starých výsadieb ovocných drevín
Paulen, O.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
84.BPObnova vybraných priestorov obce.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
85.
DP
Obnova zelene vidieckeho sídlaKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
86.
DPOverovanie listového biostimulantu na báze aminokyselín pri pestovaní vybraných druhov zeleniny
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Švihra, J.
87.
DP
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)
Hegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Škvarek, D.
88.
DP
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní uhorky siatej (Cucumis sativus L.)
Hegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Petřeková, K.
89.
BP
Overovanie vybraných pôdnych biostimulantov pri pestovaní mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)Andrejiová, A.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
90.
BP
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
91.
DP
Porovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vínaKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Achberger, J.
92.
BP
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Čakovská, B.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Rybanská, R.
93.
BPPosúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodí
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy1 / 2
94.DP
Posúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencie
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
95.BP
Pozemkové úpravy na Slovensku
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Bešinová, N.
96.
DP
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 2 Stanček, T.
97.
BP
Priebeh kvality vody vo vybranom povodíKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
98.
BPPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / --
99.
BPPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
100.
BP
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Halajová, D.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Dočekalová, K.
101.
BP
Prírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach Slovenska
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Szabó, D.
102.
BP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Krajčovičová, A.
103.DP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.
DP
Rekultivácia skládky
Tátošová, L.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
105.
DP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
106.
BP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíKatedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
Baková, L.
107.BPRieky a nábrežia v mestskej krajineKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
108.
BPRiešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
109.BPRiešenie vybraného krajinného priestoruKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy0 / 2
--
110.BPRiešenie vybraného krajinného priestoruKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
111.
DP
Riešenie vybraného priestoru v krajine.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARI
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy0 / 2
--
112.DizP
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Halászová, K.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
113.
BP
Rozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)
Paulen, O.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
114.BP
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na Slovensku
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
115.DizPSpektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpaduKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
116.
DP
Spracovávanie hydrofyzikálnych dát
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
117.
DP
Stanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciouAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
118.
BP
Stratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mesta
Hillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
2 / 2 Kováčová, D.
Bilkóová, K.
119.BPSynoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstievHillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
120.BP
Škodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýň
Paulen, O.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Molda, M.
121.DP
Štúdia úpravy vodného toku
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 2
122.
DizP
Štúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostredia
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
123.
BP
Technológia pestovania druhu Stropharia rugoso-annulataGolian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Klesniaková, Z.
124.
DizP
Technologické možnosti výroby a prezervácie bioaktívne hodnotných štiav a extraktov záhradníckych plodín využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysle
Mezey, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
125.
DP
Topografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadovKliment, M.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
Hlavatá, L.
126.
DP
Tvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácie
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
127.
DizP
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
128.
BP
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GIS
Šinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
129.DPTvorba povrchového odtoku na svahuKaletová, T.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
130.
BP
Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevínPaulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.
DP
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
132.
BP
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.DP
Vplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdy
Horák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.
DP
Vplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodiny
Horák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
135.
BP
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdy
Horák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
136.
BP
Vplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vína
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Špačinský, M.
137.
DP
Vplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vínKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
138.
BP
Vplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušia
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBCSPUPodrobnosti témy
1 / 1
Ivan, J.
139.
DP
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Mezeyová, I.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
140.
BP
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvantitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy1 / -- Poláčiková, A.
141.BP
Vplyv rôzneho termínu výsadby a pestovateľského sponu na úrodové parametre ibišteka jedlého
Šlosár, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
142.
DP
Vplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladby
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-ZHIFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
143.
BPVplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stien
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
144.
ZP
Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených polí
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
145.
DizP
Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených polí
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
146.
BP
Vplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristiky
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBC
FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
Olejár, M.
147.
DP
Vplyv vlahových pomerov na rast a parametre plodov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) (Juglans regia)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
148.
BP
Vplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
149.
DP
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodiny
Aydin, E.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
150.
BP
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodia
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
DP
Vplyv vybraných pôdnych biostimulantov na kvalitatívne parametre mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
152.
DP
Vplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistej
Paganová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTIFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
153.
DP
Vplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlínBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
154.
DizP
Vplyv zelenej infraštruktúry na odtokový režim urbanizovaného povodia.Sokáč, M.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KIDSPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
155.DP
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Morongová, L.
156.
BP
Vybrané kvantitatívne parametre osiva nových odrôd černušky siatejMezeyová, I.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
157.
BP
Výpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GISKatedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
158.BP
Výroba fortifikovaných bielych a červených vín
Pintér, E.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
159.
BP
Výroba ovocných vínPintér, E.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Brugerová, R.
160.DizP
Výskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na Slovensku
Jurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
161.
BPVýskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová VesBakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy
1 / 1
Podhorský, M.
162.BP
Výskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatrení
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
163.
BP
Využitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny
Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
164.
DP
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
1 / --
165.
DP
Využitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých TatierKóňa, J.Katedra zeleninárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
166.
DP
Využitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôdJurík, Ľ.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KIISPUPodrobnosti témy
1 / --
Peknušiaková, N.
167.
BP
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
Ailer, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
168.
DP
Využitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiach
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
169.BPVyužívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Diškantová, L.
170.
BP
Význam a využitie interšpecifických odrôd viniča v ekologickom vinohradníctve
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
171.
BP
Význam biologického pestovania viniča hroznorodého z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja
Bernáth, S.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 2
172.
BP
Význam biostimulantov pri pestovaní zeleniny
Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBC
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
173.
DizPVýznam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)D-ARDFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
174.DizP
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
175.
DP
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlachPaganová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
176.
DizP
Vzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úpravMuchová, Z.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
177.
BP
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredíKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Makvová, V.
178.BPWebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajineFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Baross, D.
179.BPZáklady spektrometrie vo výskume rastlín
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--
180.
DizPZarastanie korýt vodných tokov vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenie v nichKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KIDFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
181.
DP
Závislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kreBernáth, S.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
182.
DP
Závislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátu
Golian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
183.
DP
Zber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológií
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.
BP
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduJedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)B-VLU
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
185.
BP
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)B-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
186.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
187.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
188.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, BratislavaBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Ježeková, M.
189.
BP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Belinska, A.
190.DizP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácii
Štěpánková, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / ----
191.BPZhodnotenie kvality zelene v obci BernolákovoRovná, K.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
192.
DizP
Zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHDSPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
193.
DizP
Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenózHalaj, P.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
194.
DP
Zhodnotenie vinohradníckej a vinárskej výroby a ich optimalizácia vo vybranom vinárskom podnikuKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
195.
DizP
Zmeny povrchového odtoku, intenzity vodnej erózie a retencie vody v pôde v podmienkach klimatickej zmeny
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KID
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
196.
DizP
Zmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenských nádržiach v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímyVelísková, Y.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
197.
BP
Znečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klímePokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Szalaiová, K.
198.BPZnečistenie povrchových vôd odpadmi
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBCFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1