Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Alternatívy zavlažovania športových plôch
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
2.BTAnalýza funkcií priestoru vyhradenej zelene (MŠ,ZŠ) vybraného územia.Verešová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 2 Remenárová, K.
3.
BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic
1 / 1
4.BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Bihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--FZKI
Details of topic
1 / 1 Ishchenko, Y.
5.BTAnalýza štruktúry zelene vo vybranom sídleBihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
6.
BT
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBC
SUA
Details of topic
0 / 2
--
7.
DT
Antimikrobiálna aktivita chilli papričiekKačániová, M.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1
--
8.
BT
Antimikrobiálna aktivita liečivých rastlín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
9.DT
Antimikrobiálna aktivita rastlinných silíc proti vybraným druhom patogénov
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
10.BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABCFZKIDetails of topic
0 / 1
--
11.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKI
Details of topic
0 / 1
--
12.
DT
Bentické organizmy vodných útvarov ako indikátor kvality vody
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KIIFZKI
Details of topic
0 / 1
--
13.
DT
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
SUA
Details of topic
0 / --
--
14.
BT
Bologická aktivita rastlinných silíc
Kačániová, M.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic0 / 1
--
15.
DT
Detské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic0 / 1--
16.
DT
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV v malej obciDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 1--
18.DisT
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstve
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
Krajinno-architektonická štúdia vybranej časti sídliska v Prievidzi
Bihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
20.BTKrajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci ŽiranyMoravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
21.
DT
Meranie vybratých fyziologických parametrov pre potreby riadenia závlah
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKIDetails of topic0 / 2--
22.
BT
Mikrobiologická kvalita drobného ovocia
Kačániová, M.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
23.DTMikrobiologická kvalita hrozna
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
24.
DT
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
25.
DT
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
26.
BT
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKIDetails of topic0 / 1--
27.
BTMonitoring kvality vody určenej na závlahyKaletová, T.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-LCISA
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
28.
BTMonitoring občasných vodných tokov v krajineKaletová, T.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-LCISA
B-KBC
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
29.
DT
Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KIIFZKI
Details of topic
0 / 1
--
30.
DT
Návrh technických opatrení pre hospodárenie s daždovými vodami v urbanizovanom území
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KII
SUA
Details of topic
1 / 1
31.
DT
Obnova historického parku pri kaštieli vo Veľkom BieliHalajová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
32.BT
Obnova starých výsadieb ovocných drevín
Paulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
33.
BT
Obnova vybraných priestorov obce.Flóriš, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic1 / 1
34.
DT
Obnova vybraných priestorov obce.Flóriš, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
35.
DTPlánovanie a riadenie produkcie rezaných kvetov v podmienkach Demonštračnej záhrady SPU v NitreHillová, D.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-ZHIFZKIDetails of topic
0 / 2
--
36.
BT
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Moravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
37.
DT
Priebeh kvality vody v povodí Oravy
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
38.DT
Projektové riešenie expozície interiérových rastlín v Botanickej záhrade SPU v Nitre
Hillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 1--
39.
BT
Revitalizácia vybranej plochy verejnej zelene v urbanizovanom prostredí
Halajová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
40.
DT
Riešenie vybraného priestoru v krajine.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
41.
DisT
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Halászová, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1--
42.
DTSadovnícko-architektonický návrh vybraného priestoru sídlickovej zelene.Verešová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic0 / 1
--
43.
DT
Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
44.
BT
Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
45.
DT
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / --
--
46.
BTVplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profiluBárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 2--
47.DT
Vplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistej
Paganová, V.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKIDetails of topic0 / 1
--
48.
DT
Využitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých Tatier
Kóňa, J.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
49.BT
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
Ailer, Š.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic
1 / --
Šípeková, R.
50.
DT
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlach
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
51.DTZhodnotenie zdravotného stavu sprievodnej vegetácie cestných komunikácií na vybranom územíDepartment of Planting Design and Maintenance (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--