Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAdaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredíBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic1 / 1 Oslejová, V.
2.BTAkvapónia a jej využitie v zeleninárstveŠlosár, M.Department of Vegetable Production (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Tondrová, J.
3.BTAnalýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Kulperová, A.
4.BTAnalýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.Verešová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic1 / 1 Šurinová, L.
5.BTAnalýza vybranej závlahovej sústavyFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
6.BTAnalýza zmeny krajiny v časovom horizonteHalva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Landczman, V.
7.BTAnalýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajineLackóová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
8.DTAnalýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.Jurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIISUADetails of topic0 / 2--
9.DTAnalýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic2 / 2 Verešová, A.
Ábel, M.
10.BTAplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)Andrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCSUADetails of topic1 / 1 Fabianová, R.
11.BTAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / 1--
12.BTAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic1 / 1 Janičák, P.
13.DTAtraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentovMezey, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / ----
14.DTBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTISUADetails of topic0 / ----
15.BTBiotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic1 / 1 Balalová, K.
16.DTCykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARIFZKIDetails of topic0 / 1--
17.BTDažďové vody v riešení zelených plôch obceJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / -- Kováčová, K.
18.BTDendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatreníRaček, M.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14SUADetails of topic1 / 1 Luptáková, M.
19.DTDetské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaFlóriš, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARIFZKIDetails of topic0 / 1--
20.BTDiaľkový prieskum Zeme v krajinárstveTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Peniažka, J.
21.BTDotvorenie verejného priestoru vybraného sídlaŠtěpánková, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--SUADetails of topic2 / 2 Tarajová, M.
Vinczeová, Z.
22.BTDrobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.Halva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Homolova, E.
23.DTEcological Aspects of Planning and Designing Urban Green SpacesTóth, A.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / ----
24.BTFaktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdyTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Mojžišíková, M.
25.DTFenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadiebŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
26.DTFytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.Jedlička, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
27.DTFyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hroznaBernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 2--
28.BTHericium sp. – huba s vysokým potenciálomGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
29.BThistorický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Križanovičová, K. D.
30.DTHodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberuHegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic0 / 1--
31.BTHodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom územíLackóová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Hrabovský, A.
32.DTHodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Kaššáková, K.
33.DTHodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
34.BTHodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)Andrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCSUADetails of topic1 / 1 Mihaľ, M.
35.DTHodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GISČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKIDetails of topic1 / 1 Gálisová, M.
36.BTHodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOVJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Mamrák, P.
37.BTHodnotenie stability stromov na modelovom územíRaček, M.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14SUADetails of topic1 / 1 Rokášiová, R.
38.BTHodnotenie úrodových parametrov ačokčiŠlosár, M.Department of Vegetable Production (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Czéreová, M.
39.BTHodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénuMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Horečná, T.
40.BTCharakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látkyHegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Perútková, P.
41.DTCharakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky NemeckoPintér, E.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
42.BTChoroby orecha kráľovského (Juglans regia L.)Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Kaszanyoczki, F.
43.BTIndexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmenyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Kosír, O.
44.DisTInformačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
45.BTKlimatická zmena, jej príčiny a dopadyČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBC
B-ZBC
B-LCISA
FZKIDetails of topic0 / 1--
46.DTKrajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v PrievidziBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
47.BTKrajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci ŽiranyMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / 1--
48.BTKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic2 / 2 Longauer, J. A.
Štofiková, V.
49.BTKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / 2--
50.BTKultivácia jedných húb v nádobáchGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
51.DTKvalita povrchových vôd vybraného tokuJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Melicherčíková, P.
52.BTKvalita sadbového materiálu drevín v SRPaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic0 / 1--
53.DTKvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiavMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Sečanská, K.
54.BTLandscape Architecture of the 20th Century in Austria and SlovakiaTóth, A.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / -- Bödör, I.
55.DisTLyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovaniaTall, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
56.BTManažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic0 / 2--
57.BTManažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBC
B-ABC
FZKIDetails of topic0 / 2--
58.BTMatematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajineAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
59.DTMetódy určovania vlhkosti pôdyTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
60.DTModelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafikyMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
61.DTModelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
62.BTModerné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / 1--
63.BTMonitoring občasných vodných tokov v krajineKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
64.BTMožnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej EurópyMezey, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic2 / 1 Babic, D.
Švidroňová, Ž.
65.BTMožnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajinePaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Peterka, M.
66.DTMožnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajineKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Kerek, M.
67.BTMožnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKliment, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 2--
68.BTNávrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stabilityŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic0 / 2--
69.DTNávrh ekostablizačných opatrení v krajineŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Katona, P.
70.DTNávrh funkčného usporiadania územia v k. ú. DrážovceMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / ----
71.DTNávrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-BrezanyMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
72.BTNávrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraníČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBC
B-ZBC
FZKIDetails of topic0 / 1--
73.DTNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
74.DTNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIISUADetails of topic0 / ----
75.DTNávrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKIDetails of topic0 / 1--
76.DTNávrh zelenej infraštruktúry vybraného územiaTóth, A.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Petrášová, M.
77.BTObnova objektu historickej zeleneHalajová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic1 / 2 Godorová, R.
78.BTObnova starých výsadieb ovocných drevínPaulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic1 / -- Brišák, R.
79.BTObnova vybraných priestorov obce.Flóriš, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic0 / 1--
80.DTObnova zelene vidieckeho sídlaKuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARIFZKIDetails of topic1 / 2 Angyal, J.
81.DTOverovanie listového biostimulantu na báze aminokyselín pri pestovaní vybraných druhov zeleninyAndrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Švihra, J.
82.DTOverovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)Hegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic1 / 1 Škvarek, D.
83.DTOverovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní uhorky siatej (Cucumis sativus L.)Hegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic1 / 1 Petřeková, K.
84.BTOverovanie vybraných pôdnych biostimulantov pri pestovaní mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)Andrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Benzová, L.
85.BTPočítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / 1--
86.DTPorovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vínaAiler, Š.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Achberger, J.
87.BTPost socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na SlovenskuČakovská, B.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14SUADetails of topic1 / 1 Rybanská, R.
88.BTPosúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodíHalaj, P.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 2 Kanyicsková, K.
89.DTPosúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencieNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Frívalská, M.
90.BTPozemkové úpravy na SlovenskuMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Bešinová, N.
91.DTPrepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokaliteŠtěpánková, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--SUADetails of topic1 / 2 Stanček, T.
92.BTPriebeh kvality vody vo vybranom povodíKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Remišová, M.
93.BTPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic2 / -- Henkeľ, M.
Vranka, P.
94.BTPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
95.BTPrírodné a jednlé záhrady v mesteHalajová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC
B-ABC14
SUADetails of topic1 / 1 Dočekalová, K.
96.BTPrírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach SlovenskaNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Szabó, D.
97.BTRekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic1 / 1 Krajčovičová, A.
98.DTRekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARIFZKIDetails of topic0 / 1--
99.DTRekultivácia skládkyTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / ----
100.DTRevitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTI
I-ZHI
FZKIDetails of topic0 / 2--
101.BTRevitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic1 / 2 Baková, L.
102.BTRieky a nábrežia v mestskej krajineTóth, A.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Jánošík, J.
103.BTRiešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.Flóriš, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic0 / 1--
104.BTRiešenie vybraného krajinného priestoruKuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic0 / 2--
105.BTRiešenie vybraného krajinného priestoruKuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / 2--
106.DTRiešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARI
I-BTI
FZKIDetails of topic0 / 2--
107.DisTRozhodovacie nástroje pre manažment krajinyHalászová, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
108.BTRozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
109.BTRozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na SlovenskuBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic0 / 1--
110.DTSpracovávanie hydrofyzikálnych dátTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
111.DTStanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciouAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
112.BTStratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mestaHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic2 / 2 Bilkóová, K.
Kováčová, D.
113.BTSynoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstievHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14
B-ZBC
FZKIDetails of topic0 / 2--
114.BTŠkodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýňPaulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Molda, M.
115.DTŠtúdia úpravy vodného tokuHalaj, P.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 2 Hubinák, V.
116.BTTechnológia pestovania druhu Stropharia rugoso-annulataGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Klesniaková, Z.
117.DTTopografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadovKliment, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 2 Hlavatá, L.
118.DTTvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácieMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Moravanský, M.
119.BTTvorba hydrologických podkladov s využitím GISŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic0 / 2--
120.DTTvorba povrchového odtoku na svahuKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
121.BTÚdržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevínPaulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Schieberová, M.
122.DTVirtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / ----
123.BTVodohospodárska infraštruktúra obce alebo mestaJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCSUADetails of topic1 / 1 Pilka, T.
124.DTVplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
125.DTVplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodinyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
126.BTVplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
127.BTVplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vínaAiler, Š.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Špačinský, M.
128.DTVplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vínJedlička, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
129.BTVplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušiaPokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCSUADetails of topic1 / 1 Ivan, J.
130.DTVplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlínMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Jahodník, T.
131.BTVplyv pôdnych a listových stimulantov na kvantitatívne parametre vybraných koreninových rastlínMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / -- Poláčiková, A.
132.BTVplyv rôzneho termínu výsadby a pestovateľského sponu na úrodové parametre ibišteka jedléhoŠlosár, M.Department of Vegetable Production (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Baloghová, V.
133.DTVplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladbyŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic1 / 1 Ďurajková, M.
134.BTVplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stienŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic0 / 2--
135.Final thesisVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / ----
136.BTVplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristikyIgaz, D.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Olejár, M.
137.DTVplyv vlahových pomerov na rast a parametre plodov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) (Juglans regia)Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
138.BTVplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)Bernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 2--
139.DTVplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodinyAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
140.BTVplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodiaAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
141.DTVplyv vybraných pôdnych biostimulantov na kvalitatívne parametre mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)Šlosár, M.Department of Vegetable Production (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Bedrichová, J.
142.DTVplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistejPaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
143.DTVplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlínBárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 2--
144.DTVšeobecné zásady funkčného usporiadania územiaMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Morongová, L.
145.BTVybrané kvantitatívne parametre osiva nových odrôd černušky siatejMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Fabianová, M.
146.BTVýpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GISTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
147.BTVýroba fortifikovaných bielych a červených vínPintér, E.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Fedorová, E.
148.BTVýroba ovocných vínPintér, E.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic1 / -- Brugerová, R.
149.BTVýskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová VesBakay, L.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Podhorský, M.
150.BTVýskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatreníNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Mišuta, Ľ.
151.BTVyužitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleninyValšíková-Frey, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Šujan, M.
152.DTVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / -- Turňová, G.
153.DTVyužitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých TatierKóňa, J.Department of Vegetable Production (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
154.DTVyužitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôdJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIISUADetails of topic1 / -- Peknušiaková, N.
155.BTVyužitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómiiAiler, Š.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic1 / -- Šípeková, R.
156.DTVyužitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiachFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
157.BTVyužívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na SlovenskuČakovská, B.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14SUADetails of topic1 / -- Diškantová, L.
158.BTVýznam a využitie interšpecifických odrôd viniča v ekologickom vinohradníctveBernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 2--
159.BTVýznam biologického pestovania viniča hroznorodého z hľadiska trvalo udržateľného rozvojaBernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 2--
160.BTVýznam biostimulantov pri pestovaní zeleninyAndrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCSUADetails of topic1 / 1 Mačugová, L.
161.DTVýznam výchovného rezu pri stromoch v sídlachPaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
162.BTVzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredíČitáry, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic1 / 1 Makvová, V.
163.BTWebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajineFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Baross, D.
164.BTZáklady spektrometrie vo výskume rastlínBárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 2--
165.DTZávislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kreBernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 2--
166.DTZávislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátuGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Kružliaková, M.
167.DTZber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológiíFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
168.BTZdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduJedlička, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)B-VLUSUADetails of topic1 / 1 Páterková, N.
169.BTZdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduJedlička, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
170.DTZelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
171.DTZelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
172.DTZelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, BratislavaBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Ježeková, M.
173.BTZelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miestTóth, A.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Belinska, A.
174.BTZhodnotenie kvality zelene v obci BernolákovoRovná, K.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
175.DTZhodnotenie vinohradníckej a vinárskej výroby a ich optimalizácia vo vybranom vinárskom podnikuPintér, E.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
176.BTZnečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klímePokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCSUADetails of topic1 / 1 Szalaiová, K.
177.BTZnečistenie povrchových vôd odpadmiPokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Farkašová, L.