Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAdaptácia záhrady Galérie Desidera Millyho vo SvidníkuHalajová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Cuperová, A.
2.DTAdaptácia záhrady Novohradského múzea v LučenciHalajová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Blahutová, D.
3.DTAlternatívna závlaha okrasnej záhradyBárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
4.DTAnalýza hydrologických pomerov s využitím GISŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic2 / 2 Baková, T.
Domagalová, K.
5.BTAnalýza možností vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a ich elimináciaNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Frívalská, M.
6.BTAnalýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
7.BTAnalýza vybranej závlahovej sústavyFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / ----
8.DTAnalýza využívania pôdnych zdrojov v katastri danej obceStreďanská, A.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Sámel, M.
9.BTAnalýza zmien krajinnej pokrývky vo vybranom územíLackóová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Raffayová, D.
10.DTAplikácia hydrologických charakteristík na ochranu pôdy pred vodnou eróziouAntal, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)SUADetails of topic0 / 3--
11.BTAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / 1--
12.DTArchitektonické a krajinarske riešenie priestorov agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí.Čitáry, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARI, I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
13.DTArchitektonické a krajinárske riešenie poľnohospodárskeho družstva v obci BrhlovceČitáry, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARI, I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
14.BTBenefity interiérovej zelene v pracovnom prostredíŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
15.DTBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTISUADetails of topic0 / ----
16.DTBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTISUADetails of topic0 / ----
17.DTBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTISUADetails of topic0 / ----
18.DTCykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARI, I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
19.DTDendrologické zhodnotenie vybraného sadovníckeho objektu a návrh opatrení pre skvalitnenie jeho funkčnosti.Rovná, K.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
20.DTDrobné sakrálne stavby v okrese SenicaBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Michalica, A.
21.BTEkologické princípy tvorby v záhradnej architektúreBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Stanček, T.
22.BTEkologicko technické hodnotenie melioračnej stavbyJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)SUADetails of topic0 / 1--
23.BTEkologicko technické hodnotenie stavu malej vodnej nádržeJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCSUADetails of topic0 / 1--
24.DTFunkčne priestorová analýza vybraného historického, alebo kúpeľného parku a návrh rozvojovej obnovySupuka, J.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARIFZKIDetails of topic1 / 2 Kadlecová, B.
25.DTFyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hroznaBernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic0 / 1--
26.DTHierarchia bylinných výsadiebHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
27.BThistorický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Zelinková, N.
28.BTHodnotenie fyzikálnych parametrov u vybraných odrôd tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.)Andrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
29.DTHodnotenie kvality abiotických zložiek ŽP vybraného územiaStreďanský, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Čentéšová, N.
30.BTHodnotenie kvantitatívnych parametrov a celkového obsahu karotenoidov v batátoch v závislosti od využitia rôznych nastieľacích materiálovŠlosár, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Kováč, M.
31.DTHodnotenie obsahu chlorofylov a celkových karotenoidov v listoch batátov v závislosti od termínu zberu a tepelnej úpravyŠlosár, M.Department of Vegetable Production (FZKI)I-IMHSFZKIDetails of topic1 / 1 Vasiľ, M.
32.BTHodnotenie potenciálu zabudovania selénu do osiva a jeho kvalitatívnych vlastností u vybraných odrôd bazalky rodu Ocimum spp. po foliárnej výživy rastlín so selénomHegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
33.DTHodnotenie priebehu dozrievania hrozna vybraných muštových odrôdPintér, E.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)SUADetails of topic0 / 2--
34.DTHodnotenie stavu a funkčnosti vybranej vodnej nádržeJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
35.BTHodnotenie vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov cvikly v závislosti od jej širšieho odrodového spektraŠlosár, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
36.DTHodnotenie vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov úrody ibišteka jedlého (okry)Šlosár, M.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic1 / 1 Sopková, D.
37.BTHodnotenie zmien obsahu vybraných nutričných látok v širšom odrodovom spektre jablone domácej (Malus domestica) v závislosti od dozrievaniaMezey, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)SUADetails of topic0 / 2--
38.DTHodnotenie zmien využívania vybraného územia v časovom horizonteHalva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Ivanová, Z.
39.DTCharakteristika zdrojov poľnohospodárskej pôdy pri pozemkových úpraváchStreďanská, A.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Kišucká, S.
40.DTChod kvality vody vodného toku s vybudovaným rybníkomKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Bollová, M.
41.BTInfiltračná schopnosť pôdy - pojem, určovanie, využitieAntal, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)SUADetails of topic0 / 3--
42.DisTInformačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
43.DTKatalóg krajinnoekologických zariadení a opatreníTárníková, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Krajčechová, M.
44.BTKlimatická zmena jej príčiny a možné dopadyČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 2 Gálisová, M.
45.DTKomplexné zhodnotenie vybraných alejí v mestskom prostredíKollár, J.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
46.DTKoncepcia použitia rastlín v interiéroch SPU v NitreŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-ARIFZKIDetails of topic0 / 1--
47.DTKoncepčné riešenie experimentálnej záhrady v podmienkach SPU v NitreHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-ARIFZKIDetails of topic0 / 1--
48.DTKoreňový systém drevín v podmienkach nedostatku vodyPaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
49.DTKoreňový systém Sorbus domestica L. v podmienkach nedostatku vodyPaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic0 / 1--
50.BTKrajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci ŽiranyMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / 1--
51.DTKruhové objazdy - špecifická plocha sadovníckych úpravBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Božeková, M.
52.BTKultivácia jedných húb v nádobáchGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
53.BTMalé vodné nádrže vybraného okresuFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Pahulyi, P.
54.BTMalé vodné nádrže vybraného okresuFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic2 / 2 Pap, A.
Mišenda, A.
55.BTMatematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajineKondrlová, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)SUADetails of topic0 / 2--
56.BTMelioračné opatrenia v krajineKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
57.BTMetódy riadenia závlahBárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)SUADetails of topic0 / ----
58.BTMetódy stanovovania vlhkosti pôdyTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
59.DTModelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafikyMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
60.DTModelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
61.BTModerné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / 1--
62.DTModerné metódy riadenia závlahBárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 2--
63.DTMožnosti kultivácie huby Pleurotus ostreatus na komposte z elektronických kompostérovGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic1 / 1 Chmelár, D.
64.DTMožnosti modelovania vlhkosti pôdyTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
65.DTMožnosti využitia GIS pri správe obceKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Vranová, E.
66.BTMožnosti závlahy okrasnej záhrady a trávnikaFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / -- Slepčan, O.
67.BTNajväčšie prírodné katastrofy na území SlovenskaNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)SUADetails of topic0 / 1--
68.BTNakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniamJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
69.DTNávrh adaptácie areálu Strednej priemyselnej školy Oskara Winklera v LučenciHalajová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Šimonová, K.
70.DTNávrh MÚSES na účely pozemkových úpravMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
71.DTNávrh obnovy ovocného sadu v obci Moravské LieskovéPaulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic1 / 1 Hlinka, D.
72.DTNávrh opatrení na predchádzanie vzniku vybraných prírodných katastrof vo vybranej obciNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 2--
73.DTNávrh poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic2 / 1 Bandíková, M.
Laššáková, A.
74.DTNávrh poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic2 / 1 Mandrák, D.
Dóka, M.
75.DTNávrh prvkov ekologickej stability pre pozemkové úpravy v katastrálnom území JasenicaMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Kičinová, P.
76.DTNávrh revitalizačných a arboristických opatrení vnútroblokovej zeleneKollár, J.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
77.DTObnova vybraných priestorov obce.Flóriš, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARIFZKIDetails of topic1 / 2 Krempaská, D.
78.DTOptimalizácia technológie spracovania štiav pridaním vybraných koreninových rastlín za účelom zvýšenia ich nutričnej a senzorickej hodnotyMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic0 / 1--
79.DTOverovanie prípravku Trichomil pri pestovaní cesnaku kuchynskéhoAndrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Pinček, P.
80.BTPočítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / 1--
81.DTPodmienky ochrany výmery poľnohospodárskej pôdy vo vybranom katastrálnom územíStreďanská, A.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Balková, M.
82.BTPozemkové úpravy na SlovenskuMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Morongová, L.
83.DTPrejavy duplicity vlastníctva ku pozemkom po zápise pozemkových úprav do katastra nehnuteľnostíKliment, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
84.BTPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
85.BTPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Vranka, P.
86.BTProdukcia záhradníckych komodít a možnosti ich uvádzania na trh v roku 2018Golian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
87.BTPrúdenie vody v korytách so zvýšenou drsnosťouHalaj, P.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
88.DTRekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARI, I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
89.DTRekultivácia skládkyTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
90.BTRekultivácia skládkyTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Štutiková, S.
91.DTRekultivácia skládky SemetešTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
92.DTRiešenie plôch medziblokovej zelene na prvých sídliskách povojnového typu.Supuka, J.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARIFZKIDetails of topic0 / 1--
93.DTRiešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.Flóriš, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARIFZKIDetails of topic1 / 1 Karasová, K.
94.DisTRozhodovacie nástroje pre manažment krajinyHalászová, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
95.DTRozšírenie Aceria pyracanthi (G. Canestrini, 1891) na SlovenskuBakay, L.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTISUADetails of topic0 / 1--
96.DTSadovnícko architektonický návrh Diagnostického centra v BratislaveBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Frantová, D.
97.DTSadovnícko architektonický návrh Špeciálnej základnej školy internátnej v TrnaveBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Pekarovičová, K.
98.DTSadovnícko-architektonický návrh a revitalizácia mestského parku v leviciachKollár, J.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic1 / 1 Szobiová, S.
99.DTSadovnícko-architektonický návrh rekonštrukcie vybraného mestského parkuVerešová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARIFZKIDetails of topic1 / 1 Kruliacová, L.
100.BTSekundárne fytochemické metabolity pre zníženie rizika chronických neprenosných chorôbJedlička, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)B-ZBCSUADetails of topic1 / 1 Kaššáková, K.
101.DTSledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahyBárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 2--
102.BTSpracovávanie dát o vlastnostiach pôdy v prostredí GISTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Pavel, A.
103.DTSpracovávanie hydrofyzikálnych dát v prostredí GISTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
104.BTStanovenie aktuálneho prietoku vody v koryte malého vodného tokuKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Kerek, M.
105.DTStanovenie vybraných antioxidantov, cukrov a kyselín v širšom odrodovom spektre odrôd rebarbory vlnitejMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic0 / 1--
106.DTStanovenie zmeny odtokových pomerov vplyvom globálnej zmeny klímy – prípadová štúdiaNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
107.BTSúčasné trendy tvorby verejných mestských priestorovHalajová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic1 / 1 Pagáčová, L.
108.BTŠírenie znečistenia v korytách melioračných kanálovHalaj, P.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
109.DTŠtúdia úpravy vodného tokuHalaj, P.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 2--
110.BTTechnológia pestovania a pozberových úprav vybraných koreninových a aromatických rastlín ako potenciálnych aditív v procese výroby zeleninových a ovocných štiavMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Galgon, P.
111.BTTechnológia pestovania osiva vybraných odrôd bazalky v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na jeho nutričné parametreMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
112.BTTechnologické základy infraštruktúry priestorových informáciíKliment, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
113.BTTvorba hydrologických podkladov v krajineŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic2 / 2 Verešová, A.
Ábel, M.
114.BTÚdržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevínPaulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
115.BTUplatnenie bonitácie pôd v identifikácii fyzikálnej degradácie pôdyStreďanská, A.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
116.BTUplatnenie netradičných druhov ovocia v súčasných rodinných záhradáchRovná, K.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
117.BTUplatnenie ruží v parkových úpraváchRovná, K.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
118.DTUrčovanie intenzity vodnej erózieKondrlová, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 2--
119.DTUrčovanie intenzity vodnej erózie v prostredí GISKondrlová, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 2--
120.DTUrčovanie vlhkosti pôdyTárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
121.DTVirtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)FZKIDetails of topic0 / ----
122.BTVodohospodárska infraštruktúra obce alebo mestaJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCSUADetails of topic0 / 1--
123.BTVplyv aplikácie biouhlia na emisie oxidu dusného (N2O) z pôdyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
124.BTVplyv aplikácie biouhlia na emisie oxidu uhličitého (CO2) z pôdyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
125.DTVplyv aplikácie biouhlia na hydraulickú vodivosť pôdyIgaz, D.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Korabská, V.
126.DTVplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodinyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
127.BTVplyv aplikácie biouhlia na vybrané pôdne charakteristikyIgaz, D.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 2--
128.DTVplyv aplikácie vybraných biologických prípravkov na kvantitatívne a kvalitatívne parametre kapusty hlávkovej (Brassica oleracea sk. Capitata)Andrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)SUADetails of topic0 / 1--
129.DTVplyv diferencovanej výživy na rastové a úrodové parametre brusnice chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L.)Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Zboja, D.
130.DTVplyv kvality digitálneho modelu reliéfu na modelovanie eróznych procesovHalva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Lehoťáková, K.
131.BTVplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profiluBárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 2--
132.DTVplyv magnetického poľa na klíčenie semien bazalky pravejValšíková-Frey, M.Department of Vegetable Production (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
133.DTVplyv magnetického poľa na zdravotný stav a trvácnosť reďkovky siatejValšíková-Frey, M.Department of Vegetable Production (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
134.DTVplyv nedostatku vody na rast sadeníc Acer campestre L.Raček, M.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
135.DTVplyv poľnohospodárskej činnosti na emisie CO2: citlivostná analýza modelu DNDCHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
136.DTVplyv poľnohospodárskej činnosti na emisie N2O - citlivostná analýza modelu DNDCHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--
137.DTVplyv prebiehajúcich klimatických zmien na produkčný potenciál viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)Bernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic0 / 1--
138.BTVplyv predsejbovej prípravy na kvalitatívne vlastnosti semien Ginkgo biloba L.Raček, M.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
139.DTVplyv štruktúry pôdy na produkciu vybraných druhov zeleninyGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic0 / 1--
140.DTVplyv technologického spracovania plodov rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) na zmeny obsahu v nich sa nachádzajúcich vybraných antioxidantovHegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic1 / 1 Vician, J.
141.DTVplyv vodného režimu pôdy na vybrané fyziologické ukazovatele sadeníc Sorbus aria L.Raček, M.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
142.BTVplyv vybraných agrotechnických zásahov na zmenu obsahových látok v hrozne a víneBernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
143.BTVplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)Bernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
144.DTVplyv využívania krajiny na kvalitu vody vodného tokuKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Kotuš, T.
145.BTVýpočet koeficientu ekologickej stability v prostredí geografických informačných systémovTárníková, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Katona, P.
146.DTVypracovanie krajinnoekologického plánu vybraného územiaTárníková, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Želiarová, P.
147.DTVýroba fortifikovaného vínu typu PortskéPintér, E.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)SUADetails of topic0 / 1--
148.BTVyužiteľnosť GIS GPS zariadení pri mapovaní z hľadiska dosiahnutej presnostiHalva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Gergič, M.
149.BTVyužitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleninyValšíková-Frey, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
150.BTVyužitie diaľkového prieskume Zeme v krajinárstveTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
151.DTVyužitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých TatierKóňa, J.Department of Vegetable Production (FZKI)SUADetails of topic0 / 1--
152.BTVyužitie modernej počítačovej grafiky v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / ----
153.DTVyužitie nástrojov Web GIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiachFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
154.BTVyužitie UAV fotogrametrie pri riešení krajinno-architektonických úprav parku v ŽiranochMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic0 / 1--
155.DTVyužitie Web GIS nástrojov pre publikovanie údajov o závlahovej sústaveFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
156.DTVýznam výchovného rezu stromov v sídlachPaganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
157.DTVzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredíČitáry, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARI, I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
158.BTZávlaha golfového ihriskaBárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)SUADetails of topic1 / 1 Čierny, M.
159.DTZhodnotenie nakladania s biologicky rozložiteľnými kuchynskými a reštauračnými odpadmi v stravovacích zariadeniachBáreková, A.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / -- Sýkorová, D.
160.DTZhodnotenie stavu a návrh krajinno architektonického riešenia vybraného rekreačného areáluSupuka, J.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARIFZKIDetails of topic1 / 1 Flekáč, M.
161.BTZhodnotenie stavu a popis vybranej závlahovej sústavyFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Živáň, A.
162.BTZhodnotenie úlohy ekosystémov na cyklus uhlíka vplyvom meniacej sa klímyNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Pleva, M.
163.BTZmapovanie rozptýlenej zelene pre spracovanie MÚSES v konkrétnom katastrálnom územíStreďanský, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / -- Pleva, S.
164.DTZmeny v obsahu vybraných antioxidantov, cukrov a kyselín v rebarbore vlnitej v závislosti na tepelných úpravách pri výrobe zeleninových štiavMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic0 / 1--
165.BTZmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonteHalva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 1--