Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredíDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1
2.
BT
Akvapónia a jej využitie v zeleninárstve
Department of Vegetable Production (FZKI)
--SUADetails of topic
1 / 1
3.
DisT
Analýza súčasného stavu a zhodnotenie perspektívy v zabezpečenosti vodných zdrojov v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pri zohľadnení dopadov klimatickej zmenyHalaj, P.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Bihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Verešová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKI
Details of topic
1 / 1
6.
BTAnalýza vybranej závlahovej sústavy
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKIDetails of topic0 / 1--
7.
BT
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonte
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
8.BT
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajine
Lackóová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
9.
DT
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.
Jurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KII
SUA
Details of topic
0 / 2
--
10.
DT
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
2 / 2
Verešová, A.
Ábel, M.
11.
DisT
Antifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvodu
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Aplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)
Andrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBC
SUA
Details of topic
1 / 1
Fabianová, R.
13.BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
15.
DT
Atraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentov
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
16.
DT
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
SUA
Details of topic
0 / --
--
17.DisTBiologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvoduKačániová, M.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
SUA
Details of topic
0 / 1
--
18.
DisT
Biologické a technologické predpoklady intenzifikácie pestovania orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Paulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
SUA
Details of topic
0 / 1
--
19.
BT
Biotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredí
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14FZKI
Details of topic
1 / 1
20.DTCykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARIFZKIDetails of topic0 / 1--
21.
BT
Dažďové vody v riešení zelených plôch obceJurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / --
22.
BT
Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatrení
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
SUADetails of topic0 / 1--
23.DTDetské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaFlóriš, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Diaľkový prieskum Zeme v krajinárstve
Tátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
25.
BT
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUA
Details of topic
2 / 2
Tarajová, M.
Vinczeová, Z.
26.BT
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.
Halva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
27.
DT
Ecological Aspects of Planning and Designing Urban Green SpacesTóth, A.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / --
--
28.
BT
Faktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdyDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
Mojžišíková, M.
29.DTFenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadiebŠajbidorová, V.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 1--
30.
DT
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
Jedlička, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
31.
DT
Fyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hrozna
Bernáth, S.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 2
--
32.BT
Hericium sp. – huba s vysokým potenciálom
Department of Vegetable Production (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1
--
33.BT
historický vývoj sídliskovej zástavby
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
34.
DT
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberu
Department of Vegetable Production (FZKI)
I-ZHIFZKI
Details of topic
0 / 1--
35.
BT
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom území
Lackóová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / 1
Hrabovský, A.
36.
DTHodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
37.
DT
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Kaššáková, K.
38.
BT
Hodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)Andrejiová, A.
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBCSUA
Details of topic
0 / 1
--
39.
DT
Hodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GIS
Čimo, J.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKI
Details of topic
1 / 1
Gálisová, M.
40.
BT
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV
Jurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Mamrák, P.
41.BT
Hodnotenie stability stromov na modelovom území
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic
1 / 1
42.
BT
Hodnotenie úrodových parametrov ačokči
Šlosár, M.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Czéreová, M.
43.
BT
Hodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu
Mezeyová, I.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
44.
BT
Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
45.
DT
Charakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky Nemecko
Pintér, E.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1
--
46.
BT
Choroby orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / 1
47.
DisT
Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby povrchového odtoku s nepriaznivými účinkami na zastavané územia obcí
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
48.
BT
Indexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmeny
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--FZKI
Details of topic
1 / 1
Kosír, O.
49.
DisT
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstve
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LEFZKI
Details of topic
0 / 1
--
50.
BTKlimatická zmena, jej príčiny a dopadyDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBC
B-ZBC
B-LCISA
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
51.
DT
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic
0 / 1
--
52.
BT
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci ŽiranyDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
53.BTKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKI
Details of topic
2 / 2
Longauer, J. A.
Štofiková, V.
54.
BTKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
55.BT
Kultivácia jedných húb v nádobách
Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBC
FZKI
Details of topic0 / 1--
56.DT
Kvalita povrchových vôd vybraného toku
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KIIFZKI
Details of topic
1 / 1
57.
BTKvalita sadbového materiálu drevín v SR
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14FZKIDetails of topic
0 / 1
--
58.
DT
Kvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiav
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
59.
BTLandscape Architecture of the 20th Century in Austria and SlovakiaTóth, A.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic1 / --
60.
DisT
Lyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovania
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1--
61.
BTManažment údržby bylinných kompozíciíDepartment of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic
0 / 2
--
62.
BTManažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
63.BT
Matematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajine
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
SUADetails of topic0 / 1
--
64.
DTMetódy určovania vlhkosti pôdyTárník, A.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 1
--
65.
DT
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafikyMoravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic0 / 1
--
66.
DT
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
67.
BT
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABCFZKIDetails of topic
0 / 1
--
68.
BT
Monitoring občasných vodných tokov v krajine
Kaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
69.
BT
Možnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej EurópyDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
2 / 1
70.
BT
Možnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-KBCFZKIDetails of topic
1 / 1
Peterka, M.
71.DTMožnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajine
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKIDetails of topic1 / 1
72.
BT
Možnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Kliment, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
73.
BT
Návrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stability
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUADetails of topic0 / 2
--
74.DT
Návrh ekostablizačných opatrení v krajine
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Katona, P.
75.
DT
Návrh funkčného usporiadania územia v k. ú. Drážovce
Muchová, Z.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / ----
76.
DT
Návrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-Brezany
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
77.
BT
Návrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraní
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
78.
DT
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic0 / 1--
79.DT
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
Konc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
SUA
Details of topic
0 / ----
80.DTNávrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
81.
DT
Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územiaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
82.
BTObnova objektu historickej zeleneDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic1 / 2 Godorová, R.
83.BTObnova starých výsadieb ovocných drevín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic0 / --
--
84.
BT
Obnova vybraných priestorov obce.
Flóriš, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
85.DT
Obnova zelene vidieckeho sídla
Kuczman, G.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic1 / 2 Angyal, J.
86.DTOverovanie listového biostimulantu na báze aminokyselín pri pestovaní vybraných druhov zeleniny
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Švihra, J.
87.DTOverovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)Hegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Details of topic
1 / 1 Škvarek, D.
88.DTOverovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní uhorky siatej (Cucumis sativus L.)
Department of Vegetable Production (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Details of topic1 / 1
89.
BT
Overovanie vybraných pôdnych biostimulantov pri pestovaní mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
Andrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic
1 / 1
90.
BT
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABCFZKIDetails of topic
0 / 1
--
91.
DT
Porovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vínaAiler, Š.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Achberger, J.
92.
BT
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Čakovská, B.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic1 / 1 Rybanská, R.
93.BTPosúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodíHalaj, P.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCFZKI
Details of topic
1 / 2 Kanyicsková, K.
94.
DT
Posúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencie
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--
SUA
Details of topic1 / 1 Frívalská, M.
95.
BT
Pozemkové úpravy na Slovensku
Muchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1 Bešinová, N.
96.
DT
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokaliteŠtěpánková, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / 2
97.BT
Priebeh kvality vody vo vybranom povodí
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1 Remišová, M.
98.
BT
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Konc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBC
FZKIDetails of topic
1 / --
Henkeľ, M.
99.
BT
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
100.
BT
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC
B-ABC14
SUA
Details of topic1 / 1 Dočekalová, K.
101.BT
Prírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach Slovenska
Novotná, B.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--SUA
Details of topic
1 / 1
102.
BT
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1 Krajčovičová, A.
103.
DT
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARIFZKIDetails of topic0 / 1
--
104.
DT
Rekultivácia skládky
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKI
Details of topic
0 / --
--
105.
DT
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Hillová, D.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
I-ZHI
FZKIDetails of topic
0 / 2
--
106.BT
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKI
Details of topic
1 / 2 Baková, L.
107.
BT
Rieky a nábrežia v mestskej krajine
Tóth, A.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Jánošík, J.
108.BT
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
109.BTRiešenie vybraného krajinného priestoruKuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 2--
110.
BT
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Kuczman, G.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKIDetails of topic
0 / 2
--
111.
DT
Riešenie vybraného priestoru v krajine.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
112.
DisTRozhodovacie nástroje pre manažment krajinyDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1--
113.
BT
Rozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
114.
BTRozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na SlovenskuDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
115.
DisT
Spektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpadu
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / ----
116.
DT
Spracovávanie hydrofyzikálnych dát
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 1
--
117.
DT
Stanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciou
Aydin, E.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
118.BTStratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mesta
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
2 / 2
Bilkóová, K.
Kováčová, D.
119.
BTSynoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstiev
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
B-ZBC
FZKI
Details of topic0 / 2
--
120.
BTŠkodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýňPaulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic1 / 1 Molda, M.
121.
DT
Štúdia úpravy vodného tokuDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KII
FZKI
Details of topic
1 / 2
Hubinák, V.
122.
DisT
Štúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostredia
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
D-GLAFZKIDetails of topic
0 / 1
--
123.
BT
Technológia pestovania druhu Stropharia rugoso-annulata
Golian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)--SUA
Details of topic
1 / 1
124.
DisTTechnologické možnosti výroby a prezervácie bioaktívne hodnotných štiav a extraktov záhradníckych plodín využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysleDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
125.
DT
Topografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadov
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KII
FZKI
Details of topic
1 / 2
126.DTTvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácieMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Moravanský, M.
127.
DisT
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Kačániová, M.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HODFZKIDetails of topic
0 / 1
--
128.
BT
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GISŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--
SUA
Details of topic0 / 2--
129.
DT
Tvorba povrchového odtoku na svahuDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
130.
BT
Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Paulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
131.
DT
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / --
--
132.
BT
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mestaJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBC
SUA
Details of topic
0 / 1
--
133.
DTVplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdyHorák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
134.
DT
Vplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodiny
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--FZKIDetails of topic0 / 1--
135.
BT
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdy
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 1
--
136.BTVplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vínaAiler, Š.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
137.
DT
Vplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vín
Jedlička, J.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
138.
BT
Vplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušiaDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
SUA
Details of topic
1 / 1
139.
DT
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlínMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
140.BTVplyv pôdnych a listových stimulantov na kvantitatívne parametre vybraných koreninových rastlínMezeyová, I.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--FZKIDetails of topic1 / -- Poláčiková, A.
141.
BT
Vplyv rôzneho termínu výsadby a pestovateľského sponu na úrodové parametre ibišteka jedlého
Šlosár, M.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Baloghová, V.
142.DT
Vplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladby
Šajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic
1 / 1
Ďurajková, M.
143.BTVplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stien
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14FZKI
Details of topic
0 / 2
--
144.
Final thesis
Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených polí
Lichner, Ľ.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--FZKI
Details of topic
0 / --
--
145.DisTVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
146.
BT
Vplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristiky
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
147.DTVplyv vlahových pomerov na rast a parametre plodov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) (Juglans regia)Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
148.BTVplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)Bernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic
0 / 2
--
149.
DT
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodinyAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1--
150.
BT
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodia
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
151.
DTVplyv vybraných pôdnych biostimulantov na kvalitatívne parametre mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
152.
DT
Vplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistej
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
153.
DTVplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlínDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
0 / 2
--
154.
DisT
Vplyv zelenej infraštruktúry na odtokový režim urbanizovaného povodia.
Sokáč, M.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
SUADetails of topic
0 / 1
--
155.
DTVšeobecné zásady funkčného usporiadania územiaDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Morongová, L.
156.
BT
Vybrané kvantitatívne parametre osiva nových odrôd černušky siatejMezeyová, I.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Fabianová, M.
157.
BTVýpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GISTárník, A.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 1--
158.BTVýroba fortifikovaných bielych a červených vín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
159.
BT
Výroba ovocných vínDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
1 / -- Brugerová, R.
160.
DisT
Výskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na Slovensku
Jurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LEFZKIDetails of topic0 / 1
--
161.
BTVýskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová Ves
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
162.
BT
Výskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatrení
Novotná, B.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
163.
BT
Využitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny
Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1--
164.
DT
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Tátošová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / -- Turňová, G.
165.DTVyužitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých Tatier
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
166.DTVyužitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôdDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KII
SUA
Details of topic
1 / --
167.
BTVyužitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómiiAiler, Š.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic1 / -- Šípeková, R.
168.
DTVyužitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiach
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1--
169.
BT
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Čakovská, B.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic
1 / -- Diškantová, L.
170.
BT
Význam a využitie interšpecifických odrôd viniča v ekologickom vinohradníctve
Bernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
171.
BT
Význam biologického pestovania viniča hroznorodého z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic1 / 2 Ľalík, M.
172.
BT
Význam biostimulantov pri pestovaní zeleniny
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
SUADetails of topic1 / 1
173.
DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
174.
DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Štěpánková, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)D-GLA
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
175.DT
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlach
Paganová, V.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
176.
DisT
Vzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úpravMuchová, Z.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LEFZKI
Details of topic
0 / 1
--
177.
BTVzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredíČitáry, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14FZKI
Details of topic
1 / 1
Makvová, V.
178.BT
WebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajine
Fuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1 Baross, D.
179.
BT
Základy spektrometrie vo výskume rastlín
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 2--
180.
DisT
Zarastanie korýt vodných tokov vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenie v nichDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
181.DTZávislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kreBernáth, S.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUADetails of topic
0 / 2
--
182.DTZávislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátuGolian, M.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUADetails of topic1 / 1
183.
DT
Zber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológií
Fuska, J.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--FZKI
Details of topic
0 / 1
--
184.
BT
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduJedlička, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)B-VLUSUADetails of topic1 / 1
185.
BTZdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduJedlička, J.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
186.
DTZelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic0 / 1--
187.
DTZelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
188.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, Bratislava
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Ježeková, M.
189.BTZelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Belinska, A.
190.
DisT
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácii
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic0 / --
--
191.
BT
Zhodnotenie kvality zelene v obci Bernolákovo
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1--
192.
DisT
Zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
SUA
Details of topic0 / ----
193.
DisT
Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenózHalaj, P.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1
--
194.
DT
Zhodnotenie vinohradníckej a vinárskej výroby a ich optimalizácia vo vybranom vinárskom podniku
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic0 / 1--
195.
DisTZmeny povrchového odtoku, intenzity vodnej erózie a retencie vody v pôde v podmienkach klimatickej zmenyŠurda, P.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
SUA
Details of topic
0 / ----
196.
DisT
Zmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenských nádržiach v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímyDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
197.
BT
Znečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klíme
Pokrývková, J.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCSUADetails of topic1 / 1 Szalaiová, K.
198.
BT
Znečistenie povrchových vôd odpadmiDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKI
Details of topic
1 / 1
Farkašová, L.