Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredíKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
BP
Akvapónia a jej využitie v zeleninárstve
Šlosár, M.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Tondrová, J.
3.DisPAnalýza súčasného stavu a zhodnotenie perspektívy v zabezpečenosti vodných zdrojov v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pri zohľadnení dopadov klimatickej zmenyKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
4.BPAnalýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti tématu
1 / 1
6.
BP
Analýza vybranej závlahovej sústavyFuska, J.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BP
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonte
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu1 / 1 Landczman, V.
8.
BP
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajine
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
9.DPAnalýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.Jurík, Ľ.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DP
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2
11.
DisP
Antifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvodu
Kačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHd
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Aplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBc
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
13.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
14.BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DP
Atraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentov
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.
DPBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
17.
DisPBiologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvoduKačániová, M.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)D-ZHdSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
DisP
Biologické a technologické predpoklady intenzifikácie pestovania orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)D-ZHd
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BPBiotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
20.
DPCykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredíKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.BPDažďové vody v riešení zelených plôch obceJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu1 / --
22.
BP
Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatreníRaček, M.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
DP
Detské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaFlóriš, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARIFZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
BPDiaľkový prieskum Zeme v krajinárstve
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Peniažka, J.
25.
BP
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídlaŠtěpánková, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2 Vinczeová, Z.
Tarajová, M.
26.
BPDrobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.Halva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Homolova, E.
27.DP
Ecological Aspects of Planning and Designing Urban Green Spaces
Tóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti tématu
0 / --
--
28.
BPFaktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdyTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBc
FZKIPodrobnosti tématu1 / 1 Mojžišíková, M.
29.
DPFenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadiebŠajbidorová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
30.
DPFytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.Jedlička, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DPFyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hroznaBernáth, S.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
32.
BP
Hericium sp. – huba s vysokým potenciálom
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
BP
historický vývoj sídliskovej zástavbyKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
DP
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberu
Hegedűsová, A.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom územíLackóová, L.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hrabovský, A.
36.DPHodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
DP
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / 1
38.BPHodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)Andrejiová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBc
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.DPHodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GISČimo, J.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKIPodrobnosti tématu
1 / 1
40.
BP
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV
Jurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu1 / 1
41.
BP
Hodnotenie stability stromov na modelovom území
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
42.
BPHodnotenie úrodových parametrov ačokčiKatedra zeleninárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
43.
BP
Hodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu
Mezeyová, I.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Horečná, T.
44.
BP
Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
Hegedűsová, A.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.DPCharakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky Nemecko
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
46.BP
Choroby orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
47.
DisP
Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby povrchového odtoku s nepriaznivými účinkami na zastavané územia obcí
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.BP
Indexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmeny
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu
1 / 1
Kosír, O.
49.
DisP
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstve
Halászová, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
BP
Klimatická zmena, jej príčiny a dopadyKatedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBc
B-ZBc
B-PUISP
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DP
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu0 / 1
--
52.BPKrajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu2 / 2 Longauer, J. A.
Štofiková, V.
54.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
55.BP
Kultivácia jedných húb v nádobách
Golian, M.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBc
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1--
56.
DPKvalita povrchových vôd vybraného tokuJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKIPodrobnosti tématu1 / 1 Melicherčíková, P.
57.BP
Kvalita sadbového materiálu drevín v SR
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14FZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
58.
DP
Kvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiav
Mezeyová, I.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sečanská, K.
59.
BP
Landscape Architecture of the 20th Century in Austria and Slovakia
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / --
Bödör, I.
60.
DisP
Lyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovania
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
BP
Manažment údržby bylinných kompozícií
Hillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBc
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
62.
BP
Manažment údržby bylinných kompozícií
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14FZKIPodrobnosti tématu0 / 2--
63.
BP
Matematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajine
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
DP
Metódy určovania vlhkosti pôdy
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
65.
DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
66.
DP
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
BP
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
BP
Monitoring občasných vodných tokov v krajine
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
BP
Možnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej Európy
Mezey, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 1
Babic, D.
Švidroňová, Ž.
70.BPMožnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajineKatedra biotechniky zelene (FZKI)
B-KBc
FZKIPodrobnosti tématu1 / 1 Peterka, M.
71.
DPMožnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajineKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKIPodrobnosti tématu
1 / 1
72.
BP
Možnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
73.BPNávrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stabilityKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
74.
DPNávrh ekostablizačných opatrení v krajine
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
75.
DP
Návrh funkčného usporiadania územia v k. ú. Drážovce
Muchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti tématu
0 / --
--
76.
DP
Návrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-BrezanyMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
77.
BP
Návrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraníČimo, J.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBc
B-ZBc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.DPNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KII
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
79.
DP
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KII
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1--
80.
DP
Návrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajov
Čimo, J.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.DPNávrh zelenej infraštruktúry vybraného územiaTóth, A.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.BP
Obnova objektu historickej zelene
Halajová, D.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 2
83.
BP
Obnova starých výsadieb ovocných drevínPaulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
84.
BPObnova vybraných priestorov obce.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
85.
DP
Obnova zelene vidieckeho sídla
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 2
86.
DP
Overovanie listového biostimulantu na báze aminokyselín pri pestovaní vybraných druhov zeleniny
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
87.
DP
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)
Katedra zeleninárstva (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
88.
DP
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní uhorky siatej (Cucumis sativus L.)
Katedra zeleninárstva (FZKI)I-ZHIFZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
89.
BP
Overovanie vybraných pôdnych biostimulantov pri pestovaní mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
90.
BPPočítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKIPodrobnosti tématu0 / 1
--
91.
DP
Porovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vína
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
92.
BP
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Rybanská, R.
93.
BPPosúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodíKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBc
FZKIPodrobnosti tématu
1 / 2
Kanyicsková, K.
94.
DP
Posúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencie
Novotná, B.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Frívalská, M.
95.
BPPozemkové úpravy na SlovenskuMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti tématu
1 / 1
Bešinová, N.
96.
DPPrepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--SPUPodrobnosti tématu1 / 2
97.
BP
Priebeh kvality vody vo vybranom povodí
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Remišová, M.
98.BPPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu1 / --
99.
BP
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Konc, Ľ.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1--
100.
BP
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
B-ABC14
SPUPodrobnosti tématu1 / 1
101.BP
Prírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach Slovenska
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Szabó, D.
102.
BP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Krajčovičová, A.
103.
DP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti tématu0 / 1
--
104.DPRekultivácia skládkyTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
105.
BPRevitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíHillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti tématu1 / 2 Baková, L.
106.
DP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
107.BPRieky a nábrežia v mestskej krajineKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
108.
BP
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.
Flóriš, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
109.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Kuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 2--
110.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABcFZKIPodrobnosti tématu0 / 2
--
111.DPRiešenie vybraného priestoru v krajine.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
112.
DisPRozhodovacie nástroje pre manažment krajinyHalászová, K.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KIdFZKIPodrobnosti tématu0 / 1
--
113.
BP
Rozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
BP
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na Slovensku
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
115.
DisP
Spektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpadu
Tátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
116.DP
Spracovávanie hydrofyzikálnych dát
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.
DP
Stanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciou
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.BP
Stratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mesta
Hillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti tématu2 / 2
119.BP
Synoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstiev
Hillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
B-ZBc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
120.BP
Škodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýň
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
121.
DPŠtúdia úpravy vodného tokuKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 2
Hubinák, V.
122.DisP
Štúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostredia
Paganová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
D-ARdFZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
BP
Technológia pestovania druhu Stropharia rugoso-annulata
Golian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Klesniaková, Z.
124.
DisP
Technologické možnosti výroby a prezervácie bioaktívne hodnotných štiav a extraktov záhradníckych plodín využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysle
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHd
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.
DP
Topografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadov
Kliment, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKI
Podrobnosti tématu
1 / 2
Hlavatá, L.
126.
DP
Tvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácieMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
127.DisPTvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHd
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.BP
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GIS
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
129.
DP
Tvorba povrchového odtoku na svahu
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
130.
BP
Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Paulen, O.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-ZBcFZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
131.
DP
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
132.
BP
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBc
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.DP
Vplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdy
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--FZKIPodrobnosti tématu0 / 1
--
134.
DP
Vplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodiny
Horák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1--
135.
BP
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdyHorák, J.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
136.BPVplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vínaKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Špačinský, M.
137.
DP
Vplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vín
Jedlička, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
138.
BPVplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušiaKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBcSPUPodrobnosti tématu1 / 1
139.
DP
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Mezeyová, I.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti tématu1 / 1 Jahodník, T.
140.
BP
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvantitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Mezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti tématu1 / -- Poláčiková, A.
141.BPVplyv rôzneho termínu výsadby a pestovateľského sponu na úrodové parametre ibišteka jedléhoKatedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Baloghová, V.
142.DP
Vplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladby
Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-ZHI
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
143.
BP
Vplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stienŠajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti tématu0 / 2
--
144.
ZP
Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených polí
Lichner, Ľ.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
145.
DisP
Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených polí
Lichner, Ľ.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
146.BP
Vplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristiky
Igaz, D.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Olejár, M.
147.
DP
Vplyv vlahových pomerov na rast a parametre plodov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) (Juglans regia)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
BP
Vplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)
Bernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
149.
DP
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodinyAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.
BPVplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodia
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--FZKIPodrobnosti tématu0 / 1
--
151.
DP
Vplyv vybraných pôdnych biostimulantov na kvalitatívne parametre mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)Šlosár, M.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bedrichová, J.
152.
DP
Vplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistejPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
153.
DP
Vplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlín
Bárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti tématu0 / 2--
154.
DisP
Vplyv zelenej infraštruktúry na odtokový režim urbanizovaného povodia.Sokáč, M.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KId
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.DP
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
Muchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti tématu1 / 1 Morongová, L.
156.
BP
Vybrané kvantitatívne parametre osiva nových odrôd černušky siatej
Mezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)--FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fabianová, M.
157.
BP
Výpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GIS
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBcFZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.
BP
Výroba fortifikovaných bielych a červených vín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fedorová, E.
159.
BPVýroba ovocných vín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti tématu
1 / --
Brugerová, R.
160.
DisP
Výskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na Slovensku
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1--
161.
BPVýskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová VesKatedra biotechniky zelene (FZKI)B-ZBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Podhorský, M.
162.
BP
Výskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatreníKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
163.
BP
Využitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleninyKatedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBcFZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
164.DPVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveTátošová, L.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / --
Turňová, G.
165.
DP
Využitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých Tatier
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
166.
DP
Využitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôdKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
167.
BP
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
Ailer, Š.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Šípeková, R.
168.
DP
Využitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiach
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
169.
BPVyužívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na SlovenskuČakovská, B.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Diškantová, L.
170.BPVýznam a využitie interšpecifických odrôd viniča v ekologickom vinohradníctveBernáth, S.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
171.
BP
Význam biologického pestovania viniča hroznorodého z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja
Bernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 2
Ľalík, M.
172.
BP
Význam biostimulantov pri pestovaní zeleniny
Andrejiová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBc
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Mačugová, L.
173.
DisP
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARd
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
174.DisPVýznam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)D-ARdFZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
175.
DP
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlach
Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTI
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1--
176.
DisP
Vzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úprav
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
177.
BP
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredíČitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti tématu1 / 1 Makvová, V.
178.
BP
WebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajineFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu1 / 1 Baross, D.
179.
BP
Základy spektrometrie vo výskume rastlín
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
180.
DisP
Zarastanie korýt vodných tokov vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenie v nichVelísková, Y.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
181.DPZávislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kreBernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
182.DP
Závislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátu
Golian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kružliaková, M.
183.
DP
Zber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológiíFuska, J.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
184.
BP
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduJedlička, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-VLU
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Páterková, N.
185.BPZdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
186.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Bihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
187.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
188.
DPZelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, BratislavaBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKIPodrobnosti tématu1 / 1
189.
BP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / 1
190.
DisP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácii
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARd
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
191.
BP
Zhodnotenie kvality zelene v obci Bernolákovo
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBcFZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
192.
DisPZhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHd
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
193.
DisP
Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenózHalaj, P.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KIdFZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
194.
DP
Zhodnotenie vinohradníckej a vinárskej výroby a ich optimalizácia vo vybranom vinárskom podniku
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
195.
DisP
Zmeny povrchového odtoku, intenzity vodnej erózie a retencie vody v pôde v podmienkach klimatickej zmeny
Šurda, P.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KId
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
196.
DisP
Zmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenských nádržiach v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímy
Velísková, Y.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KIdFZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
197.
BP
Znečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klíme
Pokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBcSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Szalaiová, K.
198.
BP
Znečistenie povrchových vôd odpadmi
Pokrývková, J.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1