Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAdaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredíBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Oslejová, V.
2.BPAkvapónia a jej využitie v zeleninárstveŠlosár, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Tondrová, J.
3.BPAnalýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kulperová, A.
4.BPAnalýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.Verešová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Šurinová, L.
5.BPAnalýza vybranej závlahovej sústavyFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPAnalýza zmeny krajiny v časovom horizonteHalva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Landczman, V.
7.BPAnalýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajineLackóová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPAnalýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.Jurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIISPUPodrobnosti témy0 / 2--
9.DPAnalýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy2 / 2 Verešová, A.
Ábel, M.
10.BPAplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)Andrejiová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Fabianová, R.
11.BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Janičák, P.
13.DPAtraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentovMezey, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
14.DPBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTISPUPodrobnosti témy0 / ----
15.BPBiotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Balalová, K.
16.DPCykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPDažďové vody v riešení zelených plôch obceJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / -- Kováčová, K.
18.BPDendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatreníRaček, M.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14SPUPodrobnosti témy1 / 1 Luptáková, M.
19.DPDetské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaFlóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPDiaľkový prieskum Zeme v krajinárstveTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Peniažka, J.
21.BPDotvorenie verejného priestoru vybraného sídlaŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--SPUPodrobnosti témy2 / 2 Tarajová, M.
Vinczeová, Z.
22.BPDrobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.Halva, J.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Homolova, E.
23.DPEcological Aspects of Planning and Designing Urban Green SpacesTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / ----
24.BPFaktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdyTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Mojžišíková, M.
25.DPFenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadiebŠajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
26.DPFytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.Jedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
27.DPFyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hroznaBernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
28.BPHericium sp. – huba s vysokým potenciálomGolian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
29.BPhistorický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Križanovičová, K. D.
30.DPHodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberuHegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)I-ZHIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPHodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom územíLackóová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hrabovský, A.
32.DPHodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kaššáková, K.
33.DPHodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPHodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)Andrejiová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Mihaľ, M.
35.DPHodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GISČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Gálisová, M.
36.BPHodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOVJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Mamrák, P.
37.BPHodnotenie stability stromov na modelovom územíRaček, M.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14SPUPodrobnosti témy1 / 1 Rokášiová, R.
38.BPHodnotenie úrodových parametrov ačokčiŠlosár, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Czéreová, M.
39.BPHodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénuMezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Horečná, T.
40.BPCharakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látkyHegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Perútková, P.
41.DPCharakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky NemeckoPintér, E.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
42.BPChoroby orecha kráľovského (Juglans regia L.)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kaszanyoczki, F.
43.BPIndexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmenyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kosír, O.
44.DizPInformačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
45.BPKlimatická zmena, jej príčiny a dopadyČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC
B-ZBC
B-PUISP
FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
46.DPKrajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v PrievidziBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
47.BPKrajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci ŽiranyMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
48.BPKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy2 / 2 Longauer, J. A.
Štofiková, V.
49.BPKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 2--
50.BPKultivácia jedných húb v nádobáchGolian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
51.DPKvalita povrchových vôd vybraného tokuJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Melicherčíková, P.
52.BPKvalita sadbového materiálu drevín v SRPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
53.DPKvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiavMezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Sečanská, K.
54.BPLandscape Architecture of the 20th Century in Austria and SlovakiaTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / -- Bödör, I.
55.DizPLyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovaniaTall, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
56.BPManažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
57.BPManažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ZBC
B-ABC
FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
58.BPMatematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajineAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPMetódy určovania vlhkosti pôdyTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
60.DPModelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafikyMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
61.DPModelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
62.BPModerné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
63.BPMonitoring občasných vodných tokov v krajineKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
64.BPMožnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej EurópyMezey, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy2 / 1 Babic, D.
Švidroňová, Ž.
65.BPMožnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajinePaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Peterka, M.
66.DPMožnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajineKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kerek, M.
67.BPMožnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKliment, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 2--
68.BPNávrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stabilityŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
69.DPNávrh ekostablizačných opatrení v krajineŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Katona, P.
70.DPNávrh funkčného usporiadania územia v k. ú. DrážovceMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy0 / ----
71.DPNávrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-BrezanyMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
72.BPNávrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraníČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC
B-ZBC
FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
73.DPNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
74.DPNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIISPUPodrobnosti témy0 / ----
75.DPNávrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
76.DPNávrh zelenej infraštruktúry vybraného územiaTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Petrášová, M.
77.BPObnova objektu historickej zeleneHalajová, D.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy1 / 2 Godorová, R.
78.BPObnova starých výsadieb ovocných drevínPaulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Brišák, R.
79.BPObnova vybraných priestorov obce.Flóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
80.DPObnova zelene vidieckeho sídlaKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy1 / 2 Angyal, J.
81.DPOverovanie listového biostimulantu na báze aminokyselín pri pestovaní vybraných druhov zeleninyAndrejiová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Švihra, J.
82.DPOverovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)Hegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)I-ZHIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Škvarek, D.
83.DPOverovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní uhorky siatej (Cucumis sativus L.)Hegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)I-ZHIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Petřeková, K.
84.BPOverovanie vybraných pôdnych biostimulantov pri pestovaní mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)Andrejiová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Benzová, L.
85.BPPočítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
86.DPPorovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vínaAiler, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Achberger, J.
87.BPPost socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na SlovenskuČakovská, B.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14SPUPodrobnosti témy1 / 1 Rybanská, R.
88.BPPosúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodíHalaj, P.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 2 Kanyicsková, K.
89.DPPosúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencieNovotná, B.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Frívalská, M.
90.BPPozemkové úpravy na SlovenskuMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Bešinová, N.
91.DPPrepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokaliteŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 2 Stanček, T.
92.BPPriebeh kvality vody vo vybranom povodíKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Remišová, M.
93.BPPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy2 / -- Henkeľ, M.
Vranka, P.
94.BPPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
95.BPPrírodné a jednlé záhrady v mesteHalajová, D.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
B-ABC14
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Dočekalová, K.
96.BPPrírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach SlovenskaNovotná, B.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Szabó, D.
97.BPRekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovičová, A.
98.DPRekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
99.DPRekultivácia skládkyTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / ----
100.DPRevitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTI
I-ZHI
FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
101.BPRevitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy1 / 2 Baková, L.
102.BPRieky a nábrežia v mestskej krajineTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Jánošík, J.
103.BPRiešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.Flóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
104.BPRiešenie vybraného krajinného priestoruKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
105.BPRiešenie vybraného krajinného priestoruKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 2--
106.DPRiešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARI
I-BTI
FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
107.DizPRozhodovacie nástroje pre manažment krajinyHalászová, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
108.BPRozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
109.BPRozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na SlovenskuBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
110.DPSpracovávanie hydrofyzikálnych dátTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
111.DPStanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciouAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
112.BPStratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mestaHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy2 / 2 Bilkóová, K.
Kováčová, D.
113.BPSynoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstievHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14
B-ZBC
FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
114.BPŠkodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýňPaulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Molda, M.
115.DPŠtúdia úpravy vodného tokuHalaj, P.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 2 Hubinák, V.
116.BPTechnológia pestovania druhu Stropharia rugoso-annulataGolian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Klesniaková, Z.
117.DPTopografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadovKliment, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 2 Hlavatá, L.
118.DPTvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácieMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
119.BPTvorba hydrologických podkladov s využitím GISŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
120.DPTvorba povrchového odtoku na svahuKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
121.BPÚdržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevínPaulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Schieberová, M.
122.DPVirtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / ----
123.BPVodohospodárska infraštruktúra obce alebo mestaJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Pilka, T.
124.DPVplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
125.DPVplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodinyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
126.BPVplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
127.BPVplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vínaAiler, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Špačinský, M.
128.DPVplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vínJedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
129.BPVplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušiaPokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Ivan, J.
130.DPVplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlínMezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Jahodník, T.
131.BPVplyv pôdnych a listových stimulantov na kvantitatívne parametre vybraných koreninových rastlínMezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / -- Poláčiková, A.
132.BPVplyv rôzneho termínu výsadby a pestovateľského sponu na úrodové parametre ibišteka jedléhoŠlosár, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Baloghová, V.
133.DPVplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladbyŠajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-ZHIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Ďurajková, M.
134.BPVplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stienŠajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
135.ZPVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / ----
136.BPVplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristikyIgaz, D.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Olejár, M.
137.DPVplyv vlahových pomerov na rast a parametre plodov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) (Juglans regia)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
138.BPVplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)Bernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
139.DPVplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodinyAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
140.BPVplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodiaAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
141.DPVplyv vybraných pôdnych biostimulantov na kvalitatívne parametre mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)Šlosár, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bedrichová, J.
142.DPVplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistejPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
143.DPVplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlínBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
144.DPVšeobecné zásady funkčného usporiadania územiaMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Morongová, L.
145.BPVybrané kvantitatívne parametre osiva nových odrôd černušky siatejMezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Fabianová, M.
146.BPVýpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GISTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
147.BPVýroba fortifikovaných bielych a červených vínPintér, E.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Fedorová, E.
148.BPVýroba ovocných vínPintér, E.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Brugerová, R.
149.BPVýskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová VesBakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Podhorský, M.
150.BPVýskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatreníNovotná, B.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Mišuta, Ľ.
151.BPVyužitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleninyValšíková-Frey, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Šujan, M.
152.DPVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / -- Turňová, G.
153.DPVyužitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých TatierKóňa, J.Katedra zeleninárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
154.DPVyužitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôdJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIISPUPodrobnosti témy1 / -- Peknušiaková, N.
155.BPVyužitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómiiAiler, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Šípeková, R.
156.DPVyužitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiachFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
157.BPVyužívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na SlovenskuČakovská, B.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14SPUPodrobnosti témy1 / -- Diškantová, L.
158.BPVýznam a využitie interšpecifických odrôd viniča v ekologickom vinohradníctveBernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
159.BPVýznam biologického pestovania viniča hroznorodého z hľadiska trvalo udržateľného rozvojaBernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
160.BPVýznam biostimulantov pri pestovaní zeleninyAndrejiová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Mačugová, L.
161.DPVýznam výchovného rezu pri stromoch v sídlachPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
162.BPVzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredíČitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Makvová, V.
163.BPWebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajineFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Baross, D.
164.BPZáklady spektrometrie vo výskume rastlínBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
165.DPZávislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kreBernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
166.DPZávislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátuGolian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kružliaková, M.
167.DPZber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológiíFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
168.BPZdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduJedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)B-VLUSPUPodrobnosti témy1 / 1 Páterková, N.
169.BPZdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduJedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
170.DPZelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
171.DPZelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
172.DPZelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, BratislavaBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Ježeková, M.
173.BPZelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miestTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Belinska, A.
174.BPZhodnotenie kvality zelene v obci BernolákovoRovná, K.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
175.DPZhodnotenie vinohradníckej a vinárskej výroby a ich optimalizácia vo vybranom vinárskom podnikuPintér, E.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
176.BPZnečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klímePokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Szalaiová, K.
177.BPZnečistenie povrchových vôd odpadmiPokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Farkašová, L.