Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
BP
Akvapónia a jej využitie v zeleninárstve
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Tondrová, J.
3.
DisPAnalýza súčasného stavu a zhodnotenie perspektívy v zabezpečenosti vodných zdrojov v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pri zohľadnení dopadov klimatickej zmenyKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KIdFZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Bihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKIPodrobnosti tématu0 / 1
--
5.
BPAnalýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
BP
Analýza vybranej závlahovej sústavy
Fuska, J.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
7.BP
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonte
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--FZKIPodrobnosti tématu1 / 1
8.BPAnalýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajine
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
DP
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.
Jurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIISPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.DP
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2 Ábel, M.
Verešová, A.
11.
DisPAntifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvoduKačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHd
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Aplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBc
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Fabianová, R.
13.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.DPAtraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentovMezey, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.
DPBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.DisPBiologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvoduKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)D-ZHd
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
18.
DisPBiologické a technologické predpoklady intenzifikácie pestovania orecha kráľovského (Juglans regia L.)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHd
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
19.BP
Biotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredí
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti tématu
1 / 1
Balalová, K.
20.
DP
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
BP
Dažďové vody v riešení zelených plôch obce
Jurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBc
FZKIPodrobnosti tématu1 / -- Kováčová, K.
22.
BP
Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatrení
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
DP
Detské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Flóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
24.BP
Diaľkový prieskum Zeme v krajinárstve
Tátošová, L.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--FZKIPodrobnosti tématu1 / 1
25.
BPDotvorenie verejného priestoru vybraného sídlaŠtěpánková, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2
Vinczeová, Z.
Tarajová, M.
26.
BP
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti tématu1 / 1 Homolova, E.
27.DPEcological Aspects of Planning and Designing Urban Green Spaces
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
28.
BP
Faktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdy
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
29.
DP
Fenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadiebKatedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
FZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.Jedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
31.
DP
Fyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hrozna
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
32.
BPHericium sp. – huba s vysokým potenciálomKatedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
BP
historický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
DP
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberu
Katedra zeleninárstva (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BPHodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom území
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / 1
36.DPHodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
DP
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / 1
38.
BP
Hodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBc
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
39.
DP
Hodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GIS
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
40.BP
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV
Jurík, Ľ.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
41.
BPHodnotenie stability stromov na modelovom území
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
42.BP
Hodnotenie úrodových parametrov ačokči
Katedra zeleninárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Czéreová, M.
43.
BP
Hodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
44.
BP
Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
Hegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.
DP
Charakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky Nemecko
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
BP
Choroby orecha kráľovského (Juglans regia L.)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
47.
DisP
Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby povrchového odtoku s nepriaznivými účinkami na zastavané územia obcí
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
48.
BP
Indexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmenyKatedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti tématu
1 / 1
49.
DisP
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KId
FZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
BP
Klimatická zmena, jej príčiny a dopadyKatedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBc
B-ZBc
B-PUISP
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
51.
DP
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
52.
BP
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
2 / 2
Longauer, J. A.
Štofiková, V.
54.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
55.
BPKultivácia jedných húb v nádobáchKatedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.DP
Kvalita povrchových vôd vybraného toku
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KII
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Melicherčíková, P.
57.
BP
Kvalita sadbového materiálu drevín v SR
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
DP
Kvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiav
Mezeyová, I.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
59.
BPLandscape Architecture of the 20th Century in Austria and SlovakiaKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti tématu
1 / --
60.
DisP
Lyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovania
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KId
FZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
61.BPManažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBc
B-ABc
FZKIPodrobnosti tématu0 / 2--
62.
BP
Manažment údržby bylinných kompozícií
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
63.
BPMatematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajineKatedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
DP
Metódy určovania vlhkosti pôdyTárník, A.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
65.
DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
66.DPModelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
BP
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
68.
BP
Monitoring občasných vodných tokov v krajine
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1--
69.BPMožnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej EurópyKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 1 Babic, D.
Švidroňová, Ž.
70.
BPMožnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
71.
DP
Možnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajine
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KII
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kerek, M.
72.BPMožnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
73.
BP
Návrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stabilityŠinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
74.
DP
Návrh ekostablizačných opatrení v krajine
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Katona, P.
75.
DP
Návrh funkčného usporiadania územia v k. ú. DrážovceMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
76.
DP
Návrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-Brezany
Muchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
BP
Návrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraníČimo, J.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBc
B-ZBc
FZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
78.DPNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
79.
DP
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
80.
DPNávrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
DP
Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územia
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
BP
Obnova objektu historickej zelene
Halajová, D.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 2 Godorová, R.
83.
BP
Obnova starých výsadieb ovocných drevínKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
84.BPObnova vybraných priestorov obce.Flóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
DP
Obnova zelene vidieckeho sídlaKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 2
Angyal, J.
86.
DP
Overovanie listového biostimulantu na báze aminokyselín pri pestovaní vybraných druhov zeleniny
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--FZKIPodrobnosti tématu
1 / 1
Švihra, J.
87.
DP
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)
Hegedűsová, A.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
88.
DP
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní uhorky siatej (Cucumis sativus L.)Hegedűsová, A.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
I-ZHIFZKIPodrobnosti tématu
1 / 1
89.
BPOverovanie vybraných pôdnych biostimulantov pri pestovaní mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)Andrejiová, A.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBcFZKIPodrobnosti tématu1 / 1 Benzová, L.
90.BPPočítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABcFZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
91.
DP
Porovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vína
Ailer, Š.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Achberger, J.
92.
BP
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rybanská, R.
93.
BP
Posúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodí
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBcFZKI
Podrobnosti tématu
1 / 2
94.DPPosúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencie
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti tématu1 / 1
95.
BP
Pozemkové úpravy na Slovensku
Muchová, Z.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
96.
DP
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Štěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 2
Stanček, T.
97.
BP
Priebeh kvality vody vo vybranom povodí
Kaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBcFZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
98.
BP
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / --
Henkeľ, M.
99.
BP
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBcFZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
100.
BP
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Halajová, D.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
B-ABC14
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Dočekalová, K.
101.
BP
Prírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach SlovenskaKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
102.BP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
103.
DP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
DP
Rekultivácia skládky
Tátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
105.BPRevitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 2
106.
DP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Hillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTI
I-ZHI
FZKIPodrobnosti tématu0 / 2
--
107.
BP
Rieky a nábrežia v mestskej krajineKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
108.
BP
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.Flóriš, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.
BPRiešenie vybraného krajinného priestoruKuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
110.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Kuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABcFZKIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
111.
DPRiešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARI
I-BTI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
112.
DisP
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajinyHalászová, K.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KIdFZKIPodrobnosti tématu0 / 1
--
113.
BP
Rozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
BP
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na Slovensku
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
115.
DisPSpektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpadu
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
116.DP
Spracovávanie hydrofyzikálnych dát
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.
DP
Stanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciou
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.
BP
Stratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mesta
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
2 / 2
Kováčová, D.
Bilkóová, K.
119.
BPSynoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstievKatedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14
B-ZBc
FZKIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
120.
BP
Škodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýň
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Molda, M.
121.
DP
Štúdia úpravy vodného tokuHalaj, P.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti tématu1 / 2
122.
DisP
Štúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostredia
Paganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)D-ARdFZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
123.
BPTechnológia pestovania druhu Stropharia rugoso-annulataGolian, M.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Klesniaková, Z.
124.
DisP
Technologické možnosti výroby a prezervácie bioaktívne hodnotných štiav a extraktov záhradníckych plodín využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysleMezey, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHd
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
125.
DP
Topografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadov
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti tématu1 / 2
126.
DP
Tvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácieMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
127.
DisPTvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z malokarpatskej vinohradníckej oblastiKačániová, M.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)D-ZHdFZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.
BP
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GIS
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
129.
DP
Tvorba povrchového odtoku na svahuKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KII
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
130.BP
Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-ZBc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
131.
DP
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti tématu
0 / ----
132.
BP
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBcSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
DP
Vplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdy
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
134.
DP
Vplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodiny
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
135.
BP
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdy
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
136.
BP
Vplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vínaAiler, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Špačinský, M.
137.DPVplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vínKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
138.BPVplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušia
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBc
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
139.
DP
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
140.
BP
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvantitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Mezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu1 / -- Poláčiková, A.
141.
BPVplyv rôzneho termínu výsadby a pestovateľského sponu na úrodové parametre ibišteka jedléhoKatedra zeleninárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
142.
DP
Vplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladbyŠajbidorová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
143.
BPVplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stienŠajbidorová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
144.
ZP
Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti tématu0 / ----
145.
DisP
Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených polí
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
146.BPVplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristiky
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Olejár, M.
147.
DP
Vplyv vlahových pomerov na rast a parametre plodov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) (Juglans regia)
Paulen, O.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
BP
Vplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)
Bernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
149.
DP
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodinyAydin, E.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.BP
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodia
Aydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
151.
DP
Vplyv vybraných pôdnych biostimulantov na kvalitatívne parametre mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / 1
152.
DP
Vplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistejKatedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTIFZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
DP
Vplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlín
Bárek, V.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
154.
DisP
Vplyv zelenej infraštruktúry na odtokový režim urbanizovaného povodia.
Sokáč, M.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KId
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.DP
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
Muchová, Z.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu1 / 1 Morongová, L.
156.
BPVybrané kvantitatívne parametre osiva nových odrôd černušky siatejKatedra zeleninárstva (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fabianová, M.
157.
BP
Výpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GIS
Tárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
158.
BP
Výroba fortifikovaných bielych a červených vín
Pintér, E.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fedorová, E.
159.
BP
Výroba ovocných vínPintér, E.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
160.
DisP
Výskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na Slovensku
Jurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
161.
BP
Výskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová Ves
Bakay, L.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
162.
BP
Výskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatrení
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
163.
BP
Využitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBc
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
164.
DP
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Tátošová, L.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / --
Turňová, G.
165.
DP
Využitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých Tatier
Kóňa, J.Katedra zeleninárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
166.DP
Využitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôd
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
167.
BP
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
Ailer, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / --
168.
DPVyužitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiach
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
169.
BP
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Diškantová, L.
170.BP
Význam a využitie interšpecifických odrôd viniča v ekologickom vinohradníctve
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
171.
BP
Význam biologického pestovania viniča hroznorodého z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja
Bernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 2
Ľalík, M.
172.
BPVýznam biostimulantov pri pestovaní zeleninyKatedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBc
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mačugová, L.
173.
DisP
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovŠtěpánková, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARd
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
174.DisPVýznam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARd
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
175.
DP
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlach
Paganová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
176.DisP
Vzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úprav
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
177.BP
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Makvová, V.
178.
BP
WebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajineKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Baross, D.
179.
BPZáklady spektrometrie vo výskume rastlínBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
180.
DisPZarastanie korýt vodných tokov vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenie v nichKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
181.
DP
Závislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kre
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
182.
DP
Závislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátuGolian, M.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kružliaková, M.
183.
DPZber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológiíFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
184.BPZdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-VLU
SPUPodrobnosti tématu1 / 1
185.
BP
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
186.DPZelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
187.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
188.
DPZelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, BratislavaBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
189.BP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Belinska, A.
190.
DisP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácii
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARd
FZKI
Podrobnosti tématu0 / ----
191.
BP
Zhodnotenie kvality zelene v obci Bernolákovo
Rovná, K.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
192.
DisP
Zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého
Ailer, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHd
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
193.
DisP
Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenóz
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
194.
DPZhodnotenie vinohradníckej a vinárskej výroby a ich optimalizácia vo vybranom vinárskom podnikuPintér, E.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
195.
DisP
Zmeny povrchového odtoku, intenzity vodnej erózie a retencie vody v pôde v podmienkach klimatickej zmenyŠurda, P.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KId
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
196.
DisPZmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenských nádržiach v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímyVelísková, Y.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
197.BPZnečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klímePokrývková, J.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBc
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
198.
BPZnečistenie povrchových vôd odpadmiKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBcFZKIPodrobnosti tématu
1 / 1