Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Bihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1
Oslejová, V.
2.
BT
Akvapónia a jej využitie v zeleninárstveŠlosár, M.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
3.BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
4.BT
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14FZKI
Details of topic
1 / 1
Šurinová, L.
5.
BT
Analýza vybranej závlahovej sústavy
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonteHalva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Landczman, V.
7.
BT
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajine
Lackóová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic
0 / 1
--
8.DT
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
SUA
Details of topic0 / 2
--
9.DT
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic2 / 2 Ábel, M.
Verešová, A.
10.
DisT
Antifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvodu
Kačániová, M.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
FZKI
Details of topic0 / 1--
11.
BT
Aplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBCSUADetails of topic
1 / 1
12.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABCFZKIDetails of topic1 / 1 Janičák, P.
14.
DT
Atraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentov
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / ----
15.DT
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
SUA
Details of topic
0 / --
--
16.
DisT
Biologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvodu
Kačániová, M.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)D-HOD
SUA
Details of topic
0 / 1
--
17.DisT
Biologické a technologické predpoklady intenzifikácie pestovania orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Paulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HODSUADetails of topic
0 / 1
--
18.
BT
Biotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1
Balalová, K.
19.
DT
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
20.BT
Dažďové vody v riešení zelených plôch obce
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / -- Kováčová, K.
21.
BTDendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatreníRaček, M.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14SUA
Details of topic
1 / 1
Luptáková, M.
22.
DT
Detské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
23.
BT
Diaľkový prieskum Zeme v krajinárstve
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKI
Details of topic
1 / 1
24.BTDotvorenie verejného priestoru vybraného sídlaŠtěpánková, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUADetails of topic
2 / 2
25.BTDrobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Homolova, E.
26.
DT
Ecological Aspects of Planning and Designing Urban Green Spaces
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / --
--
27.
BT
Faktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdy
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
28.
DT
Fenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadieb
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
29.
DT
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
Jedlička, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic0 / 1--
30.
DT
Fyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hrozna
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
31.
BT
Hericium sp. – huba s vysokým potenciálomGolian, M.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
32.
BT
historický vývoj sídliskovej zástavby
Bihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1 Križanovičová, K. D.
33.DTHodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberuHegedűsová, A.
Department of Vegetable Production (FZKI)
I-ZHIFZKIDetails of topic
0 / 1
--
34.
BT
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom území
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
35.
DT
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic0 / 1--
36.
DT
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
37.
BTHodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCSUADetails of topic
1 / 1
38.
DT
Hodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GIS
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKI
Details of topic
1 / 1
39.
BTHodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic1 / 1 Mamrák, P.
40.
BTHodnotenie stability stromov na modelovom územíDepartment of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic
1 / 1
41.
BT
Hodnotenie úrodových parametrov ačokči
Department of Vegetable Production (FZKI)--SUA
Details of topic
1 / 1
Czéreová, M.
42.BT
Hodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1 Horečná, T.
43.BT
Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
Hegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
44.
DTCharakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky NemeckoPintér, E.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
45.
BT
Choroby orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / 1
46.DisT
Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby povrchového odtoku s nepriaznivými účinkami na zastavané územia obcí
Halászová, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1--
47.
BT
Indexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmenyHorák, J.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1 Kosír, O.
48.
DisT
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstve
Halászová, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKI
Details of topic
0 / 1
--
49.
BT
Klimatická zmena, jej príčiny a dopady
Čimo, J.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
B-ZBC
B-LCISA
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
50.
DT
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v PrievidziDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
51.
BT
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Moravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
52.
BT
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic2 / 2
53.
BT
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic0 / 2--
54.
BT
Kultivácia jedných húb v nádobách
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1--
55.
DT
Kvalita povrchových vôd vybraného toku
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
1 / 1
Melicherčíková, P.
56.
BT
Kvalita sadbového materiálu drevín v SR
Paganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
57.
DT
Kvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiav
Mezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
58.
BT
Landscape Architecture of the 20th Century in Austria and Slovakia
Tóth, A.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic1 / --
59.DisTLyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovania
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
60.
BT
Manažment údržby bylinných kompozícií
Hillová, D.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14FZKI
Details of topic
0 / 2--
61.
BT
Manažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
62.
BT
Matematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajine
Aydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
63.
DTMetódy určovania vlhkosti pôdyDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
64.
DT
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafikyMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic
0 / 1
--
65.
DT
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
66.
BT
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic0 / 1
--
67.
BT
Monitoring občasných vodných tokov v krajine
Kaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
68.
BT
Možnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej Európy
Mezey, J.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
2 / 1
69.BTMožnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajinePaganová, V.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Peterka, M.
70.
DT
Možnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajine
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KIIFZKIDetails of topic
1 / 1
71.BTMožnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKliment, M.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
72.BT
Návrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stability
Šinka, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 2
--
73.
DT
Návrh ekostablizačných opatrení v krajine
Šinka, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Katona, P.
74.
DTNávrh funkčného usporiadania územia v k. ú. DrážovceMuchová, Z.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
FZKIDetails of topic0 / ----
75.DTNávrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-BrezanyDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKI
Details of topic
0 / 1
--
76.BTNávrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraníDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBC
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
77.
DT
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
Konc, Ľ.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
78.
DT
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
SUADetails of topic0 / ----
79.
DT
Návrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajov
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKI
Details of topic0 / 1
--
80.
DT
Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územia
Tóth, A.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Petrášová, M.
81.
BT
Obnova objektu historickej zeleneDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 2
Godorová, R.
82.
BT
Obnova starých výsadieb ovocných drevín
Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / --
Brišák, R.
83.
BTObnova vybraných priestorov obce.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
84.
DT
Obnova zelene vidieckeho sídla
Kuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARIFZKI
Details of topic
1 / 2 Angyal, J.
85.
DT
Overovanie listového biostimulantu na báze aminokyselín pri pestovaní vybraných druhov zeleniny
Andrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)--FZKI
Details of topic
1 / 1
86.
DT
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)
Hegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Details of topic
1 / 1
Škvarek, D.
87.DTOverovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní uhorky siatej (Cucumis sativus L.)Hegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Details of topic1 / 1 Petřeková, K.
88.
BT
Overovanie vybraných pôdnych biostimulantov pri pestovaní mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
Andrejiová, A.
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBCFZKI
Details of topic
1 / 1 Benzová, L.
89.
BTPočítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
90.DTPorovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vína
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
91.
BT
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14SUADetails of topic1 / 1
92.
BT
Posúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodí
Halaj, P.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 2
93.
DT
Posúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencie
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
94.BTPozemkové úpravy na SlovenskuDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1
95.DT
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUADetails of topic1 / 2
96.BT
Priebeh kvality vody vo vybranom povodí
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
97.BTPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
2 / -- Henkeľ, M.
Vranka, P.
98.BTPrieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic0 / 1--
99.BT
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Halajová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
B-ABC14
SUA
Details of topic
1 / 1
100.
BTPrírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach SlovenskaDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--SUADetails of topic
1 / 1
Szabó, D.
101.BTRekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic
1 / 1
102.
DT
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
103.
DT
Rekultivácia skládky
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / --
--
104.DTRevitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíHillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTI
I-ZHI
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
105.
BT
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Hillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14FZKI
Details of topic
1 / 2 Baková, L.
106.
BTRieky a nábrežia v mestskej krajineTóth, A.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic
1 / 1
Jánošík, J.
107.
BTRiešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.Flóriš, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
108.
BT
Riešenie vybraného krajinného priestoruDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
109.
BT
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Kuczman, G.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
110.DTRiešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
111.
DisTRozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1
--
112.BTRozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic0 / 1--
113.BTRozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na SlovenskuBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKIDetails of topic0 / 1--
114.
DisT
Spektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpaduTátošová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / ----
115.
DT
Spracovávanie hydrofyzikálnych dát
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
116.
DT
Stanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciou
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic
0 / 1
--
117.BT
Stratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mesta
Hillová, D.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
2 / 2
118.
BT
Synoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstiev
Hillová, D.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
119.
BT
Škodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýň
Paulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
120.DT
Štúdia úpravy vodného toku
Halaj, P.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKI
Details of topic
1 / 2
Hubinák, V.
121.
DisT
Štúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostredia
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
D-GLA
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
122.
BT
Technológia pestovania druhu Stropharia rugoso-annulata
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Klesniaková, Z.
123.
DisTTechnologické možnosti výroby a prezervácie bioaktívne hodnotných štiav a extraktov záhradníckych plodín využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysle
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HODFZKIDetails of topic
0 / 1
--
124.
DT
Topografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadov
Kliment, M.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
1 / 2 Hlavatá, L.
125.DT
Tvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácie
Muchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / 1
Moravanský, M.
126.
DisT
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
127.
BT
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GIS
Šinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
128.
DT
Tvorba povrchového odtoku na svahu
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1--
129.
BT
Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
130.
DTVirtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic0 / ----
131.
BT
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mestaJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCSUADetails of topic1 / 1
132.DT
Vplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdy
Horák, J.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--FZKI
Details of topic
0 / 1
--
133.
DT
Vplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodiny
Horák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
134.
BT
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdy
Horák, J.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKIDetails of topic0 / 1
--
135.
BT
Vplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vína
Ailer, Š.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Špačinský, M.
136.
DT
Vplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
137.
BT
Vplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušia
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCSUA
Details of topic
1 / 1
138.
DTVplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlínMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1 Jahodník, T.
139.
BT
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvantitatívne parametre vybraných koreninových rastlínMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / --
140.
BT
Vplyv rôzneho termínu výsadby a pestovateľského sponu na úrodové parametre ibišteka jedléhoDepartment of Vegetable Production (FZKI)
--
SUADetails of topic
1 / 1
141.
DT
Vplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladbyŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-ZHI
FZKIDetails of topic
1 / 1
142.
BTVplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stienŠajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
143.
Final thesisVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / --
--
144.
DisT
Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených polí
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
145.BT
Vplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristiky
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1 Olejár, M.
146.
DT
Vplyv vlahových pomerov na rast a parametre plodov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) (Juglans regia)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUADetails of topic0 / 1
--
147.
BTVplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic
0 / 2
--
148.
DT
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodinyAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
149.BTVplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodia
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--FZKIDetails of topic
0 / 1
--
150.
DTVplyv vybraných pôdnych biostimulantov na kvalitatívne parametre mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)Šlosár, M.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--SUADetails of topic
1 / 1
Bedrichová, J.
151.
DT
Vplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistejPaganová, V.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1
--
152.
DTVplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlínDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
153.
DisT
Vplyv zelenej infraštruktúry na odtokový režim urbanizovaného povodia.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
SUA
Details of topic0 / 1
--
154.
DTVšeobecné zásady funkčného usporiadania územiaMuchová, Z.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--FZKIDetails of topic
1 / 1
Morongová, L.
155.
BTVybrané kvantitatívne parametre osiva nových odrôd černušky siatejDepartment of Vegetable Production (FZKI)--
FZKI
Details of topic
1 / 1
156.
BT
Výpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GIS
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
157.
BT
Výroba fortifikovaných bielych a červených vín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic
1 / 1
Fedorová, E.
158.BTVýroba ovocných vínDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
1 / -- Brugerová, R.
159.
DisT
Výskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na Slovensku
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
160.BT
Výskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová Ves
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
161.BTVýskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatreníNovotná, B.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Mišuta, Ľ.
162.
BT
Využitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
1 / 1 Šujan, M.
163.
DTVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--
FZKI
Details of topic
1 / -- Turňová, G.
164.DTVyužitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých TatierKóňa, J.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
165.
DT
Využitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôd
Jurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
SUA
Details of topic1 / --
166.BT
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
Ailer, Š.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUADetails of topic1 / -- Šípeková, R.
167.
DT
Využitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiach
Fuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKIDetails of topic0 / 1--
168.BT
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14SUADetails of topic1 / --
169.
BT
Význam a využitie interšpecifických odrôd viniča v ekologickom vinohradníctve
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
170.
BT
Význam biologického pestovania viniča hroznorodého z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
171.
BT
Význam biostimulantov pri pestovaní zeleninyDepartment of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
SUADetails of topic
1 / 1
172.
DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Štěpánková, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic0 / 1
--
173.DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
174.
DT
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlach
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
175.
DisT
Vzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úprav
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1--
176.
BT
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic1 / 1 Makvová, V.
177.
BT
WebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajine
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
178.
BT
Základy spektrometrie vo výskume rastlín
Bárek, V.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--FZKI
Details of topic
0 / 2
--
179.
DisT
Zarastanie korýt vodných tokov vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenie v nich
Velísková, Y.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LEFZKI
Details of topic
0 / 1--
180.
DT
Závislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kre
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
181.
DT
Závislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátuGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / 1
182.
DT
Zber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológií
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKIDetails of topic0 / 1
--
183.
BT
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-VLU
SUA
Details of topic
1 / 1
184.BTZdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduJedlička, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
185.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Bihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic0 / 1--
186.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Bihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic0 / 1
--
187.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, Bratislava
Bihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1 Ježeková, M.
188.
BT
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--SUA
Details of topic
1 / 1
189.
DisTZelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentáciiŠtěpánková, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic0 / ----
190.
BT
Zhodnotenie kvality zelene v obci Bernolákovo
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBCFZKI
Details of topic
1 / 1 Brunel, M.
191.
DisT
Zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodéhoDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)D-HOD
SUA
Details of topic
0 / --
--
192.
DisT
Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenóz
Halaj, P.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1
--
193.
DTZhodnotenie vinohradníckej a vinárskej výroby a ich optimalizácia vo vybranom vinárskom podniku
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
194.
DisT
Zmeny povrchového odtoku, intenzity vodnej erózie a retencie vody v pôde v podmienkach klimatickej zmeny
Šurda, P.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)D-LESUADetails of topic0 / ----
195.
DisT
Zmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenských nádržiach v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímyDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic
0 / 1
--
196.
BTZnečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klíme
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
SUADetails of topic1 / 1
197.
BT
Znečistenie povrchových vôd odpadmiPokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1 Farkašová, L.