Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BPAdaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredíBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Akvapónia a jej využitie v zeleninárstve
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Tondrová, J.
3.
DizP
Analýza súčasného stavu a zhodnotenie perspektívy v zabezpečenosti vodných zdrojov v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pri zohľadnení dopadov klimatickej zmeny
Halaj, P.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Analýza vybranej závlahovej sústavy
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BPAnalýza zmeny krajiny v časovom horizonteKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
BP
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajineLackóová, L.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.Jurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.DPAnalýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2
11.
DizP
Antifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvodu
Kačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BPAplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)Andrejiová, A.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBC
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Fabianová, R.
13.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
14.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
15.DPAtraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentovMezey, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
DP
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.DizPBiologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvoduKačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHDSPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DizP
Biologické a technologické predpoklady intenzifikácie pestovania orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Biotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredí
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
20.DPCykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredíKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Dažďové vody v riešení zelených plôch obce
Jurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / --
22.BPDendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatrení
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Detské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
24.
BPDiaľkový prieskum Zeme v krajinárstve
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Peniažka, J.
25.
BP
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Štěpánková, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--SPUPodrobnosti témy2 / 2 Tarajová, M.
Vinczeová, Z.
26.
BP
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.
Halva, J.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
27.
DP
Ecological Aspects of Planning and Designing Urban Green Spaces
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy
0 / --
--
28.
BP
Faktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdyTárník, A.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Mojžišíková, M.
29.
DP
Fenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadiebŠajbidorová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
30.
DP
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
DP
Fyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hrozna
Bernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
32.
BPHericium sp. – huba s vysokým potenciálom
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
historický vývoj sídliskovej zástavby
Bihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DPHodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberuHegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom území
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Hrabovský, A.
36.
DP
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Kaššáková, K.
37.
DP
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
38.BP
Hodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)
Andrejiová, A.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBCSPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
Hodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GISKatedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
40.
BP
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOVJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1
41.BP
Hodnotenie stability stromov na modelovom území
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Rokášiová, R.
42.
BP
Hodnotenie úrodových parametrov ačokči
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Czéreová, M.
43.
BP
Hodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénuKatedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Horečná, T.
44.BPCharakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látkyHegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1 Perútková, P.
45.
DP
Charakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky Nemecko
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
46.
BP
Choroby orecha kráľovského (Juglans regia L.)Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
47.DizP
Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby povrchového odtoku s nepriaznivými účinkami na zastavané územia obcí
Halászová, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KID
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
48.
BP
Indexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmeny
Horák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy1 / 1
49.
DizP
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstve
Halászová, K.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KIDFZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Klimatická zmena, jej príčiny a dopady
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBC
B-ZBC
B-PUISP
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.DPKrajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v PrievidziBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
52.
BPKrajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.BPKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
2 / 2 Longauer, J. A.
Štofiková, V.
54.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--
55.
BPKultivácia jedných húb v nádobáchKatedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
56.
DP
Kvalita povrchových vôd vybraného toku
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy
1 / 1
57.
BP
Kvalita sadbového materiálu drevín v SR
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.DP
Kvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiav
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
Sečanská, K.
59.
BP
Landscape Architecture of the 20th Century in Austria and Slovakia
Tóth, A.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / --
60.DizP
Lyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovania
Tall, A.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KIDFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
BP
Manažment údržby bylinných kompozícií
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
62.
BP
Manažment údržby bylinných kompozícií
Hillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
63.
BP
Matematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajine
Aydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
64.DP
Metódy určovania vlhkosti pôdy
Tárník, A.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
65.DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.
DP
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
67.BPModerné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
68.
BPMonitoring občasných vodných tokov v krajineKaletová, T.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.BP
Možnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej Európy
Mezey, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy2 / 1 Babic, D.
Švidroňová, Ž.
70.
BP
Možnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
Paganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Peterka, M.
71.DP
Možnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajine
Kaletová, T.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kerek, M.
72.
BP
Možnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
73.BPNávrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stabilityŠinka, K.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
74.
DP
Návrh ekostablizačných opatrení v krajine
Šinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Katona, P.
75.
DP
Návrh funkčného usporiadania územia v k. ú. DrážovceMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KIIFZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
76.
DPNávrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-BrezanyMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.BPNávrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraníKatedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
DP
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
Konc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
79.
DP
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
80.
DP
Návrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovČimo, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.
DPNávrh zelenej infraštruktúry vybraného územiaTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
82.BP
Obnova objektu historickej zelene
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
83.BPObnova starých výsadieb ovocných drevínPaulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
84.BP
Obnova vybraných priestorov obce.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
85.
DP
Obnova zelene vidieckeho sídla
Kuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARIFZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
86.
DP
Overovanie listového biostimulantu na báze aminokyselín pri pestovaní vybraných druhov zeleninyAndrejiová, A.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Švihra, J.
87.
DP
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)
Katedra zeleninárstva (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1 Škvarek, D.
88.
DP
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní uhorky siatej (Cucumis sativus L.)Katedra zeleninárstva (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Petřeková, K.
89.
BP
Overovanie vybraných pôdnych biostimulantov pri pestovaní mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
Andrejiová, A.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
90.
BP
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
DP
Porovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vínaKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
92.
BP
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Čakovská, B.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14SPUPodrobnosti témy
1 / 1
93.
BP
Posúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodí
Halaj, P.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy1 / 2 Kanyicsková, K.
94.DPPosúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencieKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Frívalská, M.
95.BPPozemkové úpravy na SlovenskuMuchová, Z.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1 Bešinová, N.
96.
DP
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Štěpánková, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 2
97.
BP
Priebeh kvality vody vo vybranom povodí
Kaletová, T.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBCFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
98.
BP
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / -- Henkeľ, M.
99.
BP
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Konc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
100.
BPPrírodné a jednlé záhrady v mesteHalajová, D.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Dočekalová, K.
101.
BP
Prírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach SlovenskaNovotná, B.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
102.
BP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy1 / 1
103.
DP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARIFZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
104.
DPRekultivácia skládkyKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / ----
105.
BP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy1 / 2
106.
DP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Hillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--
107.BP
Rieky a nábrežia v mestskej krajine
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
108.
BP
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.Flóriš, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
109.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
110.BPRiešenie vybraného krajinného priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
111.
DP
Riešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
112.
DizP
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Halászová, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
BP
Rozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
114.
BPRozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na SlovenskuBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
115.
DizP
Spektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpadu
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
116.DP
Spracovávanie hydrofyzikálnych dát
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.
DP
Stanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciou
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
118.
BP
Stratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mestaHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
2 / 2
119.
BP
Synoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstiev
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
B-ZBC
FZKIPodrobnosti témy
0 / 2
--
120.
BPŠkodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýňPaulen, O.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Molda, M.
121.
DP
Štúdia úpravy vodného toku
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
Hubinák, V.
122.
DizP
Štúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostrediaPaganová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
D-ARDFZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
123.
BP
Technológia pestovania druhu Stropharia rugoso-annulata
Golian, M.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Klesniaková, Z.
124.DizP
Technologické možnosti výroby a prezervácie bioaktívne hodnotných štiav a extraktov záhradníckych plodín využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysle
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
125.DPTopografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadovKliment, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
Hlavatá, L.
126.
DP
Tvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácie
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Moravanský, M.
127.
DizP
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.BP
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GIS
Šinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
129.DPTvorba povrchového odtoku na svahuKaletová, T.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KIIFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
130.
BPÚdržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevínKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.DP
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
0 / --
--
132.BP
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
Jurík, Ľ.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
133.
DP
Vplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdyHorák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.
DP
Vplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodiny
Horák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
135.
BP
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdy
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.BP
Vplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vína
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
137.
DP
Vplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
138.
BP
Vplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušia
Pokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBC
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
139.DPVplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Jahodník, T.
140.
BP
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvantitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Mezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy1 / -- Poláčiková, A.
141.BPVplyv rôzneho termínu výsadby a pestovateľského sponu na úrodové parametre ibišteka jedlého
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Baloghová, V.
142.
DP
Vplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladbyŠajbidorová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-ZHI
FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
143.
BPVplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stienŠajbidorová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--
144.
ZP
Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
0 / --
--
145.DizPVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
146.BPVplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristikyIgaz, D.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
147.
DP
Vplyv vlahových pomerov na rast a parametre plodov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) (Juglans regia)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.
BP
Vplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)Bernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
149.
DP
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodiny
Aydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
150.BPVplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodiaAydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
151.DP
Vplyv vybraných pôdnych biostimulantov na kvalitatívne parametre mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
Šlosár, M.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Bedrichová, J.
152.
DPVplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistejPaganová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTIFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
153.
DP
Vplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlínBárek, V.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
154.
DizP
Vplyv zelenej infraštruktúry na odtokový režim urbanizovaného povodia.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KID
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.DPVšeobecné zásady funkčného usporiadania územiaMuchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Morongová, L.
156.BPVybrané kvantitatívne parametre osiva nových odrôd černušky siatejMezeyová, I.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1
157.BPVýpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GISKatedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
158.
BP
Výroba fortifikovaných bielych a červených vínKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Fedorová, E.
159.BP
Výroba ovocných vín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / --
160.DizPVýskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na Slovensku
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
161.BPVýskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová Ves
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1
162.
BP
Výskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatrení
Novotná, B.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
163.BPVyužitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleninyValšíková-Frey, M.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
164.
DPVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy
1 / --
Turňová, G.
165.DPVyužitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých TatierKatedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
166.
DP
Využitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôdKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
167.
BP
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
168.
DP
Využitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiach
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
169.
BPVyužívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na SlovenskuČakovská, B.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy1 / --
170.
BP
Význam a využitie interšpecifických odrôd viniča v ekologickom vinohradníctveKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
171.
BP
Význam biologického pestovania viniča hroznorodého z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja
Bernáth, S.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 2
172.BP
Význam biostimulantov pri pestovaní zeleniny
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBC
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
173.
DizP
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
174.
DizP
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovŠtěpánková, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
175.
DP
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlachKatedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
176.
DizP
Vzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úprav
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
177.BPVzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredíKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
Makvová, V.
178.
BP
WebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajine
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Baross, D.
179.BPZáklady spektrometrie vo výskume rastlínBárek, V.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--
180.DizPZarastanie korýt vodných tokov vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenie v nich
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
181.
DP
Závislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kreBernáth, S.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
182.
DP
Závislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátu
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1
183.
DPZber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológiíFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.
BP
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)B-VLUSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
185.
BP
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduJedlička, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
186.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
187.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
188.DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, Bratislava
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
Ježeková, M.
189.
BP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Tóth, A.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
190.DizP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácii
Štěpánková, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARDFZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
191.
BP
Zhodnotenie kvality zelene v obci Bernolákovo
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
192.
DizPZhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodéhoAiler, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
193.
DizP
Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenóz
Halaj, P.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
194.
DP
Zhodnotenie vinohradníckej a vinárskej výroby a ich optimalizácia vo vybranom vinárskom podniku
Pintér, E.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
195.
DizPZmeny povrchového odtoku, intenzity vodnej erózie a retencie vody v pôde v podmienkach klimatickej zmenyŠurda, P.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KID
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
196.
DizP
Zmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenských nádržiach v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímyVelísková, Y.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
197.
BP
Znečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klíme
Pokrývková, J.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBCSPUPodrobnosti témy
1 / 1
Szalaiová, K.
198.
BP
Znečistenie povrchových vôd odpadmi
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
Farkašová, L.