Přehled vypsaných témat - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | E | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | S | Š | V | Z

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
2.
DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DP
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
BP
Biodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
6.DPBiohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
7.
BPBionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstva
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.BPBionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
9.BP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
10.
DP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
11.
BPBiouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôdKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DP
Effekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DP
Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastíKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
14.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.DPEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
16.
BP
Geo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SR
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
17.
BP
Geo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SR
Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
18.
DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebeKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
19.
BP
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
20.
BP
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
21.BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
22.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
23.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
24.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.BPCharakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblastiŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
BP
Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systému
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
27.
DisP
Indikátory stability organickej hmoty v pôdach Slovenska (E)
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / ----
28.
BP
Konfliktné minerály Conflict Minerals
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
29.
DP
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlínKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
30.
DP
Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
31.
DisP
Organický uhlík pôdnych pomocných látok aplikovaných do pôdy (D)
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVRFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
BP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
33.
BP
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobuKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Kaššovicová, N.
34.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu1 / --
35.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti čierniceTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
36.
DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti fluvizemeTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
37.
DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti glejaTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
38.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
39.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
40.
DP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhliaŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
44.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
45.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
5 / 5
46.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)B-UPR
B-VSP
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 7
47.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na černozemi
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
48.BPPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na fluvizemiTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na hnedozemi
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / --
--
50.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemiKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
51.BPPôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systémeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
52.DPSekvestrácia uhlíka v pôdach SlovenskaKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
DP
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
54.
DP
Štúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
55.
BP
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Kvočka, K.
56.
DP
Vplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozemeŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
57.
DP
Vznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitie
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
BP
Základné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Polláková, N.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DisPZmeny v zložení parametrov organickej hmoty pôdy po aplikácii biouhlia (denná forma)Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--