Summary of topics offered - Department of Soil Science (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | G | H | Ch | I | K | M | N | P | S | Š | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.Chlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
2.DTAnorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
3.DTAplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výrobyKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Aftanas, M.
4.BTBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
5.DTBiohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažmentKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
6.BTBionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstvaKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
7.BTBionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
8.BTDegradácia biologických vlastností pôdyPolláková, N.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Karellová, N.
9.DTEffekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmotyŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
10.DTEnvironmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastíKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
11.DTEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
12.DTEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
13.BTGeo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SRChlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic1 / 2 Bónová, A.
14.BTGeo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SRChlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)B-MRV, B-UPR, B-VSPSUADetails of topic1 / 2 Vrábeľ, Š.
15.BTHodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človekaKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
16.BTHodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiachKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
17.BTHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Pirovits, L.
18.BTHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
19.BTHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
20.BTCharakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblastiŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
21.BTCharakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
22.DisTIndikátory stability organickej hmoty v pôdach Slovenska (externá)Tobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)D-AVRSUADetails of topic0 / ----
23.BTKonfliktné minerály Conflict MineralsKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
24.DTModelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlínKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
25.DTNábojová charakteristiky pôdneho typu SR.Chlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
26.DTPorovnanie chemických vlastností a organickej hmoty pôdy v dvoch odlišných pôdnych typovŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
27.DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdyTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)I-EKO, I-MRV, I-UPRFAaFRDetails of topic0 / 5--
28.BTPôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 5--
29.BTPôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systémeKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
30.DTSekvestrácia uhlíka v pôdach SlovenskaŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
31.DisTStabilita organickej hmoty a jej vplyv na ekosystémové zložky pôdy (interná)Tobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)D-AVRSUADetails of topic0 / ----
32.DTŠtúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.Chlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
33.BTVplyv minerálnej výživy na štruktúrnosť pôdyŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
34.DisTVýskum urbánnych pôd v meste Nitra (denná forma štúdia)Polláková, N.Department of Soil Science (FAaFR)D-AVRSUADetails of topic0 / 1--
35.DTVznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitieKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Macik, J.
36.BTZákladné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdyPolláková, N.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
37.BTZmeny pórovitosti vo vybranom pôdnom type ako dôsledok rozdielneho využívania pôdyŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----