Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | E | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | S | Š | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
2.
DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
3.
DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DP
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výrobyKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Biodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
6.DPBiohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažmentKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
7.
BP
Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstva
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
BP
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
DP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
BP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
11.
BP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôdŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
12.
DP
Effekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
DPEnvironmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
14.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
16.BPGeo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SR
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
17.
BP
Geo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SR
Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
18.
DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.BPHodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človekaKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / ----
20.
BPHodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiachKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
22.
BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
23.BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
24.BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BPCharakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblastiKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
26.BPCharakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
27.
DizP
Indikátory stability organickej hmoty v pôdach Slovenska (E)
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZPodrobnosti témy0 / --
--
28.
BP
Konfliktné minerály Conflict Minerals
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
29.DP
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
30.
DPNábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
31.
DizPOrganický uhlík pôdnych pomocných látok aplikovaných do pôdy (D)Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / ----
32.
BP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobu
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
34.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozemeTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / --
35.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti čiernice
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti fluvizeme
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Nagy, N.
37.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti gleja
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy1 / --
38.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
39.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
DPPôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhlia
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
41.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti černozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
42.DPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti kambizeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 5
--
45.BPPôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
5 / 5
46.BPPôdna organická hmota a pôdna štruktúraKatedra pedológie a geológie (FAPZ)B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZPodrobnosti témy1 / 7 Hudáková, E.
47.
BPPôdna organická hmota rôznych ekosystémov na černozemiTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / --
--
48.BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na fluvizemi
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na hnedozemiTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
BP
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemiTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / ----
51.BPPôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systémeKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
52.
DP
Sekvestrácia uhlíka v pôdach Slovenska
Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
53.
DP
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
54.
DPŠtúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
55.
BP
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciuKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Kvočka, K.
56.
DP
Vplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
57.DPVznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitieKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
58.BPZákladné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
59.DizP
Zmeny v zložení parametrov organickej hmoty pôdy po aplikácii biouhlia (denná forma)
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
D-AVR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--