Summary of topics offered - Department of Soil Science (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | E | G | H | Ch | K | M | N | P | R | S | Š | V | Z

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 2
--
2.DTAnorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíDepartment of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
3.
DT
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
4.
DT
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Kolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / --
--
5.
BT
Biodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíDepartment of Soil Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / ----
6.
DT
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Kolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
7.BT
Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstva
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / ----
8.
BTBionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
9.
BT
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
10.
DTBiouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
11.DT
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Šimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 1--
13.
DT
Effekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 1--
14.
DT
Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
15.DT
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
16.
DT
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--SUADetails of topic
0 / --
--
17.
BT
Geo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SR
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
18.BT
Geo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SR
Chlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
SUA
Details of topic
0 / 2
--
19.
DT
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
20.BT
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / --
--
21.
BT
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
22.BT
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
23.
BTHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
24.
BT
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
25.
BT
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
26.
BT
Charakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblasti
Department of Soil Science (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
27.
BT
Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systému
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
28.BT
Konfliktné minerály Conflict Minerals
Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
29.
DTModelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlínKolenčík, M.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
30.
DT
Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Chlpík, J.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
31.
DT
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
32.BTPorovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôdDepartment of Soil Science (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / --
--
33.BTPosúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobuDepartment of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / --
34.
BT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
35.
DT
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdyTobiašová, E.
Department of Soil Science (FAaFR)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAaFRDetails of topic0 / 5--
36.BT
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Tobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAaFR
Details of topic
4 / 5 Hégerová, V.
Gašpar, M.
Mižík, M.
Uhrin, T.
37.
BT
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Department of Soil Science (FAaFR)
B-UPR
B-VSP
B-MRV
FAaFR
Details of topic
1 / 7 Hudáková, E.
38.
DT
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhlia
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
39.
BTPôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systémeDepartment of Soil Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
40.
DTRozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôdeDepartment of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / --
--
41.
BT
Rozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôde
Šimanský, V.
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
42.DTSekvestrácia uhlíka v pôdach SlovenskaŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
43.DT
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
44.DT
Štúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Department of Soil Science (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
45.
BT
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
Department of Soil Science (FAaFR)
--
SUADetails of topic
1 / --
Kvočka, K.
46.
DTVplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozemeDepartment of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
47.
DTVznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitieDepartment of Soil Science (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
48.
BT
Základné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Department of Soil Science (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--