Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | E | G | H | Ch | K | M | N | P | R | S | Š | V | Z

Por.
TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
2.
DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
3.
DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
4.DPAplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výrobyKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Biodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.DP
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
7.BP
Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstva
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.BP
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
9.
BP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.DPBiouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
11.
DP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôdKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
13.
DP
Effekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
15.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.BPGeo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SRChlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
18.
BP
Geo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SRChlpík, J.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.
DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
BP
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.BP
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
26.
BP
Charakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblasti
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systému
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
28.
BP
Konfliktné minerály Conflict Minerals
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
29.
DP
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
30.
DP
Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
31.
DP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôdŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
32.BP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.BPPosúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobuKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
34.
BP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozemeTobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
35.DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 5
36.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
4 / 5 Uhrin, T.
Mižík, M.
Gašpar, M.
Hégerová, V.
37.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Tobiašová, E.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 7
38.
DP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhlia
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
39.BPPôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systéme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
DPRozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôdeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.
BPRozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôdeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
42.DP
Sekvestrácia uhlíka v pôdach Slovenska
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
43.DP
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.
DP
Štúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
45.BP
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
46.
DPVplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozemeŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
47.
DPVznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitieKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
48.
BP
Základné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Polláková, N.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--