Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | E | G | H | Ch | K | M | N | P | R | S | Š | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BPBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / ----
2.
DPBiohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažmentKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / ----
3.
BP
Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstvaKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.BPBionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
5.BPBiouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
DP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.
BP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
DPBiouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--