Přehled vypsaných témat - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | E | G | H | Ch | K | M | N | P | R | S | Š | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Chlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
2.
DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
3.
DP
Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
4.
DP
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
BPBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.
DP
Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
7.BPBionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstvaKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
8.
BP
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
9.
BP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozemeKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.
DP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
11.DPBiouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DP
Effekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
14.
DP
Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastíKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
15.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.
DPEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
17.BPGeo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SRChlpík, J.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
18.
BPGeo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SR
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
19.
DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
20.BPHodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človekaKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
21.
BP
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
23.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
24.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
26.BPCharakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblastiŠimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systému
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
28.
BP
Konfliktné minerály Conflict Minerals
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
29.
DP
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
30.
DPNábojová charakteristiky pôdneho typu SR.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
31.
DP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôdŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
BP
Porovnanie účinku biouhlia miešaného s organickými hmojivami na vlastnosti zrnitostne odlišných pôd
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
33.
BP
Posúdenie vplyvu biominerálov (fytolitov) ako zdroja živín pre živočíšnu výrobuKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Kaššovicová, N.
34.BPPôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
35.
DP
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Tobiašová, E.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
I-MRV
I-UPR
I-EKO
FAPZPodrobnosti tématu
1 / 5
36.
BPPôdna organická hmota a pôdna štruktúra
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
B-VSP
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
4 / 5
37.
BP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúraKatedra pedológie a geológie (FAPZ)B-UPR
B-VSP
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 7
38.
DP
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozemi ovplyvnená pridaním biouhlia
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
39.BPPôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systéme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
40.
DP
Rozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôde
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
BP
Rozdiely v pôdnych vlastnostiach v dôsledku aplikácie biouhlíkových substrátov na piesočnatej a hlinitej pôde
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.
DPSekvestrácia uhlíka v pôdach SlovenskaKatedra pedológie a geológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
43.
DP
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
44.
DP
Štúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Chlpík, J.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
45.
BP
Vlastnosti anorganických nanočastíc a sledovanie ich účinkov na rastlinnú produkciu
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
46.
DP
Vplyv rôznej dávky a reaplikácie biouhlia na zmeny vlastností hnedozeme
Šimanský, V.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
47.DPVznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitieKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
48.
BP
Základné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--