Summary of topics offered - Department of Crop Production (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | I | P | R | T | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAgroekologická analýza pestovania plodín vo vybranom poľnohospodárskom subjekte.Ernst, D.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Maračka, M.
2.DTAgronomická analýza pestovania ľanu siateho na podniku Agroplus PrešovPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
3.BTAgronomická analýza pestovania repy cukrovej na POD AbrahámPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Banáš, M.
4.BTAgronomická analýza pestovania repy cukrovej na POD AbrahámPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
5.DTAgronomická analýza pestovania repy cukrovej na VPP OponicePačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
6.DTAgronomická analýza pestovania zemiakov na PD Spišské BystréPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
7.BTAGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRARMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
8.BTAgronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný ŠtálMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
9.DTAgronomický rozbor pestovanie kukurice na zrno na PD Dolný ŠtálPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / -- Nagy, T.
10.BTANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
11.DTAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 3--
12.DTAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 3--
13.BTINULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIEČerný, I.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
14.BTPestovanie energetických plodínCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
15.BTPestovanie kukurice siatej na zrnoPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)B-MRVFAaFRDetails of topic1 / 1 Otajovič, T.
16.BTPestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podnikuCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
17.DTPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
18.DTPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
19.BTRacionalizácia pestovateľskej technológie vybraných druhov poľných plodín.Ernst, D.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic2 / -- Foltinová, N.
Komár, M.
20.BTTechnológia pestovania kapusty repkovej pravejPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / -- Štarke, I.
21.BTTechnológia pestovania ovsa siatehoPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)B-VSPFAaFRDetails of topic1 / 1 Baranovičová, L.
22.BTTechnológia pestovania repy cukrovejPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
23.BTTechnologické aspekty pestovania vybraných druhov poľných plodín.Ernst, D.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic2 / -- Zagiba, T.
Drozd, J.
24.BTVplyv agroekologických podmienok prostredia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie vybraných druhov poľných plodín.Ernst, D.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Šnajderová, A.
25.BTVplyv biologického materiálu na kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie vybraných druhov poľných plodín.Ernst, D.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Fogada, A.
26.BTVPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇAMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
27.DisTVplyv odrody a hnojenia na produkciu a kvalitu repy cukrovej (D)Pačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)D-SRPFAaFRDetails of topic0 / ----
28.BTVplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
29.BTVyužitie vybraných druhov obilnín vo výžive ľudíPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Scholc, R.
30.BTVýznam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodínČerný, I.Department of Crop Production (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 5--