Prehľad vypísaných tém - Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | I | P | V

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BPAGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRARMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
2.
BP
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
3.
BP
ANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMA
Molnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / --
--
4.DPAnalyza systému pestovania vybraných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 3
--
5.DP
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Černý, I.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 3
--
6.
BP
INULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE
Černý, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / --
--
7.
BP
Pestovanie energetických plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
8.
BPPestovanie kukurice siatej na zrno
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-MRV
FAPZPodrobnosti témy1 / 1
9.
BP
Pestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podniku
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podniku
Candráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
11.
DP
Pestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
12.
BP
VPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇA
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
13.
BP
Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrna
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
BP
Význam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodín
Černý, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 5
--