Prehľad vypísaných tém - Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | H | I | P | T | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRARMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAgronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný ŠtálMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku SHR Ing. Igor Štarke so sídlom v LeviciachPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Štarke, I.
4.DPAgronomický rozbor pestovania lupiny bielej na podniku AgroLev s.r.o.Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)I-MRVFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Tarbaj, D.
5.BPAgrotechnické opatrenia pri pestovaní kapusty repkovej pravejPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-MRVFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
7.BPAnalýza pestovateľskej technológie poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteErnst, D.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Juríček, M.
8.DPAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
9.DPAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
10.DPHodnotenie úrodového potenciálu pšenice letnej na RD Vysoká nad UhomPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Sabovčík, J.
11.BPINULÍN A JEHO VPLYV NA ZDRAVIEČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
12.BPPerspektíva pestovania repy cukrovej v kontexte legislatívnych opatrení Európskej únieRašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 5--
13.BPPestovanie a využitie alternatívnych druhov poľných plodínErnst, D.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VLU, B-VSPFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Haládik, S.
14.BPPestovanie energetických plodínCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
15.BPPestovanie kukurice siatej na zrnoPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-MRVFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Psicová, G.
16.BPPestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podnikuCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
17.DPPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
18.DPPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
19.DizPPosúdenie produkčného potenciálu hybridov slnečnice ročnej vplyvom vybraných faktorov pestovania (externá)Černý, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)D-SRPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPTechnológia pestovania kapusty repkovej pravejPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / -- Viskupič, J.
21.BPTechnológia pestovania maku siateho (Papaver somniferum)Rašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
22.BPTechnológia pestovania pšenice letnejPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPTechnológia pestovania pšenice tvrdej (Triticum durum)Rašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 5--
24.BPTechnológia pestovania repy cukrovejPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPÚprava vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastuErnst, D.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPVPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
27.DizPVplyv odrody a bioprípravkov na produkciu a kvalitu repy cukrovej (denná forma)Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)D-SRPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
28.BPVplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
29.BPVplyv vybraných faktorov pestovania na produkciu poľných plodínErnst, D.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPVýška a kvalita produkcie repy cukrovej vo vybranom podnikuRašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 5--
31.DPVyužitie listových hnojív pri pestovaní kukurice na osivoPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Otajovič, T.
32.BPVyužitie vybraných druhov obilnín vo výžive ľudíPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPVýznam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodínČerný, I.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 5--
34.BPZhodnotenie odrodových pokusov spoločnosti Oseva Slovakia, a. s. vo vybraných lokalitách SlovenskaErnst, D.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)B-FAR, B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Édes, B.
35.DPZhodnotenie produkcie kukurice siatej vo vybranom podnikuRašovský, M.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 5--