Summary of topics offered - Department of Animal Husbandry (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | E | H | Ch | M | P | R | Š | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regioneHalo, M.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Majer, M.
2.BTEtológia a welfare v chove koníDebrecéni, O.Department of Animal Husbandry (FAaFR)B-HIPFAaFRDetails of topic1 / 1 Gojakovičová, J.
3.BTExtenzívne plemená ošípanýchMlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
4.DTHodnotenie farmy so zameraním na výkrm býkovVavrišínová, K.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
5.BTChov najvýznamnejších mäsových plemien HD na SlovenskuVavrišínová, K.Department of Animal Husbandry (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
6.BTManažment mliečnej farmyVavrišínová, K.Department of Animal Husbandry (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
7.DTManažment rodinnej farmyVavrišínová, K.Department of Animal Husbandry (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Petrášová, A.
8.DTManažment rodinnej farmyVavrišínová, K.Department of Animal Husbandry (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
9.BTPodkúvanie a jeho vývoj v chove športových koníHalo, M.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Rybanská, P.
10.BTReprodukčná úžitkovosť ošípanýchMlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Spišák, L.
11.BTŠportové jazdenie handicapovanýchMlyneková, E.Department of Animal Husbandry (FAaFR)B-HIPFAaFRDetails of topic1 / -- Cséfalvayová Kleskeňová, E.
12.BTVplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenamiDebrecéni, O.Department of Animal Husbandry (FAaFR)B-FAR, B-MZV, B-VLUSUADetails of topic0 / 2--
13.DisTVplyv rôznych úrovní záťaže na metabolický profil koní (D)Halo, M.Department of Animal Husbandry (FAaFR)D-SZPSUADetails of topic0 / 1--
14.DTVplyv rôznych typov krmív na výkonnosť koníMlyneková, E.Department of Animal Husbandry (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
15.BTVplyv temperamentu na výkonnosť koníMlyneková, E.Department of Animal Husbandry (FAaFR)B-HIPFAaFRDetails of topic1 / 1 Zapletajová, L.
16.DTVyhodnotenie reprodukčnej úžitkovosti ošípaných vo vybranom choveMlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
17.DTVyhodnotenie úžitkovosti extenzívne chovaných plemien ošípaných vo vybranom choveMlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
18.DTVyhodnotenie výkrmových a jatočných parametrov ošípaných vo vybranom choveMlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
19.BTVýkrmivá a jatočná úžitkovosť ošípanýchMlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Pavlík, D.
20.DisTVyužitie systému Heatime RuminAct pri detekcii ruje a zmien zdravotného stavu dojníc. DStrapák, P.Department of Animal Husbandry (FAaFR)D-SZPFAaFRDetails of topic0 / 1--
21.BTVýznam starostlivosti o chrup koňa a jeho vplyv na kondičný stavMlyneková, E.Department of Animal Husbandry (FAaFR)B-HIPFAaFRDetails of topic1 / -- Kršková, D.
22.DTZhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípanýchMlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
23.DTZootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.Mlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 3--