Summary of topics offered - Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | Ď | H | K | M | P | R | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTĎatelinovinotrávne miešankyHric, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
2.DTHodnotenie kvality trávnikov vo vybranej lokaliteHric, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
3.DTHodnotenie porastov ďatelinovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuHric, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
4.DTHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
5.DTHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
6.DTHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
7.DTHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
8.BTKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 2 Palaj, J.
9.BTKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
10.BTKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
11.BTKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
12.DisTMultifunkčné využitie lúčneho porastu/Multifunctional use of meadowVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)D-SRPFAaFRDetails of topic0 / 1--
13.BTPasenieHric, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
14.BTPoľovnícke miešankyKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
15.DTPorovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podnikuNovák, J.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
16.BTProdukčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovínKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Hadačová, N.
17.BTRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
18.BTRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 2--
19.BTRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 2--
20.DTTestovanie nových odrôd tráv v podmienkach juhozápadu SRHric, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
21.DTVplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
22.DTVplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
23.DTVplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
24.DTVplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnikaKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
25.DTVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
26.DTVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
27.DTVplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnikaKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
28.BTVýživa a hnojenie trávnikovHric, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
29.BTVýživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
30.BTVýživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
31.BTZatrávňovanie sadov a vinohradovKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
32.DTZhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Horňanský, F.
33.DTZhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKovár, P.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--