Prehľad vypísaných tém - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | H | K | P | R | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Antinutričné látky v objemových krmivách
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Karácsony, T.
2.DP
Biologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.DP
Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
4.DP
Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Novák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
DPHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / ----
6.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.
DP
Hodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmuNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2
--
9.
BPKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2
--
11.
BP
Klimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňu
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.
BP
Konvenčná a ekologická obnova narušených TTPNovák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
BP
Poľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.BPPoľovnícke miešanky
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
15.
DP
Porovnanie kvality silážovanej nadzemnej fytomasy trávneho porastu v poľnohospodárskom podniku
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
16.
BPProdukčný a mimoprodukčný význam netradičných druhov ďatelinovínKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
17.
BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
18.BP
Rizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazca
Vozár, Ľ.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Vplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkach
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
DP
Vplyv mykoríznych prípravkov na rozvoj koreňového systému a rast nadzemnej fytomasy trávnika
Kovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
21.DPVplyv polysulfidov na rastovo-produkčný proces a kvalitu lucerny siatejKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
22.
DP
Vplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikov
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
23.
DP
Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnika
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
24.
BP
Využívanie a manažment trávnych porastov v pásme lesa
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
BP
Výživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkachKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
26.
BP
Zakladanie a ošetrovanie kvetnatých lúkKatedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Čuchta, K.
27.BP
Zatrávňovanie sadov a vinohradov
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hlavna, P.
28.DP
Zhodnotenie kvality futbalového / okrasného trávnika vo vybranom meste Slovenska
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
29.
DP
Zhodnotenie kvality okrasného / futbalového trávnika vo vybranom meste SlovenskaKovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
30.
DP
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Kovár, P.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--