Přehled vypsaných témat - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | H | Ch | M | V

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
2.
BP
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
3.
BP
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
História a tradície slovenského vidieka
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu2 / 2 Trhanová, T.
Cviková, S.
5.
BP
Charakteristika a možnosti využitia vybraných plevnatých druhov pšenice vo výžive ľudí
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BP
Charakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade
Žitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BPChránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchuKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
8.
DP
Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
9.
DP
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatejMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--