Summary of topics offered - Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | E | H | Ch | K | M | P | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAlelopatické vzťahy medzi vybranými burinami a vybranými plodinamiTýr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)I-VORFAaFRDetails of topic1 / 1 Neupauer, J.
2.BTAnalýza implementácie opatrení SPP pre SHRDepartment of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
3.BTAnalýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektuMacák, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
4.DTAplikácia graminicídov v porastoch poľných plodínTýr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)I-VORFAaFRDetails of topic1 / 1 Benčo, D.
5.BTBiologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)Čurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
6.DisTEmisie skleníkových plynov a ekologická stopa v rôznych systémoch hospodárenia - dôraz na pestovanie cereáliíLacko-Bartošová, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)D-VRPFAaFRDetails of topic0 / 1--
7.BTHistória a tradície slovenského vidiekaČurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
8.BTHistória vývoja poľnohospodárstva a vidieka vo zvolenom regióneLacko-Bartošová, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)B-UPRFAaFRDetails of topic2 / 2 Tomič, J.
Konečný, M.
9.DisTHodnotenie hospodárskych vlastností produkcie rakytníka rešetliakovitého a ruže šípovej v agroklimatických podmienkach Slovenska (externá forma)Habán, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)D-SRPFAaFRDetails of topic0 / ----
10.DisTHodnotenie kvantitatívno-kvalitatívnych ukazovateľov produkcie pestreca mariánskeho pestovaného na Slovensku. D (Denná forma)Habán, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)D-SRPFAaFRDetails of topic0 / 1--
11.BTCharakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľadeČurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Trnková, P.
12.DisTChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (externá)Týr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)D-VRPFAaFRDetails of topic0 / 1--
13.BTChránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchuČurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Puškášová, Ľ.
14.DTKvalita produktov ekologickej výroby a ich vply v na zdravie ľudíLacko-Bartošová, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Adamec, J.
15.DisTKvantitatívno-kvalitatívna hodnota produkcie levandule úzkolistej pestovanej v agroekologických podmienkach Slovenska. E (Externá forma)Habán, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)D-SRPFAaFRDetails of topic0 / 1--
16.DTMikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcíSmatana, J.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
17.DisTMitigačný potenciál udržateľných osevných postupov. EMacák, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)D-VRPSUADetails of topic0 / 1--
18.BTMožnosti využitia sociálneho poľnohospodárstva na SlovenskuLacko-Bartošová, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Chrenko, D.
19.BTMožnosti využitia sociálneho poľnohospodárstva na SlovenskuLacko-Bartošová, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 2 Tínesová, A.
20.BTPestovanie a využitie vybraných druhov rastlín z čeľade hluchavkovité (Lamiaceae).Čurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)SUADetails of topic1 / 2 Predný, M.
21.DTVplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatejMacák, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
22.DTVýskyt druhov burín na podniku MATEX s.r.o.a úspešnosť ich regulácie v sóji fazuľovejTýr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)I-VORFAaFRDetails of topic1 / 1 Nyisztor, R.
23.DTVýskyt inváznych druhov burín na vybranom podniku a úspešnosť ich regulácie vo vybraných plodináchTýr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)I-VORFAaFRDetails of topic1 / 1 Neštický, R.