Prehľad vypísaných tém - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | B | H | Ch | M | P | S | U | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAnalýza implementácie opatrení SPP pre SHRKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
2.BPAnalýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektuMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
3.BPBiologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)Žitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPBuriny v kukurici siatej a ich regulácia vo firme Pelor, s.r.o. Michal na OstroveTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPBuriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia vo firme Sírius Agro, s.r.o. MojmírovceTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-VORFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPBuriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Agroprofit Boliarov, s.r.o.Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Hrehor, J.
7.DPBuriny v kukurici siatej a ich regulácia vo firme Medzičilizie, a.s. Čilizská RadvaňTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Keszegh, P.
8.DPBuriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku MVL - AGRO, s.r.o. Dolné OzorovceTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Turóczi, J.
9.BPHistória a tradície slovenského vidiekaŽitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy2 / 2 Trhanová, T.
Cviková, S.
10.DizPHodnotenie kvantitatívno-kvalitatívnych ukazovateľov produkcie pestreca mariánskeho pestovaného na Slovensku. DHabán, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPCharakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľadeŽitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPCharakteristika vybraných druhov burín z čeľade pupencovité a zemedymovitéTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)B-UPRFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Mizere, D.
13.DizPChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (denná forma)Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
14.DizPChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (externá forma)Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
15.BPChránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchuŽitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPMikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcíSmatana, J.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
17.BPMožnosti regulácie burín pri pestovaní vybraných plodín na PD NevericeTýr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)B-MRVFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Badinka, J.
18.DizPProduktivita a ekonomika pestovania cereálií v udržateľných systémoch hospodárenia, externá formaLacko-Bartošová, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
19.DizPSilymarínový komplex a produkcia nažiek pestreca mariánskeho v rôznych agroekologických podmienkach. (E)Habán, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPUdržanie tradičných hodnôt života a vidieckej krajiny v BrehochSmatana, J.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)B-UPRFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPVplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatejMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--