Přehled vypsaných témat - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | H | Ch | M | T | V

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPAnalýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.BPAnalýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektuMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
3.BPBiologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)Žitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DP
Buriny v kukurici siatej v Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska Štiavnička
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1
5.
DP
Buriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku PD Javorinka, okr. Galanta
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
Sučíková, N.
6.
DP
Buriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Gabriel Balázs SHR - Farná
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-VOR
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Balázs, Á.
7.BPHistória a tradície slovenského vidiekaŽitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2
Cviková, S.
Trhanová, T.
8.
BP
Charakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
9.
DisP
Chemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (E)
Týr, Š.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRP
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
10.
DisP
Chemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (D)Týr, Š.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BP
Chránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchuKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
12.DP
Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.DP
Morfologické, produkčné a kvalitatívne parametre netradičných cereálií
Lacko-Bartošová, M.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Bábsky, F.
14.
BP
Terapeutické využitie liečivých rastlín v prevencii a liečbe respiračného a tráviaceho systémuKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1 Kotlárová, N.
15.
DP
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.DisPVplyv pestovateľských systémov na produkčné a environmentálne indikátory udržateľnosti v podmienkach meniacej sa klímy. EMacák, M.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
D-VRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
17.
DP
Vplyv vybraných druhov rodu Mentha L. na obsah silíc v spracovaných a prírodných produktoch.
Korczyk-Szabó, J.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
18.BPVývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3--