Summary of topics offered - Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | H | Ch | M | T | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza implementácie opatrení SPP pre SHRDepartment of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
2.BTAnalýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektuMacák, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 2--
3.BTBiologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)Žitniak Čurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
4.DTBuriny v kukurici siatej v Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska ŠtiavničkaTýr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)I-UPRFAaFRDetails of topic1 / 1 Kohút, M.
5.DTBuriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku PD Javorinka, okr. GalantaTýr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)I-UPRFAaFRDetails of topic1 / 1 Sučíková, N.
6.DTBuriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Gabriel Balázs SHR - FarnáTýr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)I-VORFAaFRDetails of topic1 / 1 Balázs, Á.
7.BTHistória a tradície slovenského vidiekaŽitniak Čurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--SUADetails of topic2 / 2 Trhanová, T.
Cviková, S.
8.BTCharakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľadeŽitniak Čurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
9.DisTChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (E)Týr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)D-VRPFAaFRDetails of topic0 / 1--
10.DisTChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (D)Týr, Š.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)D-VRPFAaFRDetails of topic0 / 1--
11.BTChránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchuŽitniak Čurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 1--
12.DTMikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcíSmatana, J.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--SUADetails of topic0 / ----
13.BTTerapeutické využitie liečivých rastlín v prevencii a liečbe respiračného a tráviaceho systémuKorczyk-Szabó, J.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)B-UPRFAaFRDetails of topic1 / 1 Kotlárová, N.
14.DTVplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatejMacák, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
15.DisTVplyv pestovateľských systémov na produkčné a environmentálne indikátory udržateľnosti v podmienkach meniacej sa klímy. EMacák, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)D-VRPFAaFRDetails of topic0 / 2--
16.DTVplyv vybraných druhov rodu Mentha L. na obsah silíc v spracovaných a prírodných produktoch.Korczyk-Szabó, J.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)I-UPRFAaFRDetails of topic1 / 1 Tínesová, A.
17.BTVývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.Lacko-Bartošová, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 3--