Summary of topics offered - Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | H | Ch | M | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
DetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
BT
Analýza implementácie opatrení SPP pre SHRDepartment of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
2.
BT
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
3.BTBiologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
4.
BT
História a tradície slovenského vidieka
Žitniak Čurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
2 / 2
5.BTCharakteristika a možnosti využitia vybraných plevnatých druhov pšenice vo výžive ľudíKorczyk-Szabó, J.
Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Váňová, A.
6.BTCharakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľadeDepartment of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
7.
BT
Chránená krajinná oblasť Horná Orava - prírodné a sociálne determinanty rozvoja cestovného ruchu
Žitniak Čurná, V.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
8.
DT
Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcíDepartment of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / --
--
9.DT
Vplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatej
Macák, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic0 / 1--