Summary of topics offered - Department of Veterinary Sciences (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | E | H | K | M | O | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTEndoparazitózy koníImrich, I.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Bedenský, L.
2.DTHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénuToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
3.DTHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénuToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
4.BTKontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužovToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
5.BTMikroklíma a vetranie v chove ošípanýchImrich, I.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Kvokačka, R.
6.BTMlieko a riziká jeho kontaminácie toxickými prvkami vo vzťahu k zdraviu človekaToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Plutková, K.
7.BTMlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človekaToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
8.DTMorfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľuToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
9.BTOrganochlórované pesticídy v mlieku živočíchovToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Deáková, K.
10.BTVčelie produkty a ich zdravotné účinkyToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Sitkey, J.
11.DTVplyv mikroklímy na reprodukčné parametre ošípanýchImrich, I.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
12.DisTVplyv pergy a drienky na biochemické ukazovatele krvi a funkčnú morfológiu tenkého čreva diabetických potkanov - DToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)D-VYZFAaFRDetails of topic0 / 1--
13.DTVplyv typu podlahy ležiskového boxu na pohodu dojnícImrich, I.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
14.BTVýznam vlákniny vo výžive človekaTančin, V.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Martinček, L.
15.BTZásady biologickej bezpečnosti v chove ošípanýchImrich, I.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Gračka, M.
16.DTZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv bez trhovej produkcie mliekaKanka, T.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
17.BTzhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
18.DTZmeny metabolizmu oviec počas gravidity a v skorom puerpériu.Šťastná, D.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--