Prehľad vypísaných tém - Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | H | K | M | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénu
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Histologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénu
Toman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
3.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
4.
BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.BPKontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužovKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
7.BPMlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človekaToman, R.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
DP
Morfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľuKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BPVčelie produkty a ich zdravotné účinky
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Výskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach Slovenska
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Bucová, D.
11.
DP
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov bahníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
12.
DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov dojníc(vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Dovalovská, S.
13.DPZhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc (vybraného plemena) vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--