Summary of topics offered - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | O | P

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAko vplýva stravovanie a výživa na adherenciu k telesným aktivitám u VŠ študentovMinárik, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
2.DTAnalýza ponuky a nutričného zloženia jedál vo vysokoškolských jedálňach a ich konfrontácia s aktuálnymi odporúčaniami racionálnej zdravej výživyMinárik, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
3.DTAnalýza ponuky a spotreby funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhuChlebo, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 3 Feriancová, A.
4.BTAnalýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov študentov vybraných stredných škôlChlebo, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic3 / 3 Bujnovská, M.
Vojtek, M.
Matyášová, E. M.
5.BTAnalýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov žiakov vybraných základných škôlChlebo, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic2 / 3 Mihok, R.
Mareková, J.
6.DisTAnalýza zmeny telesnej stavby a telesnej výkonnosti v súvislosti so zmenou pomeru príjmu základných živín (denná forma)Plutinský, J.Department of Human Nutrition (FAaFR)D-VYZFAaFRDetails of topic0 / ----
7.DTObsah energie a vybraných nutrientov v obedoch ponúkaných na tzv. gastro lístky vo vybraných reštauračných zariadeniach na SlovenskuMinárik, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic2 / 2 Kürthyová, A.
Kunová, B.
8.BTPolyfenoly ako významné benefitné látky vo výživeHabánová, M.Department of Human Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Lončar, K.