Prehľad vypísaných tém - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | H | S | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BPHodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuŠimko, M.
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Silážne aditíva ich vplyv na kvalitu konzervovaných krmív
Katedra výživy zvierat (FAPZ)B-MZV
B-VSP
B-SCH
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
3.DizP
Zlepšenie parametrov nutričnej a hygienickej kvality konzervovaných krmív využitím silážnych aditív (D)
Juráček, M.
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
D-VYZ
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--