Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
2.DP
- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zrenia
Kročko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.BPAbruskulárne mykorízne hubyMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
4.
BP
Analýza chemických komponentov v muštoch
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)B-VINBSPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Grolmusová, M.
5.
DP
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
6.DP
Analýza mäsa diviakov v priebehu zrenia
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BP
Analýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.BP
Analýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
10.BPAnalýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
11.
BP
Analýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BPAnalýza studničných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
13.
BP
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
BPAnalýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
15.
DP
Analýza zápalových markerov v krvi vysokoprodukčných dojníc
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
16.
BP
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Capcarová, M.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
17.
DPAntibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktovKatedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BPAntibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyKatedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.DPANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
20.
BPAntibiotická rezistencia u baktérií všeobecne považovaných za bezpečnéHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
21.BPAntifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DP
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
23.
BP
Aplikácia 2D elektroforézy pri analýze proteómu cereáliiChňapek, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
24.
BP
Autentifikácia biopotravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
25.BPBaktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencieHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
BP
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
27.
BP
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
DP
Bezpečnosť a kvalita výsledného produktu spontánneho kvasenia a kvasenia s využitím aktívnych suchých kvasiniek
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
29.DP
Bezpečnosť konzumácie vybraných strukovín z hľadiska obsahu ťažkých kovov
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Mičániová, N.
30.
DP
Bezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmi
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
31.
BP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.DPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
33.
BP
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
34.BP
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Javoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Apiaceae
Tančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
36.
BPBiologicky aktívne látky rastlín čeľade LauraceaeTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
37.BP
Celogenómové sekvenovanie mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DPDetekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniaeKatedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCRKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DPDetekcia kofeínu ako markera kvality a obľúbenosti kávyBobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DP
Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCR
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATIFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
42.
DPDetekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvasenia
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DPDetekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápojaKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
44.
DP
Determinácia účinku bioaktívnych látok na funkciu Leydigových buniek
Kováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ATIFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
BP
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povoduKatedra chémie (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
46.
DP
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
47.
DP
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktériíHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
48.
BP
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
49.BPEfluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencieHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Poláková, S.
50.
DP
Endogénna mykocénoza pšenice slovenského pôvodu so zameraním na toxinogénny rod Penicillium
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.
BP
Environmentálne polutanty ako rizikové faktory potravového reťazca
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
52.
DPEnvironmentálne polutanty vo vzťahu ku zdraviu divožijúcich zvierat
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
53.
BP
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
54.
BP
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
55.
BP
Faktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsa
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
BP
Falšovanie a autentifikácia kávy a výrobkov s prídavkom kávy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Brenesselová, A.
57.
BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióneKozelová, D.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
58.
BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióneKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
59.
BP
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chuti
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
60.
DPHodnotenie kvality mäsa jahniatKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
DP
Hodnotenie oxidačnej stability chladených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej siliceKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
62.DPHodnotenie vybraných technologických parametrov piva pripraveného rôznymi spôsobmi chmelenia v prevádzkových podmienkachDráb, Š.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu1 / -- Kováčová, Z.
63.
DP
Hodnotenie vybraných zložiek kávy s antioxidačným potenciálom
Bobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
BP
Charakteristika bioaktívnych látok v rode Allium a ich vplyv na zdravie človeka
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.BP
Charakteristika sírnych zlúčenín vo vybraných druhoch Allium a ich potenciálny vplyv na zdravie človeka
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
66.
DP
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženia
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
67.DP
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajoch
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
BPChemická kontaminácia hydinového mäsa a vajecPavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
DP
Cholesterol v kurčacom mäse po aplikácii rozličných druhov a kombinácie rastlinných silícAngelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BP
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.DPKomunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod AlternariaMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Martišková, L.
72.
DP
Koncentrácia pohlavných hormónov vysokoprodukčných dojníc v závislosti od produkcie
Slanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
BP
Kontaminácia vodných tokov na Slovensku
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
74.DP
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
75.
BP
Kontrola obsahu ortuti v sladkovodných rybách z vybranej lokality
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.BPKontrola obsahu rizikových prvkov v svalovine rýb z vybranej lokalityKatedra chémie (FBP)B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.DPKumulácia ortuti v orechochHarangozo, Ľ.
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
DP
Kvalita spermií baranov zošľachtenej valašky
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pilka, B.
79.BPMaskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravináchKatedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Palenčárová, L.
80.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekvice
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Pajer, M.
81.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievaniaMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Medvecká, F.
82.
BP
Metodika detekcie mechanizmov rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.BP
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediach
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
84.
BP
Mikro a makro elementy v tkanivách zvierat a ich vzťah ku redox markerom
Kováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
85.BP
Mikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniek
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
86.BP
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Felšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
87.
BP
Mikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôd
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
BP
Mliečne tuky
Čuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
89.BPModerné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
90.
BPModerné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
91.
BP
Modulačné účinky alkaloidov na živočíšne bunky in vitroKolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
DP
Monitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húbKatedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
93.BP
Možnosti aplikácie CO pri balení potravín.
Pavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
DP
Možnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu
Pavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
BP
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiáchMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mikúš, L.
96.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby červených vín
Felšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
97.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby bielych vín
Felšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
98.
BPNetradičné druhy obilnín a ich využitie v gastronómii.Kolesárová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
99.BP
Netradičné druhy ovocia a ich využitie v gastronómii
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.
BP
Nutričné a antinutričné zložky múky
Katedra chémie (FBP)
B-PTGSPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
101.
BP
Nutričné hodnotenie potravín pri príprave regionálnych pokrmovKolesárová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
102.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
103.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Massanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-TNiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
104.
DP
Obsah bioaktívnych látok a sírnych zlúčenín v rode Allium vplyvom rôznych technologických postupov
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
105.
DP
Obsah fytochemikálií vo vybraných druhoch rodu Allium a význam pri udržaní ľudského zdravia
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
106.BPObsah ortuti vo vybraných druhoch orechovHarangozo, Ľ.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
107.
BPObsah rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
108.
BP
Obsah stopových prvkov a ich vplyv na obsah vitamínu C v plodoch Ruže šípovej (Rosa canina L)
Árvay, J.Katedra chémie (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
109.
BP
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
110.
BP
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
111.
DP
Oxidačná stabilita chladených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej siliceAngelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
112.DP
Oxidačná stabilita mrazených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
Angelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.
BP(Oxidatívny status endotelových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
114.
DPPCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôdeMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
115.BP
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlaku
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
116.
BP
Pigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Katedra mikrobiológie (FBP)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
117.
DP
Porovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastnostíKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
118.
DP
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Stanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
DP
Porovnanie účinosti detekcie lunazínového peptidu pomocou 1D a 2D elektroforézyChňapek, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
120.
DP
Porovnanie účinosti detekcie lunazínového peptidu pomocou 1D a 2D elektroforézyChňapek, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-BKIA
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
DP
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
122.
BP
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické huby
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
123.
BP
Probiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravínKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
DPProfil mastných kyselín jahniat v systéme pasienkového chovuAngelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
125.
DPProteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice letnejChňapek, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
DP
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice špaldy
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
127.
DP
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice tvrdej
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
128.
BP
Regionálna distribúcia zloženia zásobných bielkovín pšenice letnej
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
DisP
Reprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove Fakulta biotechnológie a potravinárstva
D-BIO
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
BPRiziká interakcie obal - potravina
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
131.
BP
Riziká kontaminácie surovín a potravín rastlinného pôvodu z Tekovského regiónu.
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
132.
BP
Riziká vstupu ťažkých kovov do potravového reťazca
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / --
Lanczová, V.
133.BP
Riziká vzniku akrylamidu v potravinách
Katedra chémie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Smereková, K.
134.
BP
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
135.
DP
Rizikové kovy v pistáciachKatedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
136.
DP
Rizikové kovy v pôde a ich vplyv na bezpečnosť dopestovaných poľnohospodárskych plodín
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / -- Kemiačová, L.
137.
BP
Rizikové kovy v semenách tekvice
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
138.
BP
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmusKatedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
139.
DP
Rizikové prvky v orechochHarangozo, Ľ.Katedra chémie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
140.
BPRybie mäso ako potencionálny zdroj aktívnych látokKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APb
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
141.
BP
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchKatedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
142.
DP
STANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODU
Kročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
143.
DPSúčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húbKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
144.
BP
Súčasné trendy v príprave pokrmov.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bojdová, A.
145.
BP
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
146.
BP
Ťažké kovy vo vinárskych produktoch
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)B-VINB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
147.
BP
Transkriptomická analýza mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
BP
Trend využívania syntetických a prírodných potravinárskych farbív
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
149.
BP
Trend využívania syntetických sladidiel v potravinách
Katedra chémie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
150.DPÚčinky pergy na lipidový profil krvi potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
151.BPÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABbFBPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
152.
DPÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
153.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
154.BPÚprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnosti
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.
DPVariabilita obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity v slovenských odrodách fazuleTimoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
I-TNiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.
DP
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomKatedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / --
Búdová, S.
157.
DP
Vplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeKatedra mikrobiológie (FBP)I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
158.BP
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Javoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
159.
DP
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeKatedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
160.
DP
Vplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
161.
BP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu.
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABb
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / ----
162.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu0 / --
--
163.BP
Vplyv environmentálnych polutantov na zdravotný stav živočíchov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
164.DPVPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOVKročko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
165.
DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-BIi
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
166.
BP
Vplyv genotypu a pestovateľského prostredia na kvalitu kávy
Bobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
167.
BP
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APb
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
168.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v ľuľku zemiakovom
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
169.
DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / -- Tisajová, M.
170.
DP
Vplyv konzumácie pergy na aktivitu pečeňových enzýmov potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Grubárová, V.
171.
BP
Vplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vína
Czako, P.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
172.
DP
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
173.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu
1 / --
Kocifajová, K.
174.
DP
Vplyv pergy na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovCapcarová, M.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
175.
BP
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmovKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
176.
BP
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
177.
DP
VPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
178.
BPVplyv redukcie hrozna na kvalitu vínaKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-VINB
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
179.
DP
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annuum L.
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
180.
DP
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
181.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
182.DPVplyv sezónnosti na obsah environmentálnych polutantov a nutričné vlastnosti mäsa sladkovodných rýbKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
183.
DP
Vplyv skladovania na obsah a dynamiku vybraných fytohormónov v hľuzách ľuľka zemiakového
Katedra chémie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
184.
BP
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleniny
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
SPUPodrobnosti tématu1 / 1
185.
DPVplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovomKatedra chémie (FBP)I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / --
186.
DP
Vplyv teploty a času sušenia na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Katedra chémie (FBP)
I-TNi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
187.
DP
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktériíHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
188.
BP
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmovJavoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
189.DPVplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu RhizopusTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
190.DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKiFBPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
191.
DPVplyv vysokoenergetickej diéty na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovCapcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
192.
DP
Vplyv zinku na obsah polyfenolických látok a antioxidačnú aktivitu v hrachu záhradnom
Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)I-TNiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
193.
DPVybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu1 / --
194.
BPVýroba a hodnotenie masti a vedľajších produktovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
195.
BP
Výroba ekologických mliečnych výrobkovKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
196.
BP
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostovJavoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
197.
DP
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvoduFelšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
198.
DP
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKiSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
199.
DP
Výskyt zástupcov rodu Penicillium v endogénnej časti pšeničných zŕnBarboráková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Artamonov, B. A.
200.
BP
Využitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
201.DP
Využitie a vplyv makovej bezlepkovej múky na kvalitu trvanlivého pečiva.
Kolesárová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
202.
DP
Využitie a vplyv ryžovej (bezlepkovej) múky na kvalitu trvanlivého pečiva.
Kolesárová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNi
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
203.BP
Využitie bakteriocínov pri balení poravín
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
204.
BP
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
205.
BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
206.
BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
207.
BP
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
208.
DPVyužitie zvieracích modelov pri štúdiu diabetes mellitusKalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
209.
BP
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
210.DP
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
211.
BPVýznam a nutričné zloženie kozieho mäsaKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-MZV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
212.
BP
Význam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveri
Haščík, P.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-MZV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
213.
BP
Význam a využitie kokosového orecha
Harangozo, Ľ.
Katedra chémie (FBP)
--FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
214.
BPVýznam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbFBPPodrobnosti tématu
0 / --
--
215.DPZákladné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióneStanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Duchonová, A.
216.BP
Zdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mlieku
Golian, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / ----
217.
BP
Zmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
218.
BP
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vajda, O.
219.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
220.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----