Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DT- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkov
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
2.
DT
- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zreniaKročko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--SUADetails of topic0 / ----
3.
BT
Abruskulárne mykorízne hubyMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Akrylamid v potravinách
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / --
--
5.
BT
Aktívne a inteligentné spôsoby balenia rýbPavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFSDetails of topic1 / 1
6.
BT
Analýza chemických komponentov v muštoch
Department of Chemistry (FBFS)
B-VINB
SUA
Details of topic
1 / 1
7.
DisTAnalýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externáDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEP
FBFS
Details of topic0 / 1
--
8.DT
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
9.DTAnalýza mäsa diviakov v priebehu zreniaČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
10.
BT
Analýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1
--
11.
BTAnalýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Analýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Analýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / 1
--
15.
BTAnalýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkovStanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Harisová, K.
16.
DisT
Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky
Maková, J.
Department of Microbiology (FBFS)
D-MBI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
17.
DTAnalýza schopnosti spotrebieľov rozlišovať bryndzu s rôznym podieľom ovčej zložky
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
18.
BT
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
19.
BTAnalýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
20.
DisT
Analýza zmien prenylovaných flavonoidov počas kvasného procesu výroby pivaUrminská, D.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
D-ABTFBFSDetails of topic0 / 1--
21.BTAnimálne modely pre výskum diabetes mellitusCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFS
Details of topic
1 / 1
Šimková, P.
22.
DTAntibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktovDepartment of Microbiology (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
0 / 1--
23.
BT
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyHleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1--
24.
DT
ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIAT
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
25.
BT
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Tančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic
1 / 1 Mrvová, M.
26.
DTAntimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyHleba, L.Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
27.
BT
Antimikrobiálne požívateľné obaly pre uchovanie mäsa a mäsových výrobkov
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Brachňáková, K.
28.BTAntinutričné látky strukovínTimoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
29.BT
Antioxidačná aktivita vybraných druhov kávy
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1--
30.BT
Antioxidačná aktivita vybraných zložiek potravín
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1--
31.
BT
Bakteriálna diverzita v produkcii vín
Felšöciová, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-VINB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
32.
BT
Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotíkHleba, L.Department of Microbiology (FBFS)--FBFS
Details of topic
1 / 1
Grežo, D.
33.
BT
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
34.
BT
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic1 / 1
35.BTBezlepkové potraviny, ich dostupnosť a potenciál v gastronómii.Bojňanská, T.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 2--
36.BTBezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbívDepartment of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic1 / -- Husarčíková, D.
37.
BTBezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
Department of Chemistry (FBFS)
B-VLU
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
38.
BT
Bezpečnosť a kontrola vstupnej suroviny na výrobu piva
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic1 / 1 Mátyusová, L.
39.DT
Bezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmi
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
40.
DT
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderovDepartment of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
41.
BT
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
42.
BT
Bioaktívne látky v bylinných čajochŠnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
1 / 1
Taliga, T.
43.BTBioaktívne látky vo vybraných surovinách a potravinách rastlinného pôvoduMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-VLU
FAaFRDetails of topic0 / 1
--
44.
BT
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlínDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABB
SUA
Details of topic0 / 1--
45.
BT
Biochemická a genetická charakteristika ovsa siateho (Avena sativa)
Gálová, Z.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)B-ABTB
B-ABB
FBFS
Details of topic
1 / 1
46.
BT
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade ApiaceaeTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Čubirková, J.
47.BT
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Tančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic
1 / --
48.
BTBioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradáciaJavoreková, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
1 / 1
49.
BTCelogenómové sekvenovanie mikroorganizmovDepartment of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
50.
DT
Cibuľa (Allium cepa L.) zdroj zdraviu prospešných látok
Lidiková, J.Department of Chemistry (FBFS)I-VLUFAaFR
Details of topic
0 / 1--
51.
DT
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Hleba, L.Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
52.
BTDetekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCRMedo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
53.
DT
Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCRTomka, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Farkasová, S.
54.
DT
Detekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvaseniaHleba, L.Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
55.
BT
Detekcia mliečnych proteínov
Zajác, P.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
56.
DT
Detekcia zložiek C. arabica súvisiacich s kvalitou nápoja
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
57.
DT
Detekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápojaBobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
58.
DisTDeterminácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá formaTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)
D-MBI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
59.DisTDeterminácia markerov zrenia živočíšnych produktovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)D-TEPSUA
Details of topic
0 / 1--
60.
DisT
Determinácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchov
Kováčik, A.Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBI
FBFS
Details of topic
0 / --
--
61.
BT
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Trebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
62.
DTDiverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvoduDepartment of Microbiology (FBFS)
I-FSC
SUADetails of topic1 / 1
63.DTDrobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktériíHleba, L.Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
64.
BT
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Medo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
1 / 1
Maňová, M.
65.
DisT
Efektívne prístupy v autentifikácii a detekcii medzidruhového falšovania mlieka a syrovZeleňáková, L.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
66.
BT
Efluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic1 / 1
67.
DT
Endogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvodu
Mašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCE
FBFS
Details of topic
0 / 1--
68.
BT
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktérií
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
69.
BTEscherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Baumgartnerová, J.
70.
BT
Expresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
71.
BT
Expresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermiíTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABTB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
72.
BT
Faktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsa
Čuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
73.
BTFalšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
74.
BT
Falšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / 1
--
75.
BT
Falšovanie alkoholických nápojov.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
76.
BT
Fytohormóny v obilnináchTrebichalský, P.
Department of Chemistry (FBFS)
B-APBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
77.
BT
Gastronomické podujatia vo vybranom regióneKozelová, D.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-FTGFBFSDetails of topic0 / 2--
78.
BT
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
79.
DT
Genetická biodiverzita fazule záhradnej
Gálová, Z.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
I-ATI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
80.
DTGenetická biodiverzita pohánky jedlejGálová, Z.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1 Jančov, M.
81.
DT
Genetická diverzita kukurice determinovaná génovo špecifickými DNA markermiDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ATI
I-ABI
FBFS
Details of topic1 / 1
82.
DT
Genetická diverzita ovsa determinovaná génovo špecifickými DNA markermiBalážová, Ž.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1 Šebök, E.
83.
DT
Genetická diverzita pohánky determinovaná génovo špecifickými DNA markermiDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
I-ABI
FBFSDetails of topic1 / 1 Kučka, M.
84.DisTGenomická a proteomická variabilita pohánky siatej (Fagopyrum esculentum Moench) a tatárskej (Fagopyrum tataricum Gaertn.)Balážová, Ž.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)D-ABT
SUA
Details of topic
0 / 1
--
85.
DisT
Genomicko - proteomický polymorfizmus fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)
Gálová, Z.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
D-ABT
SUA
Details of topic
0 / 1
--
86.
BT
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chutiŽidek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
87.
BT
Glutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravín
Angelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
88.
BT
Hodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
Maková, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
89.
DTHodnotenie genotypov fazule pomocou génovo špecifických markerovDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ATI
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
90.DTHodnotenie genotypov sóje pomocou génovo špecifických markerovVivodík, M.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABI
I-ATI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
91.
DT
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Banskobystrického kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)--
SUA
Details of topic0 / 1
--
92.
DT
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Košického kraja (pre FAPZ, VLU)
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Scholc, R.
93.
DTHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Prešovského kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)--
SUA
Details of topic0 / 1
--
94.
DT
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Trnavského kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.
Department of Chemistry (FBFS)
--SUADetails of topic0 / 1
--
95.
DT
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)
Department of Chemistry (FBFS)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
96.
DisT
Hodnotenie kvality baraních spermií slovenských národných plemien využitím špecifických fluorescenčných markerovChrenek, P.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)D-ABT
SUA
Details of topic0 / ----
97.
DT
Hodnotenie kvality mäsa jahniat
Čuboň, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1--
98.
DTHodnotenie kvality mäsových výrobkov u vybraného producenta
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
SUA
Details of topic
1 / 1
Szedlár, M.
99.
DT
Hodnotenie kvality vybraných mäsových výrobkovDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-FSC
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
100.
BT
HODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOV
Čuboň, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Králiková, M.
101.
BT
HODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOVDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
102.
BT
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
103.
BT
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Massanyi, P.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUADetails of topic
1 / 1
104.DT
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasu
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic0 / 1--
105.DTHodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
106.BT
Charakteristika biologických preparátov na báze baktérií fixujúcich atmosferický dusík
Maková, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic1 / 1 Trenčan, D.
107.
BT
Charakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizme
Department of Chemistry (FBFS)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1
108.DT
Charakteristika fazule pomocou DNA analýz.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
I-ATI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Bédiová, N.
109.
BT
Charakteristika korenín a riziká ich používania pri produkcii masových výrobkovBobko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1 Riečanová, R.
110.
BTCharakteristika kukurice z molekulárno-genetického hľadiskaBalážová, Ž.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABB
B-ABTB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
111.
BTCharakteristika ovsa z molekulárno-genetického hľadiska
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
B-ABB
FBFSDetails of topic0 / 1--
112.BTCharakteristika pohánky tatárskej z molekulárno-genetického hľadiskaBalážová, Ž.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
B-ABB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
113.
BTCharakteristika proteínov kravského mliekaZajác, P.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKP
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
114.
DT
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženia
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1 Balážová, D.
115.
DT
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajoch
Šnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
116.BT
Chemická kontaminácia hydinového mäsa a vajec
Pavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
117.BTChemické a fyzikálne riziká v pekárskych a cukrárskych výrobkochDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1--
118.
BT
Chemické komponenty vznikajúce počas tepelnej úpravy obilných produktov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
119.BT
Chemické zmeny potravín počas tepelnej úpravy
Tkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTG
B-BKB
SUA
Details of topic
0 / 2--
120.
DisT
Chitinázy mäsožravých rastlín a ich využitie z hľadiska ochrany rastlín voči biotickému stresuDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)D-ABTFBFSDetails of topic0 / 1--
121.
DT
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
Škultéty, M.
122.
DT
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
123.
DisT
Identifikácia markerov autenticity a duálnej kvality vybraných mliečnych a mäsových výrobkov
Golian, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
124.
DT
Identifikácia živočíšnej zložky v sušených cestovinových výrobkoch použitím DNA Čipu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCSUA
Details of topic
1 / 1
Csicsay, V.
125.DisT
Inovácia potravín s osobitným výživovým účelom na báze využitia vedľajších výrobných zvyškov zo spracovania jabĺk- externá
Fikselová, M.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEPFBFS
Details of topic
0 / 2
--
126.
DT
Interakčný vplyv obrábania pôdy a hnojenia na príjem zinku do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
127.
DT
Komparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakovTvrdá, E.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic1 / 1
128.
BT
Kompostovanie ako ekologický spôsob znehodnocovania odpadov činnosťou mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Balaž, E.
129.
BT
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
130.DTKomunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod AlternariaMašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
131.
DT
Kontrola a obsah bioaktívnych látok v najviac pestovaných zeleninách na SlovenskuDepartment of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
132.DT
Kontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
133.
DTKontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovu
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
134.
DT
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z rôznych domácich chovov
Angelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
135.
DT
Kontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanovAngelovičová, M.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
136.
DT
Kontrola kvality skladovaných mrazených pekárskych výrobkovMareček, J.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
137.
DTKontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medovDepartment of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
138.
DT
Kontrola minerálneho zloženia medov od lokálnych producentov
Šnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Klobušická, L.
139.
BT
Kontrola obsahu rizikových prvkov v produktoch rybolovu
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
140.
DTKontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre detiTkáčová, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
I-FSC
I-FSCE
FBFS
Details of topic
1 / 1
141.
BT
Kontroly kvality výrobkov vo vybranej konzervárni
Mendelová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
1 / 1
Halászová, A.
142.
DT
Kryouchovávanie ovarialneho tkaniva hovädzieho odbytka
Chrenek, P.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
143.DTKumulácia niklu do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho vo vzťahu k vybraným biotickým a abiotickým faktorom
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1
--
144.
DT
Kvalita a bezpečnosť mäkkého mäsového výrobku po aplikácii fytonutrientov
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSCSUADetails of topic
0 / 1
--
145.
DTKvalita mäsa zveriny ulovenej vo vybranej poľovnej oblasti.Tkáčová, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
0 / 2--
146.
DT
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
Stanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic1 / 1 Dúžeková, M.
147.
BT
Maskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravinách
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic1 / 1 Palenčárová, L.
148.
DT
Mäsová úžitkvosť prepelíc po aplikácii Pergy v ich výžive
Haščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
FBFSDetails of topic0 / 1--
149.
DT
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekvice
Medo, J.Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Pajer, M.
150.
DT
Metagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievaniaMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic1 / 1 Medvecká, F.
151.
BT
Metodika detekcie mechanizmov rezistencie baktérií
Department of Microbiology (FBFS)B-ABBSUA
Details of topic
1 / 1
152.
BTMetódy izolácie mliečnych proteínov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
1 / 1
153.
BT
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediach
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
154.
BT
Mikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniek
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
155.
BT
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
156.BT
Mikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinu
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
157.
DisT
Mikrocenóza vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvodu
Department of Microbiology (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / --
--
158.DT
Mikroskopické analýzy spermií kohútov
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic1 / 1
159.
DT
Mikroskopické huby sposobujúce znehodnotenie jabĺkTančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
160.
BTMikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôdDepartment of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / 1
Dičerová, K.
161.BTMikrovlnný ohrev a jeho využitie v gastronómiiDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTG
FBFSDetails of topic0 / 2--
162.
BT
Mliečne tuky
Čuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
163.
BT
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
164.
BT
Moderné možnosti využitia srvátky
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--SUA
Details of topic
1 / 1
165.
DisT
Modulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitro
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-FRBE
FBFS
Details of topic0 / --
--
166.
BT
Molekulárno-genetická charakteristika fazule
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
167.
BT
Molekulárno-genetická charakteristika kukurice
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1
168.
BT
Molekulárno-genetická charakteristika repky olejnej
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)B-ABTBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
169.
BT
Molekulárno-genetická charakteristika slnečnice
Vivodík, M.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
170.
DTMonitoring prchavých látok vo vybraných druhoch pravých ovocných destilátovŠnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
171.
BT
Možné zdroje mykotoxínov rodu Alternaria v potravovom reťazci
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic1 / 1
172.
BT
Možné zdroje mykotoxínov rodu Fusarium v potravovom reťazciMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1
Milotová, P.
173.
BTMožnosti aplikácie CO pri balení potravín.Pavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1 Árvayová, V.
174.
BT
Možnosti ovplyvňovania rastu mikroskopických húb v potravinách
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
1 / 1
Cerovská, A.
175.
DT
Možnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--
FBFS
Details of topic0 / 1--
176.
BT
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Lamiaceae v potravinárstve
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic1 / 1
177.
BTMožnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Myrtaceae v potravinárstveDepartment of Microbiology (FBFS)B-BKB
SUA
Details of topic
1 / 1
Vallová, V.
178.
DT
Možnosti využitia rastlinných zdrojov pri zrážaní mlieka
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
179.DT
Možnosti využitia reologických metód na sledovanie vlastností cesta pripraveného z komponentných múk.
Bojňanská, T.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 2
--
180.
BT
Možnosti využitia syrov v gastronómiiDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTG
SUA
Details of topic
1 / 1
Danová, N.
181.
BT
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1
182.
BT
Možnosti zabezpečenia vysledovateľnosti čaju využitím analytických metód
Šnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
183.BTMožnosti zvyšovania oxidačnej stability mäsa a mäsových výrobkovBobko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
184.DTMykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo vinohradníckej obci Vrbové
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic1 / 1
185.
BT
Mykocenóza včelích produktov
Barboráková, Z.Department of Microbiology (FBFS)B-SCH
FAaFR
Details of topic
1 / 1
186.
DT
Mykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Felšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
187.
DT
Mykotická diverzita v procese výroby červených vínDepartment of Microbiology (FBFS)
I-TNI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
188.
DT
Mykotická diverzita v procese výroby bielych vín
Department of Microbiology (FBFS)
I-TNI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
189.
BT
Mýty a fakty o mliekuDucková, V.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1 Bučková, M.
190.
DTNávrh vhodných genetických markerov na autentifikáciu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni druhu a plemena
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
SUADetails of topic
0 / 1
--
191.
BT
Nutričná a chemoprotektívna hodnota sójeTimoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
192.BTNutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Lupinus L.
Department of Chemistry (FBFS)
B-APB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
193.BT
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Phaseolus L.
Timoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
194.
BTNutričné a antinutričné zložky múkyTrebichalský, P.
Department of Chemistry (FBFS)
B-FTG
SUA
Details of topic
0 / --
--
195.
DT
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásDepartment of Animal Physiology (FBFS)I-TNI
FBFS
Details of topic0 / 1--
196.
DT
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Massanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
197.BTObsah stopových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí SlovenskaÁrvay, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic0 / 1--
198.
BT
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmovMedo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
199.DTOptimalizácia doby pečenia pšeničných a pšenično-ražných výrobkov z hľadiska ich bezpečnostiBojňanská, T.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1--
200.
DT
Optimalizácia technológií výroby chleba a pečiva z netradičných surovín.
Bojňanská, T.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 2--
201.
DisT
Optimization of cryopreservation methods for sample storage of animal genetic resources
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
D-FRBE
SUA
Details of topic
0 / --
--
202.
BT
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktériíHleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / --
--
203.
DT
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)
Department of Animal Physiology (FBFS)--SUA
Details of topic
1 / 1
204.
DisT
Ovplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicami
Tančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
D-TEPSUA
Details of topic
0 / 1
--
205.
DT
Oxidačná stabilita kurčacieho mäsa vplyvom biologicky účinnej látky v závislosti od doby skladovaniaAngelovičová, M.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
206.BT(Oxidatívny status endotelových buniek
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
Mikuš, M.
207.
DT
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic0 / 1
--
208.
BTPeľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výživeDepartment of Animal Physiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
209.
BT
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlakuDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / 1
210.
BT
Pigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Department of Microbiology (FBFS)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
211.
DT
Porovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastnostíDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
SUA
Details of topic0 / 2
--
212.
DT
Porovnanie obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
213.DTPorovnanie rozdielnych systémov chovu na fyzikálne vlastnosti vajecAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1
--
214.
DT
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Stanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
215.
DT
Porovnanie texturálnych atribútov vybraných produktov bez a s prideleným špecifickým označenímČurlej, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
216.
DT
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1 Vojtek, M.
217.DTPosudzovanie kvality kávy pripravovanej rôznymi spôsobmi na základe obsahu prchavých látokBobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
218.DisT
Potenciál hydrolytických enzýmov mäsožravých rastlín pre bielo-zelené biotechnológie
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
D-ABT
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
219.BT
Potenciálni producenti mykotoxínov v obilninách
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFSDetails of topic1 / 1
220.DT
Potravinárske spracovanie semien tekvice a výliskov z tekvice pri výrobe cereálnych výrobkov.
Bojňanská, T.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
221.
DisT
Potravinové Neofóbie ako faktor pre vytvorenie a optimalizáciu potraviny na báze jedlého gélu.Vietoris, V.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
D-TEP
SUADetails of topic0 / 1--
222.BT
Povojník batátový - zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
223.BT
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické huby
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1
Turčáková, M.
224.
DisT
Predikcia sladovníckej kvality vybraných odrôd sladovníckeho jačmeňa v období skladovaniaMareček, J.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
D-TEP
SUA
Details of topic
0 / --
--
225.
BT
Prestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)Department of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
226.
BTProbiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic1 / 1
227.
DT
Profil mastných kyselín v mäse kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Bodnárová, A.
228.
DT
Psychrotrofné baktérie z mliečnych výrobkov a ich schopnosť formovať biofilm in vitro
Ducková, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic1 / 1 Makovic, M.
229.DisT
Rakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externa
Department of Animal Physiology (FBFS)D-ABT
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
230.
DisT
Reprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
D-BIO
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
231.
BT
Riziká interakcie obal - potravina
Pavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1 Pilarčíková, K.
232.BTRiziká mikrovlnného ohrevu a jeho využitie pri úprave potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
233.
BTRiziká tepelnej úpravy potavínTkáčová, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
B-FTG
SUA
Details of topic
0 / 2
--
234.
BTRiziká z dovážaných potravínAngelovičová, M.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
235.BT
Riziká z extra spracovaných potravín
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
236.
BT
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Fedorková, S.
237.
BT
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na zdravie človekaStanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1
238.
BT
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmus
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
239.
BT
Rizikové prvky vo vodách
Stanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Javorský, J.
240.
DT
Rizikové prvky v orechoch
Harangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
1 / 1 Ferencová, K.
241.BT
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic1 / 1 Pavlov, T.
242.BT
Skladovanie potravín v gastronomických prevádzkach
Mareček, J.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic0 / 1--
243.
BT
Skladovanie údržných potravín z hľadiska zachovania ich bezpečnosti a kvality
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
244.
DT
Skúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanov
Kalafová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
245.
BT
Sladové nápoje v gastronómii
Solgajová, M.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTG
FBFS
Details of topic
1 / 1 Bodnárová, E.
246.
DTSledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojochStanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
247.
DT
Sledovanie vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov medu počas jeho skladovania
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
248.
DT
Sledovanie zmien v textúre vybraných druhov ovocia podľa stupňa zrelostiDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1
--
249.
BT
Sous vide príprava zeleniny.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
250.BT
Spôsoby odhaľovania nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkov
Belej, Ľ.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / --
--
251.
DT
STANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODU
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--
SUA
Details of topic0 / ----
252.
DT
Stanovenie textúry, obsahu soli a pH u vybraných tukov živočíšneho pôvoduDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
253.
DT
Súčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húb
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic0 / 1--
254.
DT
Súčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na Slovensku
Department of Microbiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Sojáková, B.
255.BT
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Játiová, M.
256.
DT
Tažké kovy a antinutričné látky vo vybraných druhoch rodu Allim
Lidiková, J.Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1--
257.
BTŤažké kovy vo vinárskych produktochDepartment of Chemistry (FBFS)B-VINB
SUA
Details of topic
0 / 1--
258.
DT
Technológia výroby a využitie sušených rajčiakov.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic
1 / 1
259.
DT
Technologická kvalita súčasne pestovaných odrôd jačmeňa sladovníckeho
Solgajová, M.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
1 / 1
260.
BT
Technologická úprava pekárskych výrobkov mrazením a ich skladovanie (výhody, riziká)
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
261.
DTTechnologické využitie povojníka batatového v potravinárstveMareček, J.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic
0 / 1
--
262.
BT
Tetracyklín protekčné proetíny
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
263.
BT
Transkriptomická analýza mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
264.
DTTranslokácia vybraných prvkov vo fruktifikačných orgánoch jedlých divorastúcich húb
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
265.DT
Účinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)--SUA
Details of topic
1 / 1
Bertová, L.
266.
BT
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 3
--
267.DTÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 3--
268.
BT
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFS
Details of topic
0 / 2--
269.
BT
Úprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnostiČurlej, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Szvorák, L.
270.
DT
Vláknité mikroskopické huby v zrnách jačmeňa
Mašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
271.
BT
Voda v potravinách a vo výžive človekaDepartment of Chemistry (FBFS)
B-VLU
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
272.
DT
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanovKalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
1 / --
273.DTVplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanovKalafová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Fuzyová, E.
274.
DT
Vplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
275.
BTVplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôdeJavoreková, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1
--
276.
BT
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Tvrdá, E.
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1--
277.
BT
Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
278.DT
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Medo, J.Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
279.
DT
Vplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkovKročko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
280.
DT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / --
281.
DTVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / --
--
282.
DT
VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOV
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUADetails of topic0 / --
--
283.
DT
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroDepartment of Animal Physiology (FBFS)I-BII
I-ABI
FBFSDetails of topic0 / 1--
284.
DisTVplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEPFBFS
Details of topic
0 / 1
--
285.
BT
Vplyv kadmia, olova a zinku na ľudský organizmus
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Lóžiová, K.
286.
BT
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Department of Microbiology (FBFS)B-APB
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
287.DTVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1
--
288.
DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovovDepartment of Chemistry (FBFS)I-VLUFAaFR
Details of topic
0 / 1
--
289.
DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakochMusilová, J.Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
290.DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Department of Chemistry (FBFS)I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
291.
DTVplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniekLukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFS
Details of topic
1 / 1
292.
BTVplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vína
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-VINB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
293.
DT
Vplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typu
Capcarová, M.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FAaFR
Details of topic1 / 1 Antoničová, J.
294.
DTVplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Piškaninová, M.
295.
DT
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Department of Chemistry (FBFS)
I-VLU
FAaFRDetails of topic0 / 1
--
296.
DTVplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCSUA
Details of topic
0 / 1
--
297.
BT
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / --
298.
DisT
Vplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydiny
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / 1--
299.
BT
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
300.BT
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic0 / --
--
301.
DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermií
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic1 / 1
302.DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátov
Tvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ATI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
303.
DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krvi
Tvrdá, E.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic
1 / 1
304.
DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krvi
Tvrdá, E.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ATI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
305.
DTVplyv pozberového dozrievania na technologickú kvalitu vybraných odrôd jačmeňa sladovníckehoSolgajová, M.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
306.
DT
Vplyv prídavku bezlepkovej múky na kvalitu medovníkaDepartment of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Valachovič, D.
307.DTVplyv prídavku extraktu granátového jablka na ukazovatele kvality mäsového výrobkuDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
308.
DTVPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMV
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
309.
DT
Vplyv prídavku sušených zemiakov na kvalitu pekárskych výrobkovMareček, J.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
310.BT
Vplyv redukcie hrozna na kvalitu vína
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-VINB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
311.DTVplyv rizikových prvkov na antioxidačnú kapacitu zrna pseudoceráliíVollmannová, A.Department of Chemistry (FBFS)--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
312.
DT
Vplyv rizikových prvkov na obsah antioxidantov vo vybraných liečivých rastlinách
Department of Chemistry (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
313.
DTVplyv rôznej doby skladovania na fyzikálno-chemické vlastnosti mäsaTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNI
I-FSC
SUA
Details of topic
0 / 2--
314.
DT
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
315.
DT
Vplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DP
Lidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
316.
DT
Vplyv skladovania na technologickú kvalitu obilnín (potravinárska pšenica, sladovnícky jačmeň...)
Mareček, J.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1
--
317.
BT
Vplyv spracovania na nutričné a fyzikálno-chemické vlastnosti rýb
Pavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 1--
318.
BT
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleninyDepartment of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
SUA
Details of topic0 / 1
--
319.
BT
Vplyv ťažkých kovov na kvalitu cibuľovínLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
320.
DT
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktérií
Hleba, L.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic
0 / 1
--
321.BT
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmov
Javoreková, S.Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
322.
DTVplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu RhizopusTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Volčková, V.
323.
DT
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinereaTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 2--
324.
DT
Vplyv vybraných technologických parametrov na fyziologické vlastnosti zrna jačmeňa sladovníckehoDráb, Š.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFS
Details of topic
1 / 1 Pivodová, D.
325.
DTVybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siatehoDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
SUADetails of topic
1 / --
Hašuľová, D.
326.
BT
Výroba a hodnotenie masti a vedľajších produktov
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
2 / 1
327.
BT
Výroba a význam smoothie nápojov vo výžive a v gastronómii
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFSDetails of topic
1 / 1
Miková, S.
328.BTVýroba ekologických mliečnych výrobkovČuboň, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
329.
DisT
Výskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
Department of Chemistry (FBFS)
D-TEP
FBFSDetails of topic
0 / --
--
330.BTVýskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostovDepartment of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
331.
BT
Výskyt a detekcia falšovania potravinárskych výrobkov na Slovensku a v EÚ
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1--
332.DTVýskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvoduFelšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
333.
BT
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / 1
334.
DT
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Mašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCE
SUA
Details of topic
0 / 1
--
335.DTVýskyt vláknitých mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch a výrobkoch
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
336.DTVýskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvoduMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Virágová, K.
337.
DT
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu danielieho mäsa na úrovni jedinca
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
338.
DT
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu muflónieho mäsa na úrovni jedinca
Židek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
SUADetails of topic0 / 2
--
339.
DT
Vytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línie
Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / 2--
340.BT
Využitie a význam chmeľu a chmeľových preparátov pri výrobe nápojov
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTGFBFS
Details of topic
0 / 1
--
341.
BT
Využitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
342.
DT
Využitie alternatívnych surovín pri výrobe bezlepkových produktovBojňanská, T.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
343.
BT
Využitie alternatívnych surovín pri výrobe potravín rastlinného pôvodu
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTGFBFS
Details of topic
0 / 2
--
344.
BT
Využitie bakteriocínov pri balení poravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--
FBFS
Details of topic
1 / 1
345.
BT
Využitie fytonutrientov pri výrobe mäsových výrobkov s cieľom zvyšovania ich kvality a bezpečnosti
Bobko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Dzurjovčin, S.
346.DisTVyužitie konsenzuálneho modelu posudzovania produktov a AI prístupy pre selekciu hodnotiteľovDepartment of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
D-TEP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
347.
BT
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
Kostúr, M.
348.
BTVyužitie menej známych druhov zeleniny vo výžive a gastronómii.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
349.BT
Využitie mikroorganizmov zo skupiny PGPB na prípravu biopreparátov
Maková, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
350.BTVyužitie mikroskopických húb v produkcii potravín
Department of Microbiology (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic1 / 1
351.BT
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
352.DisTVyužitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmochLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)
D-MBI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
353.
BT
Využitie nanotechnológií pri produkcií potravínBelej, Ľ.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
354.
DT
Využitie necukorných sladidiel pri výrobe ovocných džemov z pohľadu kvality a zdravotnej bezpečnosti.ojov.
Mendelová, A.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1
--
355.
BT
Využitie netradičných surovín v pekárskych technológiách vo vzťahu k potenciálnym rizikám ich aplikácie.
Bojňanská, T.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 2
--
356.
BT
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Čerteková, S.
357.
BT
Využitie požívateľných obalov na báze lipidov pre balenie potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
1 / 1
358.
DT
Využitie rôznych druhov ovocia a zeleniny pri výrobe funkčných nápojov.
Mendelová, A.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
1 / 1
359.
BT
Využitie tradičných mliečnych výrobkov v regionálnej gastronómii Srbska
Ducková, V.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
1 / 1
Privizer, A.
360.
DT
Využitie vybraných druhov zeleniny pri výrobe sladených nátierokMendelová, A.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
1 / 1
361.
BT
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
362.
DT
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumDepartment of Chemistry (FBFS)--
SUA
Details of topic
1 / --
363.
BT
Význam a nutričné zloženie kozieho mäsa
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-MZV
B-VLU
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
364.
BT
Význam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveri
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-VLU
B-MZV
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
365.BTVýznam bielkovín vo výžive človekaLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1
366.BT
Význam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
367.
BT
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic0 / --
--
368.BT
Význam tukov vo výžive človeka
Department of Chemistry (FBFS)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1
369.
DT
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
370.
DT
Zdravotné riziká vplyvu chemického zloženia kuracieho mäsa po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výživeHaščík, P.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Šár, K.
371.
DT
Zdravotné riziko zmien aminokyselinového zloženia mäsa kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Haščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
1 / 1 Petrus, P.
372.
BTZdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mlieku
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / --
--
373.
DT
Zmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovania
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
SUADetails of topic
0 / 2
--
374.
BTZmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTG
FBFSDetails of topic
1 / 1
Kačmár, M.
375.BTZmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania
Department of Chemistry (FBFS)
B-APBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
376.
DT
Zmrazovanie oocytov hovädzieho dobytkaDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)--
FBFS
Details of topic1 / 1 Frohnová, V.
377.
DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
378.
DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / ----