Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.
DT
- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkov
Kročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--
SUA
Details of topic0 / ----
2.
DT
- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zreniaDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUADetails of topic0 / ----
3.
BT
Abruskulárne mykorízne hubyMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1--
4.
BT
Analýza chemických komponentov v muštoch
Trebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)
B-VINB
SUA
Details of topic
1 / 1 Grolmusová, M.
5.DTAnalýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
6.
DT
Analýza mäsa diviakov v priebehu zreniaDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
7.
BT
Analýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
8.BT
Analýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--
FBFS
Details of topic0 / 1
--
9.BT
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
10.BT
Analýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / 1--
11.
BT
Analýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--FBFSDetails of topic
0 / 1
--
12.
BT
Analýza studničných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Stanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
14.
BT
Analýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
15.DT
Analýza zápalových markerov v krvi vysokoprodukčných dojníc
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
16.
BTAnimálne modely pre výskum diabetes mellitusDepartment of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
17.
DT
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktov
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIAT
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / ----
20.
BT
Antibiotická rezistencia u baktérií všeobecne považovaných za bezpečné
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1
21.
BT
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Tančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)B-BKB
SUA
Details of topic0 / 1--
22.
DT
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyHleba, L.Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1
--
23.
BT
Aplikácia 2D elektroforézy pri analýze proteómu cereálii
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Autentifikácia biopotravín
Bobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
25.BT
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
26.
BT
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTBFBFS
Details of topic
1 / 1
27.
BTBataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
28.
DT
Bezpečnosť a kvalita výsledného produktu spontánneho kvasenia a kvasenia s využitím aktívnych suchých kvasiniek
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
29.
DT
Bezpečnosť konzumácie vybraných strukovín z hľadiska obsahu ťažkých kovov
Timoracká, M.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic1 / 1 Mičániová, N.
30.
DT
Bezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmiKozelová, D.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
31.
DT
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--SUADetails of topic0 / --
--
32.BTBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
33.
BT
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Javoreková, S.Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUADetails of topic
0 / 1
--
34.BTBioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
35.
BT
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Apiaceae
Department of Microbiology (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
36.BTBiologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBSUA
Details of topic
0 / --
--
37.
BT
Celogenómové sekvenovanie mikroorganizmov
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
38.
DT
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Department of Microbiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
39.
BT
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Medo, J.Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
40.
DT
Detekcia kofeínu ako markera kvality a obľúbenosti kávy
Bobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
41.DTDetekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCRTomka, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATIFBFSDetails of topic0 / 1--
42.
DT
Detekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvaseniaDepartment of Microbiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
43.DTDetekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápojaBobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 2--
44.
DT
Determinácia účinku bioaktívnych látok na funkciu Leydigových buniekKováčik, A.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ATI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
45.BTDioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povoduTrebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / ----
46.
DTDiverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvoduMašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
1 / 1
Magdolen, G.
47.DTDrobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
48.
BT
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaDepartment of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Maňová, M.
49.
BT
Efluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFSDetails of topic
1 / 1
Poláková, S.
50.
DT
Endogénna mykocénoza pšenice slovenského pôvodu so zameraním na toxinogénny rod PenicilliumBarboráková, Z.Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic1 / 1 Frantová, D.
51.
BT
Environmentálne polutanty ako rizikové faktory potravového reťazcaDepartment of Animal Physiology (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
52.
DT
Environmentálne polutanty vo vzťahu ku zdraviu divožijúcich zvierat
Kováčik, A.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
53.
BT
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktériíHleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1--
54.
BTEscherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
55.
BT
Faktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsa
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
56.BT
Falšovanie a autentifikácia kávy a výrobkov s prídavkom kávy
Bobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic
1 / 1
57.BTGastronomické podujatia vo vybranom regióneKozelová, D.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-FTGFBFS
Details of topic
0 / 2
--
58.
BT
Gastronomické podujatia vo vybranom regióneKozelová, D.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-FTG
FBFSDetails of topic0 / 2
--
59.
BT
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chuti
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / 1
--
60.
DT
Hodnotenie kvality mäsa jahniatDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic0 / 1--
61.
DT
Hodnotenie oxidačnej stability chladených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 1
--
62.
DT
Hodnotenie vybraných zložiek kávy s antioxidačným potenciálom
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
63.
BT
Charakteristika bioaktívnych látok v rode Allium a ich vplyv na zdravie človekaDepartment of Chemistry (FBFS)--FBFS
Details of topic
0 / --
--
64.
BT
Charakteristika sírnych zlúčenín vo vybraných druhoch Allium a ich potenciálny vplyv na zdravie človekaDepartment of Chemistry (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
65.DT
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženia
Šnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Dírerová, D.
66.DTCharakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajochDepartment of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
67.
BT
Chemická kontaminácia hydinového mäsa a vajecDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
68.
DTCholesterol v kurčacom mäse po aplikácii rozličných druhov a kombinácie rastlinných silíc
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
69.
BTKomunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzyMedo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1--
70.
DTKomunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod AlternariaDepartment of Microbiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic1 / 1 Martišková, L.
71.
DT
Koncentrácia pohlavných hormónov vysokoprodukčných dojníc v závislosti od produkcie
Slanina, T.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
72.
BT
Kontaminácia vodných tokov na Slovensku
Stanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
73.DTKontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medovDepartment of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1--
74.BTKontrola obsahu ortuti v sladkovodných rybách z vybranej lokalityDepartment of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
75.BTKontrola obsahu rizikových prvkov v svalovine rýb z vybranej lokalityDepartment of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1--
76.
DT
Kumulácia ortuti v orechoch
Department of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
77.
DTKvalita spermií baranov zošľachtenej valaškyChrenek, P.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)--FBFSDetails of topic1 / 1 Pilka, B.
78.
BT
Maskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravináchMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
79.
DT
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekviceMedo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Pajer, M.
80.DT
Metagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievania
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic1 / 1
81.BT
Metodika detekcie mechanizmov rezistencie baktérií
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
82.
BT
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediach
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
83.BT
Mikro a makro elementy v tkanivách zvierat a ich vzťah ku redox markerom
Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
84.
BT
Mikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniek
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
85.
BT
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Department of Microbiology (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
86.
BT
Mikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôd
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
87.
BT
Mliečne tuky
Čuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
88.BTModerné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1--
89.
BT
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
90.
BT
Modulačné účinky alkaloidov na živočíšne bunky in vitro
Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABTBFBFS
Details of topic
0 / 1--
91.
DT
Monitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húb
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1--
92.BT
Možnosti aplikácie CO pri balení potravín.
Pavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
93.
DT
Možnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvoduDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
94.
BTMožnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiáchDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABTBFBFS
Details of topic
1 / 1
95.
DT
Mykotická diverzita v procese výroby červených vín
Department of Microbiology (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
96.
DTMykotická diverzita v procese výroby bielych vínFelšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
97.BT
Netradičné druhy obilnín a ich využitie v gastronómii.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTGFBFS
Details of topic
0 / 1--
98.
BTNetradičné druhy ovocia a ich využitie v gastronómiiKolesárová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic0 / 1
--
99.BTNutričné a antinutričné zložky múkyTrebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)B-FTG
SUA
Details of topic
0 / ----
100.
BTNutričné hodnotenie potravín pri príprave regionálnych pokrmovKolesárová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 1--
101.
DT
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Massanyi, P.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
102.DTNutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásMassanyi, P.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / 1--
103.
DT
Obsah bioaktívnych látok a sírnych zlúčenín v rode Allium vplyvom rôznych technologických postupov
Department of Chemistry (FBFS)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
104.
DTObsah fytochemikálií vo vybraných druhoch rodu Allium a význam pri udržaní ľudského zdraviaLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
--FBFS
Details of topic
0 / 1
--
105.
BTObsah ortuti vo vybraných druhoch orechovHarangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
106.BTObsah rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí SlovenskaÁrvay, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
107.
BT
Obsah stopových prvkov a ich vplyv na obsah vitamínu C v plodoch Ruže šípovej (Rosa canina L)Árvay, J.Department of Chemistry (FBFS)--
SUA
Details of topic1 / 1 Gánovská, S.
108.
BT
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
109.
BT
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktériíHleba, L.Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / --
--
110.
DT
Oxidačná stabilita chladených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
Angelovičová, M.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
111.
DT
Oxidačná stabilita mrazených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
112.
BT
(Oxidatívny status endotelových buniek
Lukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
113.
DT
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
114.
BT
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlakuČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
115.
BTPigmenty produkované mikroorganizmami z rodu StreptomycesDepartment of Microbiology (FBFS)
--
SUADetails of topic0 / ----
116.
DT
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľovStanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
117.DT
Porovnanie účinosti detekcie lunazínového peptidu pomocou 1D a 2D elektroforézy
Chňapek, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-FSCEFBFSDetails of topic
0 / 1
--
118.
DT
Porovnanie účinosti detekcie lunazínového peptidu pomocou 1D a 2D elektroforézyChňapek, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
119.
DT
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
120.BT
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické huby
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / 1
121.
BT
Probiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravínPavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
122.DT
Profil mastných kyselín jahniat v systéme pasienkového chovu
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
123.
DT
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice letnej
Chňapek, M.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
124.DT
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice špaldy
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic0 / 1--
125.
DT
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice tvrdejChňapek, M.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
126.BT
Regionálna distribúcia zloženia zásobných bielkovín pšenice letnej
Chňapek, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
127.
DisT
Reprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
D-BIO
FBFSDetails of topic0 / 1--
128.
BT
Riziká interakcie obal - potravina
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
129.BT
Riziká kontaminácie surovín a potravín rastlinného pôvodu z Tekovského regiónu.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
130.BT
Riziká vstupu ťažkých kovov do potravového reťazca
Musilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / --
Lanczová, V.
131.
BT
Riziká vzniku akrylamidu v potravináchDepartment of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
1 / 1
132.BT
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Musilová, J.Department of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
133.
DTRizikové kovy v pistáciachHarangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1
--
134.
DT
Rizikové kovy v pôde a ich vplyv na bezpečnosť dopestovaných poľnohospodárskych plodínDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / --
135.BTRizikové kovy v semenách tekviceHarangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
136.
BT
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmus
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
137.
DT
Rizikové prvky v orechochHarangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
138.BT
Rybie mäso ako potencionálny zdroj aktívnych látok
Haščík, P.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
B-BKB
SUADetails of topic
0 / 1
--
139.
BT
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
140.
DT
STANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODU
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
141.DTSúčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húb
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic0 / 1
--
142.
BT
Súčasné trendy v príprave pokrmov.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTGFBFS
Details of topic
1 / 1
143.
BT
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
144.
BT
Ťažké kovy vo vinárskych produktochDepartment of Chemistry (FBFS)
B-VINB
SUADetails of topic0 / 1
--
145.
BT
Transkriptomická analýza mikroorganizmovDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
146.BTTrend využívania syntetických a prírodných potravinárskych farbívMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
147.
BT
Trend využívania syntetických sladidiel v potravinách
Musilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1
148.
DT
Účinky pergy na lipidový profil krvi potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FAaFR
Details of topic
1 / 1
Slížik, M.
149.
BTÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 3
--
150.
DT
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABIFBFSDetails of topic
0 / 3
--
151.BTÚčinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFSDetails of topic
0 / 2
--
152.
BT
Úprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnosti
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
153.DT
Variabilita obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity v slovenských odrodách fazule
Timoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
154.
DT
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Musilová, J.Department of Chemistry (FBFS)--FBFS
Details of topic
1 / -- Búdová, S.
155.
DT
Vplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABIFBFSDetails of topic
0 / 1
--
156.
BT
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
157.
DT
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
158.DT
Vplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkov
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
159.
BT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu.
Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
B-ABTB
FBFS
Details of topic
0 / --
--
160.
DT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFSDetails of topic
0 / --
--
161.
BT
Vplyv environmentálnych polutantov na zdravotný stav živočíchov
Kováčik, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Mihalcová, Z.
162.
DT
VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOV
Kročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
163.DTVplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-BII
I-ABI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
164.
BT
Vplyv genotypu a pestovateľského prostredia na kvalitu kávy
Bobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
165.BT
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Mašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)
B-APB
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
166.
DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v ľuľku zemiakovom
Department of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / ----
167.DTVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / --
168.
DT
Vplyv konzumácie pergy na aktivitu pečeňových enzýmov potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)Department of Animal Physiology (FBFS)
I-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1
169.BTVplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vínaCzako, P.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-VINB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
170.
DT
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
0 / 1
--
171.BT
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Lukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFS
Details of topic
1 / --
Kocifajová, K.
172.DTVplyv pergy na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovCapcarová, M.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Melušová, Z.
173.
BT
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmovJavoreková, S.Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
174.
BTVplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFS
Details of topic
0 / --
--
175.DTVPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMV
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
176.BTVplyv redukcie hrozna na kvalitu vína
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-VINBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
177.
DT
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annuum L.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
178.DTVplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1 Ráczová, P.
179.DT
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
180.
DT
Vplyv sezónnosti na obsah environmentálnych polutantov a nutričné vlastnosti mäsa sladkovodných rýb
Kováčik, A.Department of Animal Physiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
181.
DTVplyv skladovania na obsah a dynamiku vybraných fytohormónov v hľuzách ľuľka zemiakovéhoLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
182.
BT
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleniny
Hleba, L.Department of Microbiology (FBFS)B-ABTB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
183.
DT
Vplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovomMusilová, J.Department of Chemistry (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic1 / -- Gajdušeková, S.
184.
DT
Vplyv teploty a času sušenia na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húbÁrvay, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
185.
DT
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktérií
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABIFBFSDetails of topic
0 / 1
--
186.BTVplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmovDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABBSUA
Details of topic
0 / 1
--
187.
DT
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu RhizopusTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1
--
188.
DT
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Tančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 2
--
189.
DT
Vplyv vysokoenergetickej diéty na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
190.
DTVplyv zinku na obsah polyfenolických látok a antioxidačnú aktivitu v hrachu záhradnomTimoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)I-TNI
FBFS
Details of topic0 / 1
--
191.DTVybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siatehoTrebichalský, P.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCSUA
Details of topic
1 / --
192.BT
Výroba a hodnotenie masti a vedľajších produktov
Čuboň, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--FBFSDetails of topic
0 / 1
--
193.BTVýroba ekologických mliečnych výrobkovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
194.
BT
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostovJavoreková, S.Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
SUA
Details of topic0 / 1
--
195.
DT
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvodu
Department of Microbiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
196.
DT
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
1 / 1
197.
DT
Výskyt zástupcov rodu Penicillium v endogénnej časti pšeničných zŕn
Barboráková, Z.Department of Microbiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic1 / 1
198.BTVyužitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravínPavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Mániková, K.
199.
DT
Využitie a vplyv makovej bezlepkovej múky na kvalitu trvanlivého pečiva.Kolesárová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
200.DT
Využitie a vplyv ryžovej (bezlepkovej) múky na kvalitu trvanlivého pečiva.
Kolesárová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
SUA
Details of topic0 / 1
--
201.
BT
Využitie bakteriocínov pri balení poravínDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
202.
BT
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--
FBFS
Details of topic0 / 1
--
203.
BTVyužitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
204.
BT
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Šnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
205.BT
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.
Tomka, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
206.
DTVyužitie zvieracích modelov pri štúdiu diabetes mellitus
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1
207.
BTVyužitie živočíšnych bielkovín pri balení potravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
208.
DT
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUADetails of topic0 / --
--
209.BTVýznam a nutričné zloženie kozieho mäsaDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-MZV
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
210.BT
Význam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveri
Haščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-MZVFAaFR
Details of topic
0 / 1
--
211.
BT
Význam a využitie kokosového orechaDepartment of Chemistry (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
212.
BT
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFS
Details of topic
0 / ----
213.
DT
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
Stanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Duchonová, A.
214.
BTZdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mliekuGolian, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic0 / ----
215.
BT
Zmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.Pavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTGFBFS
Details of topic
0 / 1
--
216.
BT
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovaniaTimoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Vajda, O.
217.
DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / ----
218.
DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUADetails of topic
0 / --
--