Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkov
Kročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
2.
DP
- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zrenia
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
BP
Abruskulárne mykorízne hubyMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Akrylamid v potravinách
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Aktívne a inteligentné spôsoby balenia rýb
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Analýza chemických komponentov v muštoch
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
DizPAnalýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externáGolian, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
8.
DP
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Analýza mäsa diviakov v priebehu zreniaKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
10.
BP
Analýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Analýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Analýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Analýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBPPodrobnosti témy0 / 1--
15.BP
Analýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Stanovič, R.Katedra chémie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Harisová, K.
16.
DizP
Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-MBI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
17.
DPAnalýza schopnosti spotrebieľov rozlišovať bryndzu s rôznym podieľom ovčej zložkyKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
18.BP
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Analýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DizPAnalýza zmien prenylovaných flavonoidov počas kvasného procesu výroby pivaUrminská, D.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
21.
BP
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Capcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimková, P.
22.
DP
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktov
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DPANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
25.
BP
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
26.DP
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
27.BP
Antimikrobiálne požívateľné obaly pre uchovanie mäsa a mäsových výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Brachňáková, K.
28.BPAntinutričné látky strukovínTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Antioxidačná aktivita vybraných druhov kávy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Antioxidačná aktivita vybraných zložiek potravín
Bobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.
BP
Bakteriálna diverzita v produkcii vínFelšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-VINBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotík
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
33.
BP
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Sulírová, K.
35.
BPBezlepkové potraviny, ich dostupnosť a potenciál v gastronómii.Bojňanská, T.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTGFBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
36.
BP
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbívMusilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
Husarčíková, D.
37.BP
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
38.BP
Bezpečnosť a kontrola vstupnej suroviny na výrobu piva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
39.
DPBezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmi
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
40.DP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.
BP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
42.
BP
Bioaktívne látky v bylinných čajochKatedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Taliga, T.
43.
BP
Bioaktívne látky vo vybraných surovinách a potravinách rastlinného pôvodu
Katedra chémie (FBP)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BP
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlínJavoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BP
Biochemická a genetická charakteristika ovsa siateho (Avena sativa)
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
46.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Apiaceae
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Čubirková, J.
47.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
48.
BP
Bioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradácia
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Kureková, E.
49.
BP
Celogenómové sekvenovanie mikroorganizmov
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
50.
DP
Cibuľa (Allium cepa L.) zdroj zdraviu prospešných látokLidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
51.DP
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.BPDetekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCRKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
DP
Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCR
Tomka, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
54.DPDetekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvaseniaKatedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.BP
Detekcia mliečnych proteínov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Bolgárová, N.
56.
DPDetekcia zložiek C. arabica súvisiacich s kvalitou nápojaKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.DPDetekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápojaBobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.
DizP
Determinácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá forma
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.DizP
Determinácia markerov zrenia živočíšnych produktov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
D-TEP
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
60.DizPDeterminácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchovKováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
61.
BP
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povoduTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
62.
DP
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKISPUPodrobnosti témy1 / 1
63.DP
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
64.BP
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
65.
DizP
Efektívne prístupy v autentifikácii a detekcii medzidruhového falšovania mlieka a syrovZeleňáková, L.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
66.
BP
Efluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Poláková, S.
67.
DPEndogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvoduKatedra mikrobiológie (FBP)I-BKIA
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.
BP
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
69.
BP
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
70.
BP
Expresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
71.
BP
Expresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
72.
BP
Faktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsa
Čuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
73.
BP
Falšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
74.
BPFalšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.Bobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
BP
Falšovanie alkoholických nápojov.Bobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.
BP
Fytohormóny v obilninách
Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.
BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióneKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
78.BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
79.
DPGenetická biodiverzita fazule záhradnejGálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABI
I-ATI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
80.
DP
Genetická biodiverzita pohánky jedlejKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Jančov, M.
81.
DP
Genetická diverzita kukurice determinovaná génovo špecifickými DNA markermi
Balážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
82.
DP
Genetická diverzita ovsa determinovaná génovo špecifickými DNA markermi
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBPPodrobnosti témy1 / 1
83.
DP
Genetická diverzita pohánky determinovaná génovo špecifickými DNA markermi
Balážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBPPodrobnosti témy
1 / 1
84.DizP
Genomická a proteomická variabilita pohánky siatej (Fagopyrum esculentum Moench) a tatárskej (Fagopyrum tataricum Gaertn.)
Balážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.
DizP
Genomicko - proteomický polymorfizmus fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
86.
BP
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chuti
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.
BP
Glutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravínKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.
BP
Hodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.DPHodnotenie genotypov fazule pomocou génovo špecifických markerov
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
90.
DPHodnotenie genotypov sóje pomocou génovo špecifických markerovVivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABI
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
91.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Banskobystrického kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
92.DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Košického kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
93.DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Prešovského kraja (pre FAPZ, VLU)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
94.DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Trnavského kraja (pre FAPZ, VLU)Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.DizPHodnotenie kvality baraních spermií slovenských národných plemien využitím špecifických fluorescenčných markerovKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABT
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
97.
DP
Hodnotenie kvality mäsa jahniatČuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
98.
DP
Hodnotenie kvality mäsových výrobkov u vybraného producenta
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNISPUPodrobnosti témy
1 / 1
Szedlár, M.
99.
DP
Hodnotenie kvality vybraných mäsových výrobkovTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKI
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2--
100.
BP
HODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APBFBPPodrobnosti témy1 / 1
101.
BP
HODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOVKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
102.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánskaKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
103.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Breja, K.
104.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasu
Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
105.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmovMaková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
106.
BP
Charakteristika biologických preparátov na báze baktérií fixujúcich atmosferický dusíkKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
107.
BPCharakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizmeKatedra chémie (FBP)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
108.
DP
Charakteristika fazule pomocou DNA analýz.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABI
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
109.BPCharakteristika korenín a riziká ich používania pri produkcii masových výrobkovBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
110.
BP
Charakteristika kukurice z molekulárno-genetického hľadiska
Balážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABB
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
111.BPCharakteristika ovsa z molekulárno-genetického hľadiskaBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
112.
BP
Charakteristika pohánky tatárskej z molekulárno-genetického hľadiska
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
113.BPCharakteristika proteínov kravského mliekaKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKP
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
114.DPCharakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženiaKatedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
115.
DP
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajochŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
116.
BP
Chemická kontaminácia hydinového mäsa a vajec
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
117.
BP
Chemické a fyzikálne riziká v pekárskych a cukrárskych výrobkoch
Fikselová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
118.
BP
Chemické komponenty vznikajúce počas tepelnej úpravy obilných produktov
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
119.
BP
Chemické zmeny potravín počas tepelnej úpravy
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
B-BKB
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
120.DizP
Chitinázy mäsožravých rastlín a ich využitie z hľadiska ochrany rastlín voči biotickému stresu
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
121.DP
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Škultéty, M.
122.
DPIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
123.
DizP
Identifikácia markerov autenticity a duálnej kvality vybraných mliečnych a mäsových výrobkov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEPFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
124.DP
Identifikácia živočíšnej zložky v sušených cestovinových výrobkoch použitím DNA Čipu.
Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKISPUPodrobnosti témy1 / 1 Csicsay, V.
125.
DizP
Inovácia potravín s osobitným výživovým účelom na báze využitia vedľajších výrobných zvyškov zo spracovania jabĺk- externá
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2--
126.
DP
Interakčný vplyv obrábania pôdy a hnojenia na príjem zinku do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
127.DPKomparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakovTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
128.
BP
Kompostovanie ako ekologický spôsob znehodnocovania odpadov činnosťou mikroorganizmovKatedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Balaž, E.
129.BP
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
130.
DP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod Alternaria
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
131.
DP
Kontrola a obsah bioaktívnych látok v najviac pestovaných zeleninách na Slovensku
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.DPKontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchovAngelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
133.
DP
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovu
Angelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.
DP
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z rôznych domácich chovovAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
135.DP
Kontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanov
Angelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.
DP
Kontrola kvality skladovaných mrazených pekárskych výrobkov
Mareček, J.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
137.
DP
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
138.
DPKontrola minerálneho zloženia medov od lokálnych producentov
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
139.
BP
Kontrola obsahu rizikových prvkov v produktoch rybolovu
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
140.
DP
Kontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre deti
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNI
I-BKI
I-BKIA
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
141.
BP
Kontroly kvality výrobkov vo vybranej konzervárni
Mendelová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
142.DP
Kryouchovávanie ovarialneho tkaniva hovädzieho odbytka
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Duchajová, A.
143.
DP
Kumulácia niklu do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho vo vzťahu k vybraným biotickým a abiotickým faktorom
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
144.DPKvalita a bezpečnosť mäkkého mäsového výrobku po aplikácii fytonutrientov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
145.
DP
Kvalita mäsa zveriny ulovenej vo vybranej poľovnej oblasti.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKISPUPodrobnosti témy0 / 2--
146.DP
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
Dúžeková, M.
147.
BP
Maskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravinách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Palenčárová, L.
148.DP
Mäsová úžitkvosť prepelíc po aplikácii Pergy v ich výžive
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
149.DPMetagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekviceMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Pajer, M.
150.DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievania
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Medvecká, F.
151.BP
Metodika detekcie mechanizmov rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Cvanciger, D.
152.
BP
Metódy izolácie mliečnych proteínov
Zajác, P.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Rešková, K.
153.
BP
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediachMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
154.
BP
Mikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniek
Felšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
155.
BP
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
156.
BPMikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinuMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
157.DizPMikrocenóza vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvoduKatedra mikrobiológie (FBP)D-TEP
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
158.
DP
Mikroskopické analýzy spermií kohútov
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
159.
DP
Mikroskopické huby sposobujúce znehodnotenie jabĺk
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
160.BP
Mikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôd
Tančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
161.
BP
Mikrovlnný ohrev a jeho využitie v gastronómii
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBPPodrobnosti témy
0 / 2
--
162.
BP
Mliečne tuky
Čuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
163.
BPModerné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkovŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
164.BP
Moderné možnosti využitia srvátky
Ducková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Javorčeková, M.
165.
DizP
Modulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-PZBA
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
166.
BP
Molekulárno-genetická charakteristika fazuleVivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
167.
BP
Molekulárno-genetická charakteristika kukuriceKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Fedorenko, D.
168.
BP
Molekulárno-genetická charakteristika repky olejnej
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
169.
BP
Molekulárno-genetická charakteristika slnečniceVivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
170.
DP
Monitoring prchavých látok vo vybraných druhoch pravých ovocných destilátov
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
171.
BP
Možné zdroje mykotoxínov rodu Alternaria v potravovom reťazci
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Čajková, S.
172.BP
Možné zdroje mykotoxínov rodu Fusarium v potravovom reťazci
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
173.BPMožnosti aplikácie CO pri balení potravín.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1
174.
BP
Možnosti ovplyvňovania rastu mikroskopických húb v potravináchMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Cerovská, A.
175.DPMožnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvoduPavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
176.
BP
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Lamiaceae v potravinárstve
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Valková, V.
177.
BPMožnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Myrtaceae v potravinárstve
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
178.
DP
Možnosti využitia rastlinných zdrojov pri zrážaní mlieka
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
179.
DPMožnosti využitia reologických metód na sledovanie vlastností cesta pripraveného z komponentných múk.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 2--
180.BP
Možnosti využitia syrov v gastronómii
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTGSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
181.
BPMožnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
182.
BP
Možnosti zabezpečenia vysledovateľnosti čaju využitím analytických metód
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
183.BP
Možnosti zvyšovania oxidačnej stability mäsa a mäsových výrobkov
Bobko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.
DP
Mykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo vinohradníckej obci VrbovéKatedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Dundovičová, A.
185.
BP
Mykocenóza včelích produktov
Barboráková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-SCHFAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1 Jánošíková, L.
186.
DP
Mykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
187.DPMykotická diverzita v procese výroby červených vínFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
188.DP
Mykotická diverzita v procese výroby bielych vín
Felšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
189.
BP
Mýty a fakty o mlieku
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
190.
DPNávrh vhodných genetických markerov na autentifikáciu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni druhu a plemenaČapla, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
191.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota sóje
Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
192.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Lupinus L.Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
193.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Phaseolus L.Katedra chémie (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
194.
BP
Nutričné a antinutričné zložky múky
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)B-PTGSPUPodrobnosti témy
0 / --
--
195.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásMassanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
196.
DPNutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
197.
BP
Obsah stopových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí SlovenskaÁrvay, J.Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
198.
BPOperačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmovKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
199.
DPOptimalizácia doby pečenia pšeničných a pšenično-ražných výrobkov z hľadiska ich bezpečnostiBojňanská, T.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
200.
DP
Optimalizácia technológií výroby chleba a pečiva z netradičných surovín.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy0 / 2--
201.DizPOptimization of cryopreservation methods for sample storage of animal genetic resources
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-PZBA
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
202.
BP
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
203.DPOvplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1
204.DizP
Ovplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicami
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
205.DP
Oxidačná stabilita kurčacieho mäsa vplyvom biologicky účinnej látky v závislosti od doby skladovania
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
206.
BP
(Oxidatívny status endotelových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mikuš, M.
207.
DP
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
208.BP
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výžive
Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
209.BPPerspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlakuČurlej, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
210.
BPPigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Katedra mikrobiológie (FBP)
--SPUPodrobnosti témy0 / ----
211.
DP
Porovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastností
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNISPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
212.
DP
Porovnanie obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
213.
DP
Porovnanie rozdielnych systémov chovu na fyzikálne vlastnosti vajecAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
214.
DP
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Stanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
215.
DP
Porovnanie texturálnych atribútov vybraných produktov bez a s prideleným špecifickým označením
Čurlej, J.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
216.
DP
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
217.DPPosudzovanie kvality kávy pripravovanej rôznymi spôsobmi na základe obsahu prchavých látokBobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
218.DizPPotenciál hydrolytických enzýmov mäsožravých rastlín pre bielo-zelené biotechnológie
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
219.
BP
Potenciálni producenti mykotoxínov v obilnináchKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Sova, J.
220.DP
Potravinárske spracovanie semien tekvice a výliskov z tekvice pri výrobe cereálnych výrobkov.
Bojňanská, T.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
221.DizPPotravinové Neofóbie ako faktor pre vytvorenie a optimalizáciu potraviny na báze jedlého gélu.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.
BP
Povojník batátový - zdroj nutričných a bioaktívnych látok v straveMusilová, J.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
223.
BP
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické hubyKatedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
224.
DizP
Predikcia sladovníckej kvality vybraných odrôd sladovníckeho jačmeňa v období skladovaniaKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)D-TEP
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
225.BP
Prestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Csere, F.
226.
BP
Probiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravín
Pavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
227.DP
Profil mastných kyselín v mäse kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Haščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-VLU
FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Bodnárová, A.
228.DPPsychrotrofné baktérie z mliečnych výrobkov a ich schopnosť formovať biofilm in vitro
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Makovic, M.
229.DizP
Rakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externa
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-ABT
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
230.DizP
Reprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove
Slamečka, J.Fakulta biotechnológie a potravinárstvaD-BIOFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
231.BPRiziká interakcie obal - potravinaPavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
232.
BP
Riziká mikrovlnného ohrevu a jeho využitie pri úprave potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
233.
BP
Riziká tepelnej úpravy potavín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
B-BKB
SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
234.
BP
Riziká z dovážaných potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
235.
BPRiziká z extra spracovaných potravínAngelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
236.
BPRiziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti HorehroniaMusilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Fedorková, S.
237.BPRizikové prvky a ich negatívny účinok na zdravie človekaKatedra chémie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Szőkeová, V.
238.BP
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmus
Katedra chémie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
239.BP
Rizikové prvky vo vodách
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Javorský, J.
240.
DP
Rizikové prvky v orechochKatedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
Ferencová, K.
241.
BP
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
242.BPSkladovanie potravín v gastronomických prevádzkachKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
243.
BPSkladovanie údržných potravín z hľadiska zachovania ich bezpečnosti a kvalityMareček, J.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
244.DPSkúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
245.BPSladové nápoje v gastronómii
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTGFBPPodrobnosti témy1 / 1
246.
DP
Sledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojoch
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
247.DP
Sledovanie vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov medu počas jeho skladovania
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
248.
DP
Sledovanie zmien v textúre vybraných druhov ovocia podľa stupňa zrelosti
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
249.
BP
Sous vide príprava zeleniny.
Mendelová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
250.
BP
Spôsoby odhaľovania nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkov
Belej, Ľ.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
251.
DPSTANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODUKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
252.
DP
Stanovenie textúry, obsahu soli a pH u vybraných tukov živočíšneho pôvodu
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
253.
DP
Súčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húb
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
254.
DP
Súčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na Slovensku
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
255.BP
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Játiová, M.
256.
DPTažké kovy a antinutričné látky vo vybraných druhoch rodu Allim
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
257.
BP
Ťažké kovy vo vinárskych produktoch
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
258.
DPTechnológia výroby a využitie sušených rajčiakov.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
259.
DP
Technologická kvalita súčasne pestovaných odrôd jačmeňa sladovníckehoKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy
1 / 1
260.
BP
Technologická úprava pekárskych výrobkov mrazením a ich skladovanie (výhody, riziká)Mareček, J.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
261.
DP
Technologické využitie povojníka batatového v potravinárstve
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNIFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
262.
BP
Tetracyklín protekčné proetíny
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
263.BP
Transkriptomická analýza mikroorganizmov
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
264.
DPTranslokácia vybraných prvkov vo fruktifikačných orgánoch jedlých divorastúcich húbÁrvay, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
265.
DP
Účinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanovKalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
266.
BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
267.
DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
268.BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 2
--
269.BPÚprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnostiKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
270.
DP
Vláknité mikroskopické huby v zrnách jačmeňaMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
271.BP
Voda v potravinách a vo výžive človeka
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
272.
DPVplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / --
273.
DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanov
Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
274.
DP
Vplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
275.
BP
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
276.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanovTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
277.BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
278.DP
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
279.
DP
Vplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkov
Kročko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
280.
DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy1 / --
281.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
282.
DP
VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOVKročko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPUPodrobnosti témy0 / ----
283.
DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BII
I-ABI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
284.
DizPVplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEPFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
285.
BP
Vplyv kadmia, olova a zinku na ľudský organizmus
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
286.BPVplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditáchMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-APB
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
287.DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
288.
DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovovMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
289.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakochMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
290.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakochKatedra chémie (FBP)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
291.
DP
Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy
1 / 1
292.
BP
Vplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vína
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
293.DPVplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typuCapcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FAPZPodrobnosti témy1 / 1
294.
DP
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
295.
DP
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
296.
DPVplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siatehoTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
297.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
298.
DizP
Vplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydinyKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-TEP
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
299.
BP
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmovJavoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBSPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
300.
BP
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
301.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Dianová, L.
302.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
303.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krvi
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Bažány, D.
304.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krvi
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
305.
DP
Vplyv pozberového dozrievania na technologickú kvalitu vybraných odrôd jačmeňa sladovníckeho
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
306.
DP
Vplyv prídavku bezlepkovej múky na kvalitu medovníkaSolgajová, M.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
307.
DP
Vplyv prídavku extraktu granátového jablka na ukazovatele kvality mäsového výrobku
Bobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNI
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
308.DPVPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMVKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
309.
DPVplyv prídavku sušených zemiakov na kvalitu pekárskych výrobkovMareček, J.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
310.
BP
Vplyv redukcie hrozna na kvalitu vína
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
311.
DP
Vplyv rizikových prvkov na antioxidačnú kapacitu zrna pseudocerálií
Katedra chémie (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
312.
DP
Vplyv rizikových prvkov na obsah antioxidantov vo vybraných liečivých rastlinách
Katedra chémie (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
313.
DP
Vplyv rôznej doby skladovania na fyzikálno-chemické vlastnosti mäsa
Tkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
I-BKI
SPUPodrobnosti témy0 / 2--
314.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
315.
DP
Vplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DPKatedra chémie (FBP)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
316.
DP
Vplyv skladovania na technologickú kvalitu obilnín (potravinárska pšenica, sladovnícky jačmeň...)
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
317.
BP
Vplyv spracovania na nutričné a fyzikálno-chemické vlastnosti rýbPavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
318.
BP
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleniny
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
319.BP
Vplyv ťažkých kovov na kvalitu cibuľovín
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Pecníková, M.
320.
DP
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktériíHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
321.BPVplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
322.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu Rhizopus
Tančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
323.DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2--
324.
DP
Vplyv vybraných technologických parametrov na fyziologické vlastnosti zrna jačmeňa sladovníckehoDráb, Š.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
325.
DP
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siatehoTrebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
SPUPodrobnosti témy1 / --
326.BPVýroba a hodnotenie masti a vedľajších produktov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
2 / 1
327.
BP
Výroba a význam smoothie nápojov vo výžive a v gastronómiiMendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy1 / 1
328.
BP
Výroba ekologických mliečnych výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APB
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
329.
DizP
Výskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormiKatedra chémie (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
330.BP
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostov
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
331.
BP
Výskyt a detekcia falšovania potravinárskych výrobkov na Slovensku a v EÚ
Bobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
332.
DPVýskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvoduFelšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
333.
BPVýskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvoduMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Martincová, M.
334.
DP
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIA
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
335.
DP
Výskyt vláknitých mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch a výrobkoch
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1
336.
DPVýskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvoduMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
337.DP
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu danielieho mäsa na úrovni jedinca
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
338.
DP
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu muflónieho mäsa na úrovni jedincaKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
339.
DP
Vytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
340.
BP
Využitie a význam chmeľu a chmeľových preparátov pri výrobe nápojov
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
341.
BPVyužitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravínKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
342.
DPVyužitie alternatívnych surovín pri výrobe bezlepkových produktovBojňanská, T.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
343.BPVyužitie alternatívnych surovín pri výrobe potravín rastlinného pôvoduKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2--
344.
BP
Využitie bakteriocínov pri balení poravínKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy1 / 1
345.
BP
Využitie fytonutrientov pri výrobe mäsových výrobkov s cieľom zvyšovania ich kvality a bezpečnosti
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
346.
DizP
Využitie konsenzuálneho modelu posudzovania produktov a AI prístupy pre selekciu hodnotiteľov
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
D-TEPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
347.
BP
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
348.BP
Využitie menej známych druhov zeleniny vo výžive a gastronómii.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy0 / 1--
349.
BP
Využitie mikroorganizmov zo skupiny PGPB na prípravu biopreparátovMaková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
350.
BPVyužitie mikroskopických húb v produkcii potravínMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-APBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Dubjaková, T.
351.
BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Katedra chémie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
352.
DizPVyužitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmoch
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
353.
BP
Využitie nanotechnológií pri produkcií potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
354.
DP
Využitie necukorných sladidiel pri výrobe ovocných džemov z pohľadu kvality a zdravotnej bezpečnosti.ojov.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
355.
BP
Využitie netradičných surovín v pekárskych technológiách vo vzťahu k potenciálnym rizikám ich aplikácie.Bojňanská, T.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 2--
356.
BPVyužitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Čerteková, S.
357.BPVyužitie požívateľných obalov na báze lipidov pre balenie potravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Farbjaková, M.
358.
DP
Využitie rôznych druhov ovocia a zeleniny pri výrobe funkčných nápojov.Mendelová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy1 / 1
359.
BP
Využitie tradičných mliečnych výrobkov v regionálnej gastronómii Srbska
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
360.
DP
Využitie vybraných druhov zeleniny pri výrobe sladených nátierok
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
361.BPVyužitie živočíšnych bielkovín pri balení potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Beňušová, L.
362.
DPVýznam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Slivková, B.
363.
BP
Význam a nutričné zloženie kozieho mäsa
Haščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-MZV
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
364.BP
Význam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveri
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-VLU
B-MZV
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
365.BPVýznam bielkovín vo výžive človekaKatedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Strempeková, S.
366.
BP
Význam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
367.
BP
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
368.BPVýznam tukov vo výžive človeka
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Lehotská, Z.
369.
DP
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
370.DP
Zdravotné riziká vplyvu chemického zloženia kuracieho mäsa po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1
371.
DP
Zdravotné riziko zmien aminokyselinového zloženia mäsa kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výživeKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Petrus, P.
372.
BP
Zdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mlieku
Golian, J.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / --
--
373.DPZmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovaniaTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
374.BP
Zmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.
Pavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTGFBPPodrobnosti témy1 / 1 Kačmár, M.
375.
BP
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
376.DP
Zmrazovanie oocytov hovädzieho dobytka
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
377.DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
378.
DPŽerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----