Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Abruskulárne mykorízne hubyMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
2.
BP
Akrylamid v potravináchKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / ----
3.BP
Aktívne a inteligentné spôsoby balenia rýb
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.
BP
Analýza chemických komponentov v muštoch
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Grolmusová, M.
5.DisPAnalýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externá
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
6.
DP
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
DP
Analýza mäsa diviakov v priebehu zrenia
Čuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BPAnalýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
9.BP
Analýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
10.
BP
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BP
Analýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Analýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
13.
BP
Analýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.DisPAnalýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-MBISPUPodrobnosti tématu0 / 1--
15.
DP
Analýza schopnosti spotrebieľov rozlišovať bryndzu s rôznym podieľom ovčej zložky
Zajác, P.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.BPAnalýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
17.
BP
Analýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeKatedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
18.
DisP
Analýza zmien prenylovaných flavonoidov počas kvasného procesu výroby piva
Urminská, D.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BPAnimálne modely pre výskum diabetes mellitusCapcarová, M.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šimková, P.
20.
DP
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktovHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
BPAntibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyKatedra mikrobiológie (FBP)B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
22.DPANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
23.BP
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKbSPUPodrobnosti tématu
1 / 1
24.
DP
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
BP
Antimikrobiálne požívateľné obaly pre uchovanie mäsa a mäsových výrobkov
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
26.BPAntinutričné látky strukovínTimoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
27.BP
Antioxidačná aktivita vybraných druhov kávy
Bobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
28.BPAntioxidačná aktivita vybraných zložiek potravínBobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--