Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Abruskulárne mykorízne hubyMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
2.
BP
Akrylamid v potravináchBobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.BP
Aktívne a inteligentné spôsoby balenia rýb
Pavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Tóthová, V.
4.
BP
Analýza chemických komponentov v muštoch
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DizP
Analýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externá
Golian, J.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Analýza kvality podzemných vôd na strednom SlovenskuStanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
7.
DP
Analýza mäsa diviakov v priebehu zrenia
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Analýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
9.
BP
Analýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
10.BPAnalýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
11.
BPAnalýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
12.
BP
Analýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
13.
BP
Analýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Stanovič, R.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy1 / 1
14.
DizP
Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky
Katedra mikrobiológie (FBP)D-MBISPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Analýza schopnosti spotrebieľov rozlišovať bryndzu s rôznym podieľom ovčej zložkyKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BPAnalýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Analýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
18.
DizPAnalýza zmien prenylovaných flavonoidov počas kvasného procesu výroby pivaUrminská, D.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABT
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimková, P.
20.DPAntibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktovHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.DPANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.BPAntifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
24.
DP
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
25.
BP
Antimikrobiálne požívateľné obaly pre uchovanie mäsa a mäsových výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
26.
BP
Antinutričné látky strukovín
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
27.
BP
Antioxidačná aktivita vybraných druhov kávy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
28.
BPAntioxidačná aktivita vybraných zložiek potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1
--