Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Ord.
Type
TopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DTDetekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniaeDepartment of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
2.
BT
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
3.
DT
Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCRDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ATI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
4.
DTDetekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvaseniaDepartment of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Detekcia mliečnych proteínov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Bolgárová, N.
6.
DT
Detekcia zložiek C. arabica súvisiacich s kvalitou nápojaBobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
7.
DT
Detekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápoja
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
8.DisTDeterminácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá formaTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)
D-MBI
FBFS
Details of topic0 / 1
--
9.
DisT
Determinácia markerov zrenia živočíšnych produktov
Čuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)D-TEP
SUA
Details of topic0 / 1--
10.
DisT
Determinácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchov
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-MBI
FBFS
Details of topic
0 / --
--
11.
BT
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
12.
DT
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvodu
Mašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
1 / 1
13.
DT
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
14.BTDrobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaDepartment of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1
Maňová, M.